Κυριακή 4 Ιουλίου 2021

Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) ενημερώνει τους πολίτες για την έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων.

Από τη Δευτέρα 05/07/2021, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν με ένα τηλεφώνημα να καλούν τον Φορέα Διαχείρισης να παραλάβει το νεκρό ζώο χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Το πρόγραμμα είναι τριετούς διάρκειας, με συνολικό προϋπολογισμό 3.000.000 ευρώ και καλύπτει τις 7 Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

“Μετά από συντονισμένες προσπάθειες και σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ξεκινάει το πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων. Ένα πρόγραμμα με σημαντικά οφέλη για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου καθώς θα γίνεται έλεγχος της αιτίας θανάτου, σε ύποπτα περιστατικά, για τον έγκαιρο εντοπισμό νόσων όπως η σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια. Παράλληλα, βελτιώνεται η ασφάλεια στο οδικό δίκτυο και προστατεύεται η δημόσια υγεία με την εξάλειψη εστιών μόλυνσης από νεκρά ζώα στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετούνται χιλιάδες κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας μας που έχει το μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο στη χώρα” δηλώνει σχετικά με το πρόγραμμα ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της ΠΚΜ Σωτήρης Μπάτος.

Το έργο «Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από τα νεκρά ζώα, στα οποία απαιτείται» αφορά στη διαχείριση των νεκρών παραγωγικών ζώων και κάθε άλλου είδους νεκρού ζώου, άγριου ή μη, που ανευρίσκονται στα όρια της Π.Κ.Μ. εφόσον η διαχείρισή τους δεν καλύπτεται από άλλα προγράμματα που εφαρμόζουν διάφοροι φορείς παραγωγικοί ή μη, όπως π.χ. Εθνικών Οδών και οι Δήμοι. Η δειγματοληψία εγκεφαλικού ιστού διενεργείται στα νεκρά βοοειδή ηλικίας άνω των 24 ή 48 μηνών(ανάλογα με τη χώρα αρχικής προέλευσής τους) και στις αίγες και τα πρόβατα ηλικίας άνω των 18 μηνών.Επισημαίνεται η ιδιαίτερη σημασία της εφαρμογής του προγράμματος με στόχους:

1) Την ορθή διαχείριση των νεκρών ζώων στις εκτροφές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την εξάλειψη εστιών μόλυνσης και την προάσπιση της δημόσιας υγείας και της υγείας του ζωικού κεφαλαίου.

2) Την ουσιαστική, δωρεάν, εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, η διαχείριση των νεκρών παραγωγικών ζώων αποτελεί υποχρέωση των κτηνοτρόφων. Η συλλογή, μεταφορά και διαχείριση των νεκρών ζώων που εντάσσονται στο πρόγραμμα δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τους κτηνοτρόφους.

3) Την απομάκρυνση από το οδικό δίκτυο και την ύπαιθρο χώρα των πτωμάτων νεκρών ζώων που αποτελούν εστίες μόλυνσης και εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

4) Την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του υδροφόρου ορίζοντα.

5) Την αποφασιστική συνδρομή στην υλοποίηση του προγράμματος Ελέγχου των Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών και τη βελτίωση του υγειονομικού προφίλ της χώρας, με άμεση ευεργετική επίδραση στις εξαγωγές των τροφίμων ζωικής προέλευσης καθώς και των ζώντων ζώων.

6) Την ενίσχυση της εικόνας της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Οι εκτροφείς βοοειδών, αιγών, προβάτων και χοίρων οφείλουν να ειδοποιούν άμεσα το φορέα υλοποίησης του προγράμματος για την ύπαρξη νεκρών ζώων δίνοντας κατά την κλήση τις ακόλουθες πληροφορίες: α) το ονοματεπώνυμό τους, β) την έδρα της εκμετάλλευσης, γ) τον κωδικό της εκμετάλλευσης, δ) τον αριθμό ενωτίων νεκρών ζώων.
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ακόλουθο τηλεφωνικό κέντρο, σε 24ωρη βάση: 

210-8960.100

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more