Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

ΔΤ ΑΕΑ: Αποτελέσματα ελέγχων για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού

 Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της

Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού

της διάδοσης του κορωνοϊού.

Χθες, Σάββατο 23 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια

97.098 έλεγχοι, από τους οποίους οι 52.482 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

«Ελευθέριος Βενιζέλος».

Βεβαιώθηκαν συνολικά 255 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν 4 συλλήψεις, ως

ακολούθως:

 79 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις και

επιβλήθηκαν 78 πρόστιμα των 300 ευρώ και 1 των 150 ευρώ, ως ακολούθως:

o 14 στην Ήπειρο,

o 12 στη Δυτική Ελλάδα,

o 11 στη Θεσσαλονίκη,

o 8 στην Κεντρική Μακεδονία,

o 7 στο Βόρειο Αιγαίο,

o 7 στο Νότιο Αιγαίο,

o 4 στη Στερεά Ελλάδα,

o 4 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

o 4 στη Θεσσαλία,

o 4 στη Δυτική Μακεδονία,

o 3 στην Πελοπόννησο

o 1 στην Αττική.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020), έχουν

βεβαιωθεί συνολικά 71.723 ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 68.552

διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ και 3.171 των 150 ευρώ.

 5 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης με επιβολή ισάριθμων προστίμων

των 300 ευρώ, στο Βόρειο Αιγαίο.

Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί

συνολικά 195.984 ομοειδείς παραβάσεις.

 171 παραβάσεις και 4 συλλήψεις, για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων,

ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας

(απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά

άτομο κ.α.).

Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι ακόλουθες κυρώσεις για

παραβίαση αναστολής λειτουργίας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις των σχετικών

διατάξεων και συγκεκριμένα:

Στην Κεντρική Μακεδονία,

- σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού

ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση

πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 6 παραβάσεις στους

πελάτες,

- 5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με

επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα

απαραίτητα πιστοποιητικά και 3 παραβάσεις στους πελάτες,

- 14 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους

και πελάτες καταστημάτων.

Στη Θεσσαλία,

- σύλληψη και 2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού

ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση

πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 4

πελάτες,

- 3 παραβάσεις σε πελάτες καταστημάτων για μη κατοχή των απαραίτητων

πιστοποιητικών,

- 3 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτες και

εργαζόμενο καταστημάτων.

Στην Πελοπόννησο,

- σύλληψη και 2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού

ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση

πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά,

- 2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με

επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα

απαραίτητα πιστοποιητικά και 3 παραβάσεις στους πελάτες,

- 7 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους και

πελάτες καταστημάτων.

Στη Στερεά Ελλάδα,

- σύλληψη και 10.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού

ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για μη

τοποθέτηση αντισηπτικών στα τραπέζια,

- 13 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτες, και

πελάτες καταστημάτων.

Στο Νότιο Αιγαίο,

- 5 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους

καταστημάτων,

- 2 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας από επιβάτες

οχήματος.

Στα Ιόνια Νησιά,

- 2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με

επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα

απαραίτητα πιστοποιητικά και μία παράβαση στον πελάτη,

- 14 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους

και πελάτες καταστημάτων.

Στην Ήπειρο,

- 2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με

επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα

απαραίτητα πιστοποιητικά και μία παράβαση στον πελάτη,

- 8 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτες και

εργαζόμενο καταστημάτων.

Στην Κρήτη,

- 2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με

επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα

απαραίτητα πιστοποιητικά και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 2 πελάτες,

- 11 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους

καταστημάτων.

Στη Θεσσαλονίκη,

- 25 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους

και πελάτες καταστημάτων,

- 2 παραβάσεις σε καταστήματα, για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου

αριθμού ατόμων.

Στην Αττική,

- 5 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους

καταστημάτων,

- 2 παραβάσεις σε καταστήματα, για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου

αριθμού ατόμων.

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 14 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη

χρήση μάσκας, από εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων.

Στη Δυτική Μακεδονία, 5 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας,

από εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων.

Στο Βόρειο Αιγαίο, 5 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από

εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων.

Στη Δυτική Ελλάδα, 6 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από

πελάτες και εργαζόμενους καταστημάτων.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν

βεβαιωθεί συνολικά 18.618 ομοειδείς παραβάσεις και έχουν συλληφθεί

2.594 άτομα.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας

υγείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more