Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021

Προστασία των καταναλωτών: Η Επιτροπή αναθεωρεί τους κανόνες της ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων και την καταναλωτική πίστη

 

 

                                                            

 


 


Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τις αναθεωρήσεις δύο δεσμών κανόνων της ΕΕ για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών σ' έναν κόσμο που έχει αναδιαμορφωθεί από την ψηφιοποίηση και την πανδημία COVID-19. Η Επιτροπή ενισχύει το δίκτυ ασφαλείας που παρέχει στους καταναλωτές της ΕΕ, διασφαλίζοντας, π.χ., ότι τα επικίνδυνα προϊόντα ανακαλούνται από την αγορά και ότι οι προσφορές πιστώσεων που παρουσιάζονται στους καταναλωτές είναι σαφείς και ευανάγνωστες στα ψηφιακά μέσα. Η πρόταση επικαιροποιεί τόσο την υφιστάμενη οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων όσο και τους κανόνες της ΕΕ για τη προστασία των καταναλωτών στον τομέα της καταναλωτικής πίστης.

Η αντιπρόεδρος για θέματα αξιών και διαφάνειας, κ. Βιέρα Γιούροβα, δήλωσε σχετικά: «Οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις, ιδίως σ' έναν ψηφιακό κόσμο που έχει φέρει επανάσταση στην αγορά αγαθών, στις υπηρεσίες και στις χρηματοοικονομικές αγορές. Για τον λόγο αυτό, ενισχύουμε την προστασία των καταναλωτών σε δύο μέτωπα: καθιστούμε ευκολότερη την αποφυγή κινδύνων για τους καταναλωτές που συνδέονται με τη σύναψη δανείου και θεσπίζουμε ισχυρότερους κανόνες για την ασφάλεια των προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό θα επωμιστούν περισσότερες ευθύνες οι παράγοντες της αγοράς και θα καταστεί δυσκολότερο για τους μη έντιμους παράγοντες να κρύβονται πίσω από περίπλοκη νομική ορολογία».

Ο επίτροπος Δικαιοσύνης, κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, δήλωσε σχετικά: «Η κρίση της νόσου COVID-19 έχει επηρεάσει πολλαπλώς τους καταναλωτές και πολλοί έχουν αντιμετωπίσει οικονομικές δυσκολίες. Η ψηφιοποίηση, η οποία επιταχύνθηκε από την πανδημία, οδηγεί στην εκτίναξη των διαδικτυακών αγορών και αλλάζει ριζικά τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε τους καταναλωτές, ιδίως τους πλέον ευάλωτους. Αυτό ακριβώς κάνουμε με την αναθεώρηση των υφιστάμενων κανόνων της ΕΕ για την καταναλωτική πίστη και τη γενική ασφάλεια των προϊόντων.»

Οι διαδικτυακές πωλήσεις σημείωσαν σταθερή αύξηση τα τελευταία 20 χρόνια και το 2020 το 71% των καταναλωτών πραγματοποίησε διαδικτυακές αγορές, αγοράζοντας συχνά προϊόντας νέας τεχνολογίας. Από ασύρματες ωτοασπίδες και συσκευές καθαρισμού του αέρα έως κονσόλες παιχνιδιών –η αγορά αντικειμένων τεχνολογίας είναι τεράστια. Ο κανονισμός για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων θα αντιμετωπίσει τους κινδύνους που συνδέονται μ' αυτά τα προϊόντα νέας τεχνολογίας, όπως κίνδυνοι όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια, καθώς και με τις διαδικτυακές αγορές, θεσπίζοντας κανόνες για την ασφάλεια των προϊόντων στις ηλεκτρονικές αγορές. Θα διασφαλίζει ότι όλα τα προϊόντα που φθάνουν στους καταναλωτές της ΕΕ, μέσω ηλεκτρονικών αγορών ή από το κατάστημα της γειτονιάς, είναι ασφαλή, είτε προέρχονται από χώρες εντός ΕΕ είτε από τρίτες χώρες. Ο νέος κανονισμός θα εξασφαλίζει ότι οι αγορές εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους ώστε να μην καταλήγουν στα χέρια των καταναλωτών επικίνδυνα προϊόντα.

Η αναθεώρηση της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη προβλέπει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις πιστώσεις θα πρέπει να παρουσιάζονται με τρόπο σαφή και να είναι προσαρμοσμένες στα ψηφιακά μέσα ώστε οι καταναλωτές να κατανοούν τι συνεπάγεται η σύμβαση που υπογράφουν. Επιπλέον, η οδηγία θα βελτιώσει τους κανόνες βάσει των οποίων αξιολογείται η πιστοληπτική ικανότητα, δηλαδή το κατά πόσον ένας καταναλωτής θα είναι σε θέση να εξοφλήσει την πίστωση. Στόχος είναι να αποφευχθούν οι περιπτώσεις υπερχρέωσης. Βάσει του κανονισμού τα κράτη μέλη να κληθούν να προωθήσουν τη διαπαιδαγώγηση σχετικά με χρηματοοικονομικά ζητήματα και να διασφαλίσουν ότι παρέχονται στους καταναλωτές συμβουλές σε περιπτώσεις χρέους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more