Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021

ΔΤ ΑΕΑ: Αποτελέσματα ελέγχων για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού

 Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της

Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού

της διάδοσης του κορωνοϊού.

Χθες, Παρασκευή 5 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια

85.367 έλεγχοι, από τους οποίους οι 42.718 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

«Ελευθέριος Βενιζέλος».

Βεβαιώθηκαν συνολικά 382 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν 9 συλλήψεις, ως

ακολούθως:

 160 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις και

επιβλήθηκαν 144 πρόστιμα των 300 ευρώ και 16 των 150 ευρώ, ως

ακολούθως:

o 35 στη Θεσσαλονίκη,

o 28 στην Ήπειρο,

o 17 στη Θεσσαλία,

o 17 στο Βόρειο Αιγαίο,

o 17 στη δυτική Ελλάδα,

o 15 στην Πελοπόννησο,

o 9 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

o 8 στην Κεντρική Μακεδονία,

o 7 στη Δυτική Μακεδονία,

o 3 στα Ιόνια Νησιά,

o 3 στη Στερεά Ελλάδα και

o 1 στο Νότιο Αιγαίο.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020), έχουν

βεβαιωθεί συνολικά 73.057 ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 69.821

διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ και 3.236 των 150 ευρώ.

 7 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης με επιβολή προστίμου των 300

ευρώ, ως ακολούθως:

o 4 στο Βόρειο Αιγαίο,

o 2 στην Αττική και

o 1 στη Θεσσαλία.

Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί

συνολικά 196.116 ομοειδείς παραβάσεις.

 215 παραβάσεις και 9 συλλήψεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων,

ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας

(απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά

άτομο κ.α.).

Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι ακόλουθες κυρώσεις για

παραβίαση αναστολής λειτουργίας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις των σχετικών

διατάξεων και συγκεκριμένα:

Στην Αττική,

- σύλληψη και 2.000 ευρώ πρόστιμο, σε κατάστημα υγειονομικού

ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση

πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και βεβαίωση παράβασης στον

πελάτη,

- σύλληψη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή

60ήμερης αφαίρεσης άδειας λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα

απαραίτητα πιστοποιητικά και 2 παραβάσεις σε ισάριθμους πελάτες,

- 4 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους

καταστημάτων.

- 2 παραβάσεις σε επιβάτες λεωφορείου για μη κατοχή του απαραίτητου

πιστοποιητικού.

Στη Θεσσαλονίκη,

- σύλληψη και 2.000 ευρώ πρόστιμο, σε 2 καταστήματα υγειονομικού

ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση

πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 2 παραβάσεις σε ισάριθμους

πελάτες,

- σύλληψη κλειθροποιού για παράβαση άρθρων 167, 169, 285 και 361 Π.Κ.

και 300 ευρώ πρόστιμο για μη χρήση μάσκας.

- 15 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους

και πελάτη καταστημάτων,

- 5 παραβάσεις σε καταστήματα, για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου

αριθμού ατόμων.

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

- από 2.000 ευρώ πρόστιμο, σε 2 καταστήματα υγειονομικού

ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση

πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 7 παραβάσεις σε ισάριθμους

πελάτες,

- 8 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτες,

πελάτες και εργαζόμενους καταστημάτων.

- 8 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας από επιβάτες οχημάτων,

- 1 παράβαση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για μη ανάρτηση

μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

Στην Κρήτη,

- 2.000 ευρώ πρόστιμο, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με

επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα

απαραίτητα πιστοποιητικά και 2 παραβάσεις σε ισάριθμους πελάτες,

- 11 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους

και πελάτες καταστημάτων.

- 1 παράβαση σε κατάστημα, για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου

αριθμού ατόμων.

Στη Θεσσαλία,

- από 2.000 ευρώ πρόστιμο, σε 3 καταστήματα υγειονομικού

ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση

πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 7 παραβάσεις σε ισάριθμους

πελάτες,

- 13 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους

και πελάτες καταστημάτων,

- 1 παράβαση σε επιβάτη λεωφορείου για μη κατοχή του απαραίτητου

πιστοποιητικού.

Στην Κεντρική Μακεδονία,

- 18 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτες,

εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων,

- 8 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας από επιβάτες οχημάτων,

- 1 παράβαση σε κατάστημα, για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου

αριθμού ατόμων.

Στη Δυτική Ελλάδα,

- σύλληψη και 2.000 ευρώ πρόστιμο, σε κατάστημα υγειονομικού

ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση

πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 4 παραβάσεις σε ισάριθμους

πελάτες,

- 10 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους

και πελάτες καταστημάτων.

Στην Πελοπόννησο,

- σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο, σε κατάστημα υγειονομικού

ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση

πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και σύλληψη και βεβαίωση

παράβασης στον πελάτη,

- 1 παράβαση των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενο

καταστήματος.

Στη Στερεά Ελλάδα,

- σύλληψη και 2.000 ευρώ πρόστιμο, σε κατάστημα υγειονομικού

ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση

πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 2 παραβάσεις σε ισάριθμους

πελάτες,

- 23 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτες,

πελάτες και εργαζόμενους καταστημάτων.

Στο Βόρειο Αιγαίο,

- 2.000 ευρώ πρόστιμο, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με

επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα

απαραίτητα πιστοποιητικά και βεβαίωση παράβασης στον πελάτη,

- 5 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους

καταστημάτων.

Στα Ιόνια Νησιά,

- 2.000 ευρώ πρόστιμο, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με

επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα

απαραίτητα πιστοποιητικά και βεβαίωση παράβασης στον πελάτη,

- 15 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενο και

πελάτες καταστημάτων.

Στη Δυτική Μακεδονία,

- 6 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας από επιβάτες λεωφορείων,

- 3 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτη και

εργαζόμενο καταστημάτων και έμπορο λαϊκής αγοράς.

Στην Ήπειρο, 2 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από

πελάτες καταστημάτων.

Στο Νότιο Αιγαίο, 4 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από

εργαζόμενους καταστημάτων, καθώς και 1 παράβαση από οδηγό οχήματος.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν

βεβαιωθεί συνολικά 20.656 ομοειδείς παραβάσεις και έχουν συλληφθεί

2.637 άτομα.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας

υγείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more