Πέμπτη 27 Μαΐου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

              Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας συνεχίζει την υλοποίηση τριών (3) Προγραμμάτων Κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών, από τις 7 Ιουνίου του2021 έως είκοσι (20) Ιουλίου του 2021, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020,  Μέτρο 01: Δράσεις Μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης, Δράση: 1.1.1: «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Νέους Γεωργούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις». Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα γίνει διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ».

Η χρηματοδότηση των ανωτέρω Προγραμμάτων Κατάρτισης θα γίνει σύμφωνα με την  885/31.01.2019 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΑΔΑ: Ψ1644653ΠΓ-212), με Κωδικό ΟΠΣΑΑ : 0011479659. 

Η υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης απευθύνεται στους δικαιούχους της 1ης Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020, έτους 2016 και για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας και για τους δικαιούχους της 2ης Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020, έτους 2018 και για τις Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, στο Μέτρο 01 «Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020.

         Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στον Δήμο Σκύδρας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας

          Για την υλοποίηση των ως άνω προγραμμάτων με τίτλους:

“Φυτική Παραγωγή - Δενδροκομία”,  παρακαλούνται:

·         οι ενδιαφερόμενοι-υπόχρεοι εκπαίδευσης να επικοινωνήσουν άμεσα με το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας.

                                                                           Ο Υπεύθυνος Κατάρτισης

                                                                           Σιδηρόπουλος Μιχαήλ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more