Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021

«Χωρίς εκπαιδευτικούς Ειδικά Σχολεία της Πέλλας»

 ΤOY: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ: Την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Χωρίς εκπαιδευτικούς Ειδικά Σχολεία της Πέλλας»


Κυρία Υπουργέ,

Σύμφωνα με καταγγελίες γονέων αλλά και σύμφωνα με ανάρτηση σε τοπική ιστοσελίδα

του Διαδικτύου, έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού στα Ειδικά Σχολεία της Πέλλας και

συγκεκριμένα, στο Ειδικό Σχολείο της Έδεσσας και των Γιαννιτσών έχει ανακύψει από την

αρχή της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Αναφέρεται, πως ενώ αυξήθηκε το μαθητικό

δυναμικό, δεν καλύφθηκαν τα κενά διδακτικού προσωπικού, ούτε καν με τα περσινά

δεδομένα. Κάθε χρόνο, δε, αντιμετωπίζεται το ίδιο πρόβλημα, το οποίο φέτος οξύνθηκε

ακόμη περισσότερο, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. Σε μία περίοδο, όπου η

Δημόσια Υγεία μικρών και μεγάλων βρίσκεται σε κρίση, οι μαθητές με αναπηρία και

υποκείμενα νοσήματα συνωστίζονται σε αίθουσες, χωρισμένες με γυψοσανίδα, λόγω

έλλειψης δασκάλων. Ας μην ξεχνάμε, επίσης ότι, η πλειοψηφία των μαθητών και των δύο

σχολείων πάσχουν από αυτισμό, κάτι που απαιτεί ολιγομελή τμήματα, σύμφωνα με την

υπάρχουσα νομοθεσία και την ορθή ακαδημαϊκή προοπτική. Είναι κατανοητό ότι, κάτω

από αυτές τις συνθήκες, τα συγκεκριμένα σχολεία δεν προσφέρονται, ούτε καν για φύλαξη

των ανωτέρω παιδιών, πόσω μάλλον για εκπαίδευση. Η ως άνω κατάσταση δεν μπορεί να

συνεχιστεί, γιατί θα έχει ολέθρια αποτελέσματα στην εκπαίδευσή τους.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,


Ερωτάται η κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε να μεριμνήσετε καταλλήλως και να λάβετε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες,

ώστε να καλυφθούν άμεσα τα υπάρχοντα διδακτικά κενά στα Ειδικά Σχολεία της Έδεσσας

και των Γιαννιτσών, της Πέλλας, προκειμένου τα εν λόγω σχολεία να λειτουργήσουν κάτω

από ανθρώπινες συνθήκες και τα ΑμεΑ παιδιά – μαθητές τους να αποκομίσουν τα μέγιστα

δυνατά οφέλη από την εκπαίδευσή τους, με τις συνθήκες αξιοπρέπειας που τους αρμόζει;


Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων

Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού

Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων


ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ.

- Κυριάκο Βελόπουλο

(Δια της Βουλής των Ελλήνων)


ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 9394/30-9-2021»

Σε απάντηση του ανωτέρω Μέσου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, κάνουμε γνωστά τα

ακόλουθα:

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανταποκρινόμενο στις δεσμεύσεις του για

την ανάληψη και υλοποίηση δράσεων που αποσκοπούν στην προαγωγή της ισότιμης

πρόσβασης παιδιών και νέων με αναπηρία στην ενταξιακή εκπαίδευση σε όλες τις

βαθμίδες εκπαίδευσης, λαμβάνει μέτρα υποστήριξης και ενδυνάμωσης που παρέχονται

στα σχολεία γενικής και ειδικής εκπαίδευσης με σκοπό την πλήρη ένταξη όλων των

μαθητών συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές

ανάγκες.

Με το ΦΕΚ 241/Γ΄/09-03-2020 διενεργήθηκαν για πρώτη φορά διορισμοί 1040 μελών

Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής στο πλαίσιο των

προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 13/ΑΣΕΠ/25-4-2019) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/ΑΣΕΠ/25-

4-

2019) του ΑΣΕΠ. Επίσης, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 106410/Ε1/17-08-2020 (ΦΕΚ

1289/τ.Γ΄/19-8-2020) Απόφαση με θέμα: «Διορισμός 3445 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας

και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης», διορίστηκαν 3.445 εκπαιδευτικοί

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Επισημαίνεται, ότι με την ανωτέρω απόφαση, στην

περιοχή της Πέλλας, πραγματοποιήθηκαν 30 διορισμοί εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και

Εκπαίδευσης, ήτοι 1 ΠΕ60 – 61 ΕΑΕ και 29 ΠΕ70 – 71 ΕΑΕ.

