Πέμπτη 20 Μαΐου 2021

Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα: Η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (Ε.Π.ΑΘΛ.Α) και το πλαίσιο εφαρμογής της. Κώδικες Ηθικής και Δεοντολογίας των αθλητικών ομοσπονδιών

  

Στη διαδικτυακή Ημερίδα που διοργάνωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με αφορμή την έναρξη λειτουργίας της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας (Ε.Π.ΑΘΛ.Α), περισσότερα από 150  μέλη αθλητικών ομοσπονδιών και συλλόγων, διοργανωτριών αρχών καθώς και επαγγελματίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας, την αναγκαιότητα καταγραφής ή επικαιροποίησης των Κωδίκων Ηθικής και Δεοντολογίας καθώς και τον ρόλο του υπευθύνου ακεραιότητας στις ομοσπονδίες. 

Η ΕΑΔ αποτελεί ένα από τα πέντε ιδρυτικά μέλη της Ε.Π.ΑΘΛ.Α που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο της εφαρμογής της Σύμβασης Μacolin του Συμβουλίου της Ευρώπης και αποτελεί ευκαιρία για την υλοποίηση μιας φιλόδοξης μεταρρύθμισης στο πεδίο του αθλητισμού καθώς και  ένα χρήσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της διαφάνειας και την αποτροπή χειραγώγησης των αθλητικών διοργανώσεων.

Την ανάγκη για «ριζική αντιμετώπιση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων, που είναι ένα ομαδικό άθλημα και οφείλουν όλοι να ενώνουν δυνάμεις για να προστατέψουν τον αθλητισμό» τόνισε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λευτέρης Αυγενάκης ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στο κομμάτι της αθλητικής μεταρρύθμισης που αφορά στην κύρωση της σύμβασης Macolin και τη θέσπιση της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, πως «δημιουργήσαμε μια ολοκληρωμένη δομή, με σαφείς αρμοδιότητες, ρόλο και ξεκάθαρους στόχους. Και το κυριότερο, στον στενό πυρήνα της πλατφόρμας γίνεται για πρώτη φορά, παραγωγική συνεργασία της Γ.Γ.Α με θεσμικούς φορείς».

Ο Διοικητής της ΕΑΔ κ. Άγγελος Μπίνης αναφέρθηκε στο ειδικό βάρος και την προτεραιότητα που δίνει η Αρχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων και καινοτόμων δράσεων που να υποστηρίζουν τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει η πολιτική ηγεσία και τα στελέχη του Υφυπουργείου Αθλητισμού για τη συνολική αναδιοργάνωση του αθλητικού οικοσυστήματος με έμφαση στην ενίσχυση της καλής και χρηστής διακυβέρνησης και την απόδοση λογοδοσίας στα μέλη της αθλητικής κοινότητας.

Υπό το σύνθημα «Ενώνουμε δυνάμεις, προστατεύουμε τον αθλητισμό», ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού κ. Γιώργος Μαυρωτάς παρουσίασε τη δομή και τη λειτουργία της  Ε.Π.ΑΘΛ.Α., με σκοπό την  ανάπτυξη συνεργειών στον τομέα της πρόληψης (ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση) και της καταστολής (ανάλυση, διερεύνηση, δίωξη), για την αντιμετώπιση των περιστατικών χειραγώγησης στον αθλητισμό, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Παρά τη γενικευμένη πεποίθηση ότι η χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων συνδέεται μόνο με τον στοιχηματισμό, στην πραγματικότητα συνδέεται με οτιδήποτε παραχαράσσει το αθλητικό αποτέλεσμα, είτε αυτό αφορά απόκτηση οικονομικού είτε αγωνιστικού πλεονεκτήματος».

