Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ


ΠΡΟΣ: Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1. Γραφείο Υπουργού

Αχαρνών 2, 10432,Αθήνα

2. Γενική Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δ/νση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας

Δεστούνη 2 & Αχαρνών 381, 11143, Αθήνα

Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. Δ/νση Περιβ/κης Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)

Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473, Αθήνα

(sec.dipa@prv.ypeka.gr)

2. Δ/νση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας &

Εναλλακτικών καυσίμων

Μεσογείων 119, 11526, Αθήνα

(alexopoulosd@prv.ypeka.gr)


ΚΟΙΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. Γραφείο Υπουργού

Νίκης 5, 10563, Αθήνα

2. Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής

& Δημόσιας Περιουσίας

Καραγιώργη Σερβίας 8, 10562, Αθήνα


Κύριοι Υπουργοί

Ο νομός Πέλλας τον οποίο εκπροσωπώ από διάφορες θέσεις ευθύνης, είναι ένας από τους

δυναμικότερους παραγωγικά, με πάνω από 23 προιόντα εξαιρετικής ποιότητας, ισχυρή

μεταποιητική δραστηριότητα και πολυδιάστατη κτηνοτροφία, που από κοινού συμβάλουν

σημαντικά στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας.

Η κορυφαία ποιότητα που χαρακτηρίζει τα προιόντα του νομού, είναι αποτέλεσμα του άριστου

φυσικού περιβάλλοντος, της έκτασης των έργων υποδομής (άρδευσης, αποστράγγισης,

οδοποιίας και εξηλεκτρισμού), του σημαντικότατου εξοπλισμού που αποκτήθηκε μέσω

προγραμμάτων αλλά και της τεχνογνωσίας των παραγωγών του.

Τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της ανάπτυξης δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας από ΑΠΕ και μάλιστα από την εγκατάσταση Φ/Β σταθμών αρχικά σε απλή γεωργική γη

και τελευταία σε γη υψηλής παραγωγικότητας, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ισχυρή τάση

αλλοίωσης της παραγωγικής φυσιογνωμίας του νομού.

Η τάση αυτή πλέον, αποκτά και τη διάσταση της εξόντωσης της παραδοσιακής κτηνοτροφίας και

μελισσοκομίας, καθώς πρόσφατα οι υπηρεσίες της Π.Ε. Πέλλας έχουν κατακλυστεί από

φακέλους έργων Φ/Β σταθμών οι οποίοι πρόκειται να εγκατασταθούν μετά από μακροχρόνιες

μισθώσεις, σε δημόσιες εκτάσεις χαρακτηρισμένες βοσκές.

Η αλλαγή της χρήσης κύρια των δημοσίων εκτάσεων αλλά και των αντίστοιχων ιδιωτικών, από

χορτολειβαδικές και βοσκές σε γαίες εγκατάστασης Φ/Β σταθμών, ακόμα και αν είναι διάσπαρτες

υπονομεύουν το μέλλον της κτηνοτροφίας του τόπου μας, καθώς επιβαρύνεται σημαντικά το ήδη

ελλειμματικό ισοζύγιο διαθέσιμων εκτάσεων βόσκησης, από το ζωικό κεφάλαιο του Νομού.

Η δεινή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι κτηνοτρόφοι από την ολιγοπωλιακή λειτουργία

της αγοράς, θα επιταθεί σε βαθμό που θα τους υποχρεώσει σε παραίτηση, με συνέπεια τόσο τον

αφανισμό του ζωικού κεφαλαίου του τόπου μας, όσο και την απογοήτευση νέων ανθρώπων που

θα μπορούσαν να δώσουν πνοή στον εξαιρετικά δύσκολο αυτόν κλάδο απασχόλησης.

Κατανοώντας την αναγκαιότητα αλλά και την υποχρέωση της χώρας στην προώθηση παραγωγής

καθαρών μορφών ενέργειας, είμαι υποχρεωμένος να υπερασπιστώ τους ¨ήρωες¨ του

αγροδιατροφικού κλάδου της οικονομίας, τους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους,, σημειώνοντας

ότι η προώθηση αυτή γίνεται οριζόντια, χωρίς κριτήρια και προυποθέσεις, χωρίς να λαμβάνεται

υπόψιν η ταυτότητα του κάθε τόπου και κυρίως χωρίς να λαμβάνονται μέτρα προστασίας των

ευπαθών κλάδων της τοπικής οικονομίας του.

Η συγκέντρωση σε συγκεκριμένα σημεία, δεκάδων επιχειρήσεων εγκατάστασης Φ/Β πάρκων, θα

εξαφανίσει την κτηνοτροφία και την μελισσοκομία. Χαρακτηριστικά σας αναφέρω ότι στην

ευρύτερη περιοχή του τετραγώνου Σκύδρα – Μαυροβούνι – Προφ. Ηλίας – Άψαλος, δηλαδή στο

κεντροανατολικό τμήμα της Π.Ε. Πέλλας, δραστηριοποιούνται 120 μελισσοκόμοι με 35.000

κυψέλες και 120 κτηνοτροφικές επιχειρήσεις με 16.000 μικρά και μεγάλα ζώα.

Για τους παραπάνω λόγους, αλληλέγγυος στις παραπάνω επιχειρήσεις