Τετάρτη 19 Μαΐου 2021

H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Α΄ Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις για ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια

 

 

          

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Α’ Καρδιολογική Κλινική του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ συνεργάζονται για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου INCAREHEART του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020.

          Την έναρξη της συνεργασίας ανακοίνωσαν ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και ο Καθηγητής Καρδιολογίας Αντώνιος Ζιάκας.

          Το κύριο αντικείμενο του έργου INCAREHEART είναι η από κοινού προμήθεια μέσω διασυνοριακής δημόσιας σύμβασης από πέντε διαφορετικές ευρωπαϊκές αναθέτουσες αρχές, υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) για την ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών λύσεων ολοκληρωμένης πρόνοιας, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση προηγμένης δια-τομεακής υγειονομικής περίθαλψης και την ανάπτυξη βιώσιμων μοντέλων υποστήριξης όσον αφορά σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια.

          Το έργο INCAREHEART επιδιώκει να βελτιώσει την ποιότητα της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης και υποστήριξης των ασθενών με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, αναπτύσσοντας καινοτόμες ψηφιακές λύσεις . Επιπλέον συμβάλει στην επίτευξη καλύτερης σχέσης κόστους - αποτελεσματικότητας για όλα τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας και πρόνοιας βελτιώνοντας ριζικά τη διαδικασία ολοκληρωμένης υγειονομικής περίθαλψης ασθενών που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, όπως η χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια.

          «Η συνεργασία μας με το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ είναι διαρκής και πέρα από το μεγάλο πρόγραμμα εξοπλισμού και ενίσχυσης όλων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της Κεντρικής Μακεδονίας, που υλοποιεί η Περιφέρεια, επενδύουμε στην έρευνα των γιατρών μας και στην καινοτομία, καθώς το επίπεδο του ιατρικού προσωπικού στις κλινικές των δημόσιων νοσοκομείων είναι από τα υψηλότερα παγκοσμίως. Ως διοίκηση, πέρα από την αυτονόητη προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία έχουμε θέσει ως προτεραιότητα της πολιτικής μας την καινοτομία, με στόχο να αποτελέσει τον τρίτο πυλώνα ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας. Σ’ αυτό το πλαίσιο αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους και προγράμματα και υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες της επιστημονικής κοινότητας, που παράγουν οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας και για όλους τους πολίτες. Στόχος της συνεργασίας μας, στην οποία συμμετέχουν κι άλλοι ευρωπαϊκοί φορείς και οργανισμοί είναι να βελτιώσουμε το επίπεδο της υγειονομικής περίθαλψης των ασθενών με χρόνιες καρδιοπάθειες στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

          Το έργο αυτό επιχειρεί για πρώτη φορά να ενσωματώσει (σε μια και μόνο καινοτόμο δια-λειτουργική λύση) μια σειρά από εφαρμογές που θα επιτρέψουν τη διάδραση παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, οικογενειακών φροντιστών και ασθενών με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω κυρίως της υποστήριξης (με βάση την καινοτόμο ψηφιακή λύση που θα παραχθεί) της διάδρασης και αλληλεπίδρασης διαδικασιών όπως η διάγνωση, η άμεση υγειονομική περίθαλψη και η από κοινού διαχείριση της περίθαλψης ασθενών με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια.

          Με την εισαγωγή και υιοθέτηση νέων διαδικασιών που θα προκύψουν μέσα από την ανάπτυξη των σχετικών ψηφιακών καινοτόμων λύσεων που θα δημιουργηθούν με τη βοήθεια της Ε&Α για λογαριασμό των πέντε αναθετουσών αρχών από την Ευρώπη (μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) αναμένεται να μειωθεί σημαντικά η ανάγκη επείγουσας θεραπείας για ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και το ποσοστό των ασθενών που χρήζουν νοσηλείας στο νοσοκομείο, καθώς και να επιτευχθεί βελτίωση της συμμόρφωσης των ασθενών στις υφιστάμενες θεραπείες.

          Οι καινοτόμες λύσεις που θα παραχθούν στο πλαίσιο του έργου θα ενσωματωθούν στα ψηφιακά συστήματα των αναθετουσών αρχών / εταίρων που συμμετέχουν στο έργο αλλά επίσης και στις σχετικές διαδικασίες και τις εργασιακές πρακτικές. Οι αναθέτουσες αρχές του έργου θα αναπτύξουν από κοινού ένα κατανοητό πλαίσιο για τη διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών των ολοκληρωμένων καινοτόμων ψηφιακών λύσεων που θα παραχθούν για τους ασθενείς που πάσχουν από χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια.

          Η ανάπτυξη της καινοτόμου λύσης θα λάβει χώρα σε στάδια με συνεχή αξιολόγηση των αναδόχων με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. Ειδικότερα, ακολουθώντας τον κύκλο ζωής της καινοτομίας, το πρώτο στάδιο θα περιλαμβάνει το σχεδιασμό της λύσης, το δεύτερο στάδιο τη δημιουργία του πρωτότυπου και το τρίτο στάδιο την πιλοτική εφαρμογή της παραγόμενης καινοτόμου λύσης σε 500 συνολικά ασθενείς και σε 125 επαγγελματίες του χώρου της υγείας στην Ευρώπη.

          Υπολογίζεται ότι όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάπτυξης μέσω Ε&Α των καινοτόμων λύσεων, οι εν λόγω λύσεις θα ωφελήσουν σημαντικό αριθμό ασθενών στις χώρες των πέντε αναθετουσών αρχών. Επιπλέον το έργο INCAREHEART θα συμβάλλει στην ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας σχετικών αγορών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο για τις παραγόμενες καινοτόμες λύσεις.

          Η συμβολή του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ είναι καθοριστικής σημασίας σε όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου με κυριότερο στάδιο την πιλοτική εφαρμογή, η οποία θα λάβει χώρα στην Α’ Καρδιολογική Κλινική ενσωματώνοντας τις παραγόμενες καινοτόμες λύσεις στα συστήματα του νοσοκομείου. Υπεύθυνοι από την πλευρά του ΑΧΕΠΑ έχουν οριστεί οι Καθηγητές Αντώνιος Ζιάκας και Χαράλαμπος Καρβούνης.

          Στο εταιρικό σχήμα εκτός της Περιφέρειας και της Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής του ΑΧΕΠΑ συμμετέχουν μεταξύ άλλων η Περιφέρεια Jamtland της Σουηδίας (ως επικεφαλής εταίρος), το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Federico II στη Νάπολη της Ιταλίας, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Da Santa Casa Da Misericordia στην Πορτογαλία και το Υπουργείο Υγείας της Τουρκίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more