Με τον ν. 4823/2021 (Α΄136): «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των

εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» ενδυναμώθηκαν τα Κέντρα Διεπιστημονικής

Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, και συστήθηκαν για πρώτη φορά 1100

οργανικές θέσεις Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών για τη στελέχωση των

Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) με σκοπό την ενδυνάμωση και την

προώθηση της συνεργασίας, καθώς και τον συντονισμό του έργου των σχολικών

μονάδων, για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών

στην εκπαίδευση και την προαγωγή συνολικά της ψυχοκοινωνικής τους υγείας. Επιπλέον,

τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ενισχύθηκαν με προσωπικό ειδικοτήτων Λογοθεραπευτών ΠΕ 21 κατά 16

θέσεις, Εργοθεραπευτών ΠΕ 29 κατά 19 θέσεις και Φυσιοθεραπευτών ΠΕ28 κατά 9 θέσεις

προκειμένου να στελεχώνουν κατά περίπτωση τις Επιτροπές Διεπιστημονικής

Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) παρέχοντας στήριξη σε όλες ανεξαιρέτως τις εκπαιδευτικές δομές

συμπεριλαμβανομένων και των νηπιαγωγείων για την πρώιμη εκπαιδευτική παρέμβαση.

Σχετικά με τις προσλήψεις των αναπληρωτών, στις 26-8-2021 & 27-8-2021, ήτοι πριν

από την έναρξη του σχολικού έτους, στις 27-09-2021 και στις 22-10-2021

πραγματοποιήθηκαν προσλήψεις εκπαιδευτικών, ως προσωρινών αναπληρωτών,

πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,

με σχετικές αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου του ΥΠΑΙΘ, για το διδακτικό έτος 2021-

2022. Συνολικά, έχουν διενεργηθεί 29.023 προσλήψεις στην Επικράτεια, στην

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή.

Για το σχολικό έτος 2021-2022, το Υ.ΠΑΙ.Θ επιδιώκοντας τη στελέχωση των σχολικών

μονάδων και των δομών ειδικής αγωγής προκειμένου για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη

κάλυψη των αναγκών του μαθητικού πληθυσμού, έχει προβεί στην υλοποίηση δυο φάσεων

προσλήψεων 5.077 (συνολικά) αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ (για όλα τα προγράμματα

και τις δομές που δύνανται να απασχοληθούν τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ), με την πρώτη φάση να

πραγματοποιείται ήδη από τις 26-8-2021. Εξ αυτών, οι 1.308 αφορούν αποκλειστικά σε

Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ).

Ειδικότερα, για τις ΣΜΕΑΕ της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας έχουν

πραγματοποιηθεί οι κάτωθι 10 προσλήψεις και σύμφωνα με στοιχεία από το ΟΠΣΥΔ είναι

όλοι ενεργοί αναπληρωτές. Επίσης, δόθηκε και ένα κενό για ΠΕ29, αλλά δεν βρέθηκε

υποψήφιος:


Σύμφωνα με το με αριθμ. 10212/30-9-2021 έγγραφο της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης

Πέλλας : «[…]Την παρούσα χρονική περίοδο τα Ειδικά Δημοτικά Γιαννιτσών και Εδέσσης

στελεχώνονται επιπροσθέτως με:

EAE Γιαννιτσών: 3 ΕΒΠ, 1 ΠΕ11, 1 ΠΕ21, 1 ΠΕ23, 1 ΠΕ25, 1 ΠΕ28, 1 ΠΕ29, 1 ΠΕ30

ΕΑΕ Έδεσσας; 2 ΕΒΠ, 1 ΠΕ11, 2 ΠΕ21, 2 ΠΕ23, 1 ΠΕ25, 1 ΠΕ30, 1 ΠE86»

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, η κάλυψη των κενών θέσεων που έχουν

προκύψει λόγω της έλλειψης υποψηφίων από τον πίνακα του ΑΣΕΠ, δύναται να

πραγματοποιηθεί μόνο με ενεργοποίηση ειδικής πρόσκλησης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018

(ΦΕΚ 102 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει] όπου καλούνται εκ νέου όλοι οι

εγγεγραμμένοι του πίνακα να υποβάλουν αίτηση σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες. Σε

αυτή την πρόσκληση, η οποία δύναται να ενεργοποιείται μετά τις αρχές Οκτωβρίου,

μπορούν να συμμετέχουν και υποψήφιοι από τον πίνακα εκπαιδευτικών του κλάδου

ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις σε ΠΕ25, σύμφωνα

με διάταξη που ψηφίσθηκε πέρυσι [άρθρο165 του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254 Α΄)] και η οποία

τροποποιήθηκε με το άρθρο 109 του ν. 4842/2021 (ΦΕΚ 190 Α΄).Στο πλαίσιο αυτό

εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. 137686/Ε4/29-10-2021(ΑΔΑ:64ΖΡ46ΜΤΛΗ-ΠΛΧ) Ειδική

Πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Τέλος, σημειώνεται ότι το σύνολο των διαδικασιών του Υπουργείου έχει ως μέριμνα

την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας

Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των υφιστάμενων διατάξεων και των εγκεκριμένων πιστώσεων.


Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more