Τετάρτη 7 Απριλίου 2021

Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων στην Υγεία (ΗΕRA): η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση 


 

Στις 31 Μαρτίου η Επιτροπή δρομολόγησε διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση σχετικά με την Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων στην Υγεία (HERA). Στο πλαίσιο της απάντησης της ΕΕ στην πανδημία COVID-19 και μιας ισχυρής Ένωσης Υγείας της ΕΕ, η HERA αποσκοπεί στη βελτίωση της ικανότητας και της ετοιμότητας της Ευρώπης να αντιμετωπίζει διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε: «Η νόσος COVID-19 αποκάλυψε κενά όσον αφορά τη συλλογική μας ετοιμότητα και αντίδραση. Η Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων στην Υγεία, η HERA της ΕΕ, αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της λύσης που απαιτείται ώστε να προετοιμαστούμε και να αντιδράσουμε ταχύτερα και από κοινού στην επόμενη κρίση στον τομέα της υγείας. Η HERA θα ενισχύσει την ικανότητα πρόβλεψης, την προετοιμασία, την πρόληψη και την αντίδρασή μας. Για να εξασφαλίσουμε ότι ανταποκρίνεται το συντομότερο δυνατόν στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις, θα ακούσουμε πολύ προσεκτικά τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών. Και θα εκπονήσουμε φιλόδοξη πρόταση που θα καταστήσει την HERA ισχυρό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας.»

Η διαβούλευση που ξεκίνησε στις 31 Μαρτίου θα διαρκέσει έξι εβδομάδες και αποτελείται από ερωτήσεις σχετικά με:

  • το πλαίσιο της ΕΕ για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάθεση ιατρικών αντιμέτρων·
  • προληπτικές αξιολογήσεις απειλών και κινδύνων·
  • τις πληροφορίες για τη δυναμική της αγοράς και τις αλυσίδες εφοδιασμού·
  • την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση νέων αντιμέτρων σε περιόδους κρίσης·
  • τον αντίκτυπο, τον ρόλο, το πεδίο εφαρμογής και τον συντονισμό της μελλοντικής HERA.

Ιστορικό

Η HERA αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, όπως εξήγγειλε η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης τον Σεπτέμβριο του 2020. Θα παρέχει ειδική δομή για τη στήριξη της ανάπτυξης, της παραγωγής και της διάθεσης ιατρικών αντιμέτρων κατά τη διάρκεια υγειονομικών κρίσεων, είτε αυτές έχουν φυσική προέλευση είτε είναι εσκεμμένες. Η HERA θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις ικανότητες πρόβλεψης, την εποπτεία και τις πληροφορίες για την αγορά με στόχο τον σχεδιασμό και τον συντονισμό ιατρικών αντιμέτρων.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του εδάφους για τη νέα Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων στην Υγεία, στις 17 Φεβρουαρίου η Επιτροπή δρομολόγησε το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο ετοιμότητας για τη βιοάμυνα κατά των παραλλαγών της νόσου COVID-19, με την ονομασία «εκκολαπτήριο HERA». Η HERA θα αξιοποιήσει τις δράσεις που δρομολογήθηκαν μέσω του εκκολαπτηρίου και θα παράσχει μια μόνιμη δομή για τη μοντελοποίηση του κινδύνου, την παγκόσμια επιτήρηση, τη μεταφορά τεχνολογίας, την παραγωγική ικανότητα, τη χαρτογράφηση των κινδύνων στην αλυσίδα εφοδιασμού, την ευέλικτη παραγωγική ικανότητα, καθώς και την έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των εμβολίων και των φαρμάκων.

Επόμενα βήματα

Η διαβούλευση θα διαρκέσει 6 εβδομάδες, έως τις 12 Μαΐου 2021.

Παράλληλα με τη δημόσια διαβούλευση, η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει επίσης συνομιλίες με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η ακριβής εντολή της HERA θα καθοριστεί με νομοθετική πρόταση εντός του τρέχοντος έτους. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις παρατηρήσεις που θα λάβει πριν από την οριστικοποίηση της νομοθετικής πρότασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more