Τρίτη 18 Μαΐου 2021

Εκτίναξη των ελληνικών εξαγωγών τον Μάρτιο του 2 

Σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Μάρτιο του 2021 με βάση τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 10.05.2021 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές της χώρας ανήλθαν σε €3.338,1 εκατ. και αυξήθηκαν κατά 34,6%, δηλαδή €858,3 εκατ. συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2020, όταν διαμορφώθηκαν σε €2.479,8 εκατ. Αντίστοιχα, ανοδική κατά 31,6%, δηλαδή €1.304,1 εκατ. ήταν και η πορεία των εισαγωγών που ανήλθαν σε €5.428,4 εκατ. τον Μάρτιο του 2021 έναντι €4.124,3 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2020, όταν έγιναν εμφανή τα πρώτα σημάδια της εξάπλωσης του COVID-19 στη χώρα μας. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε σε €2.090,3 εκατ. έναντι €1.644,5 εκατ. πέρυσι, αυξημένο κατά €445,8 εκατ., δηλαδή 27,1%.

 

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Μάρτιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €)

Μαρ 21

Μαρ 20

Διαφορά 21/20

ΕΤ 21/20

Εξαγωγές

3.338,1

2.479,8

858,3

34,6%

Εισαγωγές

5.428,4

4.124,3

1.304,1

31,6%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-2.090,3

-1.644,5

-445,8

27,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Αν αφαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή από τις εμπορευματικές συναλλαγές της χώρας, η εικόνα δεν διαφοροποιείται σημαντικά. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά 29,9%, δηλαδή €574,0 εκατ. και ανήλθαν σε €2.493,1 εκατ. έναντι €1.919,1 εκατ. τον Μάρτιο του 2020, ενώ οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €4.256,2 εκατ. φέτος έναντι €3.221,7 εκατ. πέρυσι, σημειώνοντας θετική μεταβολή κατά €1.034,5 εκατ., δηλαδή 32,1%. Το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα €1.763,1 εκατ., αυξημένο κατά €460,5 εκατ., δηλαδή 35,4% συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2020.

 

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΜάρτιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €)

Μαρ 21

Μαρ 20

Διαφορά 21/20

ΕΤ 21/20

Εξαγωγές

2.493,1

1.919,1

574,0

29,9%

Εισαγωγές

4.256,2

3.221,7

1.034,5

32,1%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.763,1

-1.302,6

-460,5

35,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Αναφορικά με την πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών της Ελλάδας στο διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος του 2021, αυτές κρίνονται ιδιαίτερα θετικές και ενισχυμένες. Πιο αναλυτικά, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε €8.756,2 εκατ. στο α' τρίμηνο του 2021 έναντι €7.988,6 εκατ. στο α' τρίμηνο του 2020, με την αύξηση να ανέρχεται σε €767,6 εκατ., δηλαδή 9,6%. Οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €13.490,4 εκατ. φέτος έναντι €13.236,0 εκατ. πέρυσι, δηλαδή αυξημένες κατά €254,4 εκατ., δηλαδή 1,9%, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε ελλειμματικό κατά €4.734,2 εκατ., μειωμένο ωστόσο κατά €513,2 εκατ., δηλαδή 9,8%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 11,5%, δηλαδή €684,2 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε €6.644,9 εκατ., ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,2%, δηλαδή €524,0 εκατ. και ανήλθαν στο ποσό των €10.580,5 εκατ.

 

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Μάρτιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-Μαρ 21

Ιαν-Μαρ 20

Διαφορά 21/20

ΕΤ 21/20

Εξαγωγές

8.756,2

7.988,6

767,6

9,6%

Εισαγωγές

13.490,4

13.236,0

254,4

1,9%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-4.734,2

-5.247,4

513,2

-9,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Σημαντική πρόοδο κατέγραψαν οι περισσότεροι κλάδοι των ελληνικών εξαγωγών και ιδιαίτερα τα χημικά (αύξηση €252,3 εκατ., δηλαδή 21,7%), τα τρόφιμα (αύξηση €107,5 εκατ., δηλαδή 8,3%) και τα βιομηχανικά (αύξηση €105,4 εκατ., δηλαδή 8,2%). Θετική ήταν η συνεισφορά των μηχανημάτων-οχημάτων (αύξηση €96,3 εκατ., δηλαδή 13,4%), των διάφορων βιομηχανικών προϊόντων (€4,2 εκατ., δηλαδή 0,7%), των πρώτων υλών (€115,1 εκατ., δηλαδή 33,7%) και των ποτών και καπνών (€27,8 εκατ., δηλαδή 14,9%). Αντίθετα, τα λίπη και έλαια κατέγραψαν μείωση εξαγωγών κατά €1,7 εκατ., δηλαδή 0,9% και τα μη ταξινομημένα προϊόντα μείωση κατά €11,5 εκατ., δηλαδή 9,5%.

 

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Μάρτιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν-Μαρ 21

Ιαν-Μαρ 20

Διαφορά 21/20

ΕΤ 21/20

Πετρελαιοειδή

2.131,7

2.052,7

79,0

3,8%

Χημικά

1.413,0

1.160,7

252,3

21,7%

Τρόφιμα

1.399,4

1.291,9

107,5

8,3%

Βιομηχανικά

1.388,1

1.282,7

105,4

8,2%

Μηχ/τα-Οχήματα

813,1

716,8

96,3

13,4%

Διαφ. Βιομηχανικά

644,4

640,2

4,2

0,7%

Πρώτες Ύλες

456,7

341,6

115,1

33,7%

Ποτά-Καπνά

213,9

186,1

27,8

14,9%

Λίπη-Έλαια

186,2

187,9

-1,7

-0,9%

Μη ταξινομημένα

109,9

121,4

-11,5

-9,5%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή*

6.624,7

5.929,4

695,3

11,7%

Σύνολο*

8.756,4

7.982,1

774,3

9,7%


Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Μάρτιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Μαρ 21

Μαρ 20

Διαφορά 21/20

ΕΤ 21/20

Πετρελαιοειδή

848,7

590,4

258,3

43,8%

Χημικά

528,9

394,7

134,2

34,0%

Τρόφιμα

526,1

452,9

73,2

16,2%

Βιομηχανικά

521,3

438,5

82,8

18,9%

Μηχ/τα-Οχήματα

311,2

198,9

112,3

56,5%

Διάφ. Βιομηχανικά

240,2

162,8

77,4

47,5%

Πρώτες Ύλες

177,9

96,3

81,6

84,7%

Ποτά-Καπνά

83,3

61,7

21,6

35,0%

Λίπη-Έλαια

60,0

57,2

2,8

4,9%

Μη ταξινομημένα

40,5

40,7

-0,2

-0,5%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή*

2.489,4

1.903,9

585,5

30,8%

Σύνολο*

3.338,1

2.494,3

843,8

33,8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

 

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Μάρτιος 2020/2021

 


Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

 

Αναφορικά με τους εξαγωγικούς προορισμούς, τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (27) απορρόφησαν το σημαντικότερο μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών (54,1% με πετρελαιοειδή, 66,4% χωρίς τα πετρελαιοειδή), ενώ σημαντικά μικρότερο ήταν το μερίδιο των εξαγωγών που απορρόφησαν οι Τρίτες Χώρες (45,9% με πετρελαιοειδή, 33,6% χωρίς τα πετρελαιοειδή). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more