Δευτέρα 10 Μαΐου 2021

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το ΑΠΘ στην τελική εκδήλωση διάχυσης/επικοινωνίας των αποτελεσμάτων του έργου “Περιφερειακά Μοντέλα κυκλικής οικονομίας και βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες για βιολογικά ρεύματα – BIOREGIO”


- Πρόσκληση συμμετοχής 

 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της  Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σας προσκαλούν στην τελική εκδήλωση διάχυσης/επικοινωνίας των αποτελεσμάτων του έργου «Περιφερειακά μοντέλα κυκλικής οικονομίας και βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες για βιολογικά ρεύματα - BIOREGIO» που θα λάβει χώρα διαδικτυακά από την Νίτρα της Σλοβακίας την Τρίτη  11 Μαΐου 2021 στις 10:00 π.μ..

 

Για την συμμετοχή σας απαιτείται δωρεάν εγγραφή στο παρακάτω σύνδεσμο: https://tinyurl.com/bhu9e946


          Η συνάντηση έχει περιληφθεί στην agenda της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας
 2021  (EU Green Week 2021) (https://www.eugreenweek.eu) , η οποία είναι αφιερωμένη στη «φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης/ zero pollution ambition».  Το Σχέδιο Δράσης για Μηδενική Ρύπανση (Zero pollution action plan(https://ec.europa.eu/environment/strategy/zero-pollution-action-plan_en)  της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρεί να συμβάλλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς τοξικά σε ολόκληρη την ΕΕ, μέσω της καλύτερης παρακολούθησης και αναφοράς, καθώς και με την πρόληψη και την αποκατάσταση της ρύπανσης από τον αέρα, το νερό, το έδαφος και τα καταναλωτικά προϊόντα. Η Πράσινη Εβδομάδα 2021 της ΕΕ είναι μια ευκαιρία συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους ενδιαφερόμενους πολίτες για την πραγματοποίηση της «φιλοδοξίας για μηδενική ρύπανση» και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς τοξικά.


Στο έργο BIOREGIO, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe 2014-2020, για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, συμμετέχουν ως εταίροι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στόχος του έργου BIOREGIO είναι η βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών μέσα από την αυξημένη εστίαση στην κυκλική οικονομία των βιολογικών ρευμάτων. Αυτά τα ρεύματα περιλαμβάνουν απόβλητα/βιολογικά απόβλητα, δημοτική και βιομηχανική λάσπη και υπολείμματα τροφών, τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν με παρόμοιες τεχνολογίες. Στο πλαίσιο του έργου, γίνεται διάχυση της εμπειρογνωμοσύνης των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών, π.χ. βιολογικού διυλιστηρίου, παραγωγής βιοαερίου και η σχετική λειτουργία μοντέλων, π.χ. οικοσυστήματα, δίκτυα και διοικητική συνεργασία. Η διαπεριφερειακή συνεργασία ενισχύει την κατανόηση ανάμεσα στα στελέχη των τοπικών αρχών και των συμμετεχόντων οργανισμών, ώστε να αντιληφθούν καλύτερα τις δυνατότητες για το κλείσιμο των βρόγχων των βιολογικών ροών, π.χ. λιπάσματα και βιοκαύσιμα, αντί της απόρριψης τους. Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν κοινή ανάπτυξη των πολιτικών, καθώς και περιγραφή των περιφερειακών βιολογικών ρευμάτων και καθορισμό βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών. Η περιφερειακή και η διαπεριφερειακή συνεργασία είναι διασυνδεδεμένες ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη ανάπτυξη περιφερειακής πολιτικής.


Περισσότερες πληροφορίες για το έργο BIOREGIO, καθώς και το πρόγραμμα της συνάντησης υπάρχουν στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://www.interregeurope.eu/bioregio/events/event/4404/bioregio-high-level-dissemination-event-in-slovakia/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more