Σάββατο 26 Ιουνίου 2021

Κυκλική Οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του κλάδου της Αγροδιατροφής: 4η Συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου INTERREG EUROPE “SinCE-AFC”          Την 4η Συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου “SinCE-AFC”-  “Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE, διοργανώνει  διαδικτυακά το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021  στις  10.45 π.μ..

          Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί μέλος του εταιρικού σχήματος του έργου “SinCE-AFC” το οποίο στο σύνολο του περιλαμβάνει 9 φορείς από 7 διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  την Ελλάδα, την  Ιταλία, την Ιρλανδία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

          Το έργο “SinCE-AFC” στοχεύει στη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της αλυσίδας προϊόντων αγροδιατροφής (παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία, διανομή και τελική κατανάλωση) στην κυκλική οικονομία μέσω της προώθησης κατάλληλων οριζόντιων μηχανισμών διαχείρισης και χρηματοδότησης.                                                             

          Οι δράσεις που προβλέπονται να υλοποιηθούν αφορούν, παράλληλα με το συνεχιζόμενο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυκλική οικονομία, στα αντίστοιχα εθνικά σχέδια κυκλικής οικονομίας σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

          Κατά τη διάρκεια της 4ης διαδοχικά Συνάντησης με τα μέλη της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης θα παρουσιασθεί το προσχέδιο του Σχεδίου Δράσης για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Παράλληλα, πρόκειται να γίνει εκτενής αναφορά  στις συγκεκριμένες καλές πρακτικές των λοιπών εταίρων του έργου οι οποίες αποτέλεσαν την πηγή έμπνευσης για τη διαμόρφωση του περιφερειακού Σχεδίου Δράσης. Επίσης, μέσω μιας διαδικασίας διαβούλευσης, οι συμμετέχοντας φορείς θα εκφράσουν τις απόψεις τους σε ό,τι αφορά στο Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την Κεντρική Μακεδονία, ενώ θα ακολουθήσει μια σύνοψη των καλών πρακτικών κυκλικής οικονομίας που έχουν εντοπισθεί εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

                                          

Για αρχική εγγραφή και σύνδεση στη συνάντηση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον εξής σύνδεσμο:

https://zoom.us/meeting/register/tJAud-6sqj8sGdaMS-IMppi9EnHC7B-vdtpV

Meeting ID: 943 0744 4632

Password: 723509

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν  τη σελίδα του έργου “SinCE-AFC” στον εξής σύνδεσμο: https://www.interregeurope.eu/since-afc/

              

Επίσης, όσοι επιθυμούν μπορούν να εγγραφούν στο newsletter του “SinCE-AFC” προκειμένου να λαμβάνουν  ενημέρωση για τις δράσεις του έργου στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTCFmYSZdzLrJUAjd3cq9Ost4frGyklKOJNTDImL7-C4cK6w/viewform       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more