Τετάρτη 26 Μαΐου 2021

Συνεδριάζει διαδικτυακά το Δημοτικό συμβούλιο Αλμωπίας

 


Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 και ώρα 7.00μ.μ.(19.00’), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ.40/20930/31-03-2020 και 163/29-5-2020 εγκυκλίων ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο

3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2021.

2ο

Έγκριση έκθεσης ελέγχου Δ΄ τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας. 

3ο

Έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης ενός (1) φοιτητή στο Δήμο Αλμωπίας.

4ο

Αποδοχή της ανανέωσης παραχώρησης, κατά χρήση, των έργων – ευκολιών αναψυχής του αλσυλλίου «Δασάκι» στο Δήμο Αλμωπίας.

5ο

Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας.

6ο

Έγκριση χρήσης αιθουσών της σχολικής μονάδας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας για τη διεξαγωγή εξετάσεων Palso στις  05 & 06 Ιουλίου 2021 εξετάσεις γλωσσομάθειας.

7ο

Ονοματοδοσία κτιρίου Β του ημερήσιου ΕΠΑΛ Αριδαίας Νίκανδρος Παπαϊωάννου με προσθήκη ονόματος ¨Γεώργιος Αστρανίδης¨.

8ο

Κοπές επικίνδυνων δέντρων εντός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αλμωπίας.

9ο

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κατά χρήση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αριδαίας, υδροφόρου οχήματος της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

10ο

Έκδοση ψηφίσματος για την στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων Δήμου Αλμωπίας λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας covid-19.

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

   ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more