Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021

Δ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ Πρωτ. Α. ΡΑΜΑΝΔΑΝΗΣ ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ!


 Έγιναν ονοματοδοσίες και άλλων προσωπικοτήτων της περιοχής  

 


Απόφαση του Δ.Σ. Νέας Προποντίδας

Σημαντικές αποφάσεις για μορφές και προσωπικότητες που στήριξαν, βοήθησαν, προσέφεραν στην τοπική κοινωνία, πήρε το Δημοτικό συμβούλιο Νέας Προποντίδας που συνεδρίασε  την 22α του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Προποντίδας. Πρόκειται για τον σπουδαίο Δήμαρχο (2002-2006 Δήμαρχος Νέων Μουδανιών και 2010-2014 Δήμαρχος Νέας Προποντίδας) Ιατρό Δαμιανό Ιορδανίδη καθώς και τον Ιστορικό Ιερέα Αθανάσιο Ραμανδάνη μου σημαντικό φιλανθρωπικό έργο που έφυγε πρόσφατα από κοντά μας. Η Πρόεδρος και κόρη του εκλιπόντος Ιερέα Δέσποινα Ραμανδάνη  έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο  ο οποίος εισηγούμενος το β΄σκέλος του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 21/2021 απόφαση της Κοινότητας Ν. Μουδανιών και την υπ΄αριθ. πρωτ. 18480/3-6-2021 σύμφωνη γνώμη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Επιτροπής Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών, Οδών και Πλατειών Νομού Χαλκιδικής,(αριθ. πρακτικού 2/24-5-2021), με την οποία συναινεί: «Να μετονομαστεί η οδός «Κασσάνδρας» της κοινότητας Ν. Μουδανιών σε «Πρωτ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΑΜΑΝΔΑΝΗ» ως ελάχιστο φόρο τιμής για την πολύχρονη προσφορά του, ως πρωτοπρεσβύτερος της Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Ν. Μουδανιών» Κατόπιν η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4555/2018 και το Ν. 4623/2019, αποφάσισε ομόφωνα να μετονομαστεί η οδός «Κασσάνδρας» της κοινότητας Ν. Μουδανιών σε «Πρωτ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΑΜΑΝΔΑΝΗ» ως ελάχιστο φόρο τιμής για την πολύχρονη προσφορά του, ως πρωτοπρεσβύτερος της Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Ν. Μουδανιών.

 


Οδός Ιερέως Πέτρου Αυγουστίδη

Στο ίδιο Δημοτικό συμβούλιο πάρθηκε ομόφωνη απόφαση για οδό Ιερέως Πέτρου Αυγουστίδη. Ειδικότερα ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 22/2021 απόφαση της Κοινότητας Ν. Μουδανιών και την υπ΄αριθ. πρωτ. 18480/3-6-2021 σύμφωνη γνώμη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Επιτροπής Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών, Οδών και Πλατειών Νομού Χαλκιδικής,(αριθ. πρακτικού 2/24-5-2021), με την οποία συναινεί: «Να δοθεί στη ανώνυμη οδό (1) στην περιοχή Ελαιώνες της Κοινότητας Ν. Μουδανιών το όνομα του Ιερέως Πέτρου Αυγουστίδη, ο οποίος υπηρέτησε ως εφημέριος στα Ν. Μουδανιά από το 1944, ως ελάχιστος φόρος τιμής στη πολύχρονη προσφορά του» Κατόπιν η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4555/2018 και το Ν. 4623/2019, αποφάσισε ομόφωνα α δοθεί στη ανώνυμη οδό (1) στην περιοχή Ελαιώνες της Κοινότητας Ν. Μουδανιών το όνομα του Ιερέως Πέτρου Αυγουστίδη, ο οποίος υπηρέτησε ως εφημέριος στα Ν. Μουδανιά από το 1944, ως ελάχιστος φόρος τιμής στη πολύχρονη προσφορά του.

 


Λεωφόρος Δαμιανού Ιορδανίδη

 

Η κεντρική Λεωφόρος που συνδέσει τον δρόμο της εισόδου στα Νέα Μουδανιά από την Θεσσαλονίκη με το εμπορικό λιμάνι, θα ονομάζεται πλέον ως Λεωφόρος Δαμιανού Ιορδανίδη. Η Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το α΄σκέλος του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 20/2021 απόφαση της Κοινότητας Ν. Μουδανιών και την υπ΄αριθ. πρωτ. 18480/3-6-2021 σύμφωνη γνώμη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Επιτροπής Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών, Οδών και Πλατειών Νομού Χαλκιδικής, (αριθ. πρακτικού 2/24-5-2021) , με την οποία συναινεί: «Να μετονομαστεί η οδός «Λεωφόρος Ελευθερίας» της κοινότητας Ν. Μουδανιών σε «ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ» ως ελάχιστο φόρο τιμής για την πολύχρονη προσφορά του, στο Δήμο Νέας Προποντίδας» Κατόπιν η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4555/2018 και το Ν. 4623/2019, αποφάσισε ομόφωνα να μετονομαστεί η οδός «Λεωφόρος Ελευθερίας» της κοινότητας Ν. Μουδανιών σε «ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ» ως ελάχιστο φόρο τιμής για την πολύχρονη προσφορά του, στο Δήμο Νέας Προποντίδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more