Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ: Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει δύο νέες πρωτοβουλίες πολιτών
 

 

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει δύο Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «European EcoScore» (για τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού συστήματος μέτρησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των οχημάτων) και «Save cruelty-free cosmetics - Commit to a Europe without animal testing» (για την κατάργηση των δοκιμών καλλυντικών σε ζώα).

 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι δύο πρωτοβουλίες είναι νομικά παραδεκτές, καθώς πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις. Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν έχει αναλύσει την ουσία των πρωτοβουλιών. Μετά τη σημερινή καταχώριση των δύο ΕΠΠ, οι διοργανωτές μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία συγκέντρωσης υπογραφών. Εάν μια ΕΠΠ λάβει 1 εκατ. δηλώσεις υποστήριξης εντός 1 έτους από τουλάχιστον 7 διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να αντιδράσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more