Η Νομικός, Συντονίστρια Ομάδας Εργασίας Αξιολόγησης των αναφορών της Ε.Π.ΑΘΛ.Α κα Παναγιώτα Ξυλάκη παρουσίασε τη διαδικασία αξιολόγησης των αναφορών, οι οποίες υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Π.ΑΘΛ.Α και αξιολογούνται από κλιμάκιο, στο οποίο συμμετέχουν στελέχη της ΓΓΑ, της  ΕΑΔ, της ΕΕΕΠ και της ΕΛ.ΑΣ., με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Όπως σημείωσε, τα πορίσματα, ανάλογα με την βαρύτητα, διαβιβάζονται για περαιτέρω διερεύνηση στις αρμόδιες αρχές (ομοσπονδίες,  αθλητικός εισαγγελέας, ΕΛ.ΑΣ.),  ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Σπύρος Καπράλος ανέφερε πως «Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή  αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο που ενέχει η χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων για την ακεραιότητα του αθλητισμού, συμπεριέλαβε στο Νέο Καταστατικό της,  την παρακολούθηση της εφαρμογής του Κώδικα στη χώρα μας καθώς και την ενημέρωση των αθλητών και των αθλητικών Ομοσπονδιών-Μελών της σχετικά. Επιπλέον, όπως σημείωσε « υπάρχει ρητή αναφορά στη δικαιοδοσία της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.) για να επιλαμβάνεται μετά από επώνυμη καταγγελία ή απόφαση της Ολομέλειας ή αυτεπαγγέλτως, των περιπτώσεων παραβίασης του Κώδικα της Δ.Ο.Ε.  για την πρόληψη της χειραγώγησης αγώνων. Με αυτή την πρόβλεψή της η Ε.Ο.Ε. διασφαλίζει σε περίπτωση που αποδειχθεί η παραβίαση του Κώδικα  το να μην έχει τη δυνατότητα ο παραβάτης να αποφεύγει  τις κυρώσεις με απλή μεταπήδηση σε άλλον αγώνα, άθλημα ή παραγοντικό ρόλο. Η Ε.Ο.Ε. έχει επίσης ήδη ενημερώσει τις Αθλητικές Ομοσπονδίες -Μέλη της για την υποχρεωτική εφαρμογή του Κώδικα στο άθλημά τους και τους έχει διαθέσει μεταφρασμένες στα ελληνικά τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της ΔΟΕ», ο Επικεφαλής του Τομέα Σχέσεων με τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, Μονάδα κατά της χειραγώγησης Αγώνων της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) κ. Ευάγγελος Αλεξανδράκης αναφέρθηκε στο τμήμα  του Ολυμπιακού Κινήματος για την πρόληψη των χειραγωγημένων αγώνων το οποίο βασίζεται στους ακόλουθους τρεις πυλώνες: α)την υιοθέτηση σχετικών κανονισμών από τους αθλητικούς οργανισμούς (σε εναρμόνιση με τον Κώδικα του Ολυμπιακού Κινήματος για την Πρόληψη των χειραγωγημένων αγώνων), β) την ανάπτυξη δράσεων ευαισθητοποίησης και γ) στη  διαχείριση υποθέσεων.  Σημείωσε επίσης πως το τμήμα του Ολυμπιακού Κινήματος συνεργάζεται στενά με τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές για την υποστήριξή τους στην ανάπτυξη σχετικών δράσεων, η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της ΕΑΔ  κα Μαρία Κωνσταντινίδου μίλησε για την εμπειρία της στη σύνταξη Κωδίκων Ηθικής και Δεοντολογίας καθώς και για τη σημαντικότητα της εφαρμογής τους στις αθλητικές ομοσπονδίες καθότι, όπως σημείωσε, «στο χώρο του αθλητισμού περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο χώρο επιτελείται ένα τεράστιο κοινωνικό έργο, καθώς ο αθλητισμός βοηθά τη νεολαία να διαμορφώσει χαρακτήρα με βαθιά αίσθηση επικοινωνίας και συνεργασίας».

Το κοινό που παρακολούθησε την ημερίδα είχε την ευκαιρία να συμμετέχει σε ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας “ Mentimeter” με τα αποτελέσματα να τροφοδοτούν μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ομιλητών και να καταδεικνύουν την ανάγκη εφαρμογής της πλατφόρμας Ε.Π.ΑΘΛ.Α.

Τη συζήτηση συντόνισε η Αργυρώ (Ρούλα) Στεφανάκη, δημοσιογράφος, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

 

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συζήτηση στον παρακάτω σύνδεσμο

 

https://www.youtube.com/watch?v=If4WYZGHA4Y 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more