Δευτέρα 17 Μαΐου 2021

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Έδεσσας

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021

           

            Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, τη Δευτέρα 17 Μαΐου  2021 και ώρα 18.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Έγκριση παραχώρησης υδροφόρου οχήματος στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ν. Πέλλας (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
  2. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021(Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
  2. Απόδοση χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων (Β’ κατανομή) (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  3. Έγκριση της έκθεσης Α΄ τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
  4. Κατάρτιση σχεδίου υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το οικονομικό έτος 2021 του Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).

7.      Συμπλήρωση της αριθμ. 55/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Κοινότητα Άρνισσας» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

8.      Παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης στον Συνεταιρισμό Επεξεργασίας -Πώλησης Οπωροκηπευτικών Νησίου (ΣΕΠΟ) για τις ανάγκες του Συνεταιρισμού (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

  1. Τροποποίηση της αριθμ. 91/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έκδοση κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Εξέταση αιτήσεων δημοτικών υπαλλήλων για μετατροπή συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4483/2017 (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς). 

11.     Παραχώρηση σχολικών αιθουσών του 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας και του ΣΕΚ Έδεσσας στον φορέα ΙΜΟΑ και στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Σαράντης Μουχτάρης, αντίστοιχα (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς). 

12.     Έγκριση υλοποίησης του προγράμματος «Άθληση για όλους» περιόδου 2021-2022 (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς). 

13.     Κατάθεση διαβήματος  προς το Υπουργείο Τουρισμού για αποζημιώσεις των πληττόμενων επιχειρήσεων του Δήμου λόγω της πανδημίας covid19 (Εισηγητής: Επιτροπή τουριστικής ανάπτυξης και προβολής).

14.     Δράσεις στην εποχή της πανδημίας covid19 (Εισηγητής: Επιτροπή τουριστικής ανάπτυξης και προβολής).

15.     Η επόμενη μέρα του τουρισμού στο Δήμο Έδεσσας (Εισηγητής: Επιτροπή τουριστικής ανάπτυξης και προβολής).

 

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more