Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021

ΥΠΑΙΘΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

 ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ    

 

Στην Αθήνα σήμερα, 21 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.10΄, στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής, συνήλθε σε συνεδρίαση η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου αυτής, κ. Βασιλείου Γιόγιακα, με θέμα ημερήσιας διάταξης τη συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων». (4η συνεδρίαση – β΄ ανάγνωση).

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων…………..

Τώρα, στην προσωρινή ανάκληση για τις 15 μέρες, το λέω για τον φίλο μου τον κ. Καρασμάνη που έθεσε το θέμα -και που το έχω μεγάλη εκτίμηση, άλλωστε είναι από τους πολύ μεγάλους γνώστες των αγροτικών θεμάτων στην Ελλάδα- κ. Καρασμάνη, κ. συνάδελφε θα το κάνουμε. Τις δύο φορές, προσέξτε δεν είναι δύο αποδείξεις, είναι δύο φορές, δηλαδή σε δύο διαφορετικούς ελέγχους να έρθει δύο φορές για έλεγχο το ΣΔΟΕ στη λαϊκή και να σε βρει να μην έχεις αποδείξεις. Το δύο θα το κάνω τρεις φορές. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε στο ίδιο έτος τρεις φορές να έρθει ο έλεγχος σε μία λαϊκή και να σε πιάσει και τις τρεις να μην έχεις κόψει αποδείξεις προφανώς το κάνεις εκ συστήματος,.

Τι να κάνουμε;

Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, πρέπει με κάποιο τρόπο να υπάρχει φορολογική συνείδηση. Οι πασχαλινές αγορές διαρκούν 15 μέρες και τις χριστουγεννιάτικες θα τις κάνουμε 30 μέρες. Έχουμε  δεχθεί αίτημα για αύξηση των ημερών. Δεν έχω αντίρρηση.

  Στις βραχυχρόνιες αγορές, μπορεί να δραστηριοποιούνται οι  πωλητές, φυσικά και νομικά λέμε για τα βιομηχανικά είδη έως και 6 μέρες την εβδομάδα. Είναι αυτό που συναποφασίσαμε κατά την ακρόαση των φορέων, να κάνουμε τις 4 μέρες 6 μέρες την εβδομάδα και αυτό είναι πολύ σημαντικό.

 Θα γράψουμε ακροτελεύτιο άρθρο, έναρξη ισχύος του μέρους α του νόμου για το υπαίθριο εμπόριο, από την 1η Φεβρουαρίου του 2022,  για να υπάρχει ένα διάνυσμα χρόνου από την ψήφισή του μέχρι την 1η Φεβρουαρίου του 2022, ώστε, όλοι οι ενδιάμεσοι φορείς που εμπλέκονται, να έχουν το χρόνο να προετοιμαστούν κατάλληλα για να λειτουργεί από την αρχή το νομοσχέδιο σωστά. Εγώ δεν  θέλω να φέρω σε δύσκολη θέση κανένα. Θέλω φεύγοντας από το Υπουργείο αυτό, πίσω μου να αφήσω λαϊκές αγορές που λειτουργούν με διαφάνεια, με πρόοδο, με ισοτιμία παραγωγών και εμπόρων και με πρόσβαση όσων μπορούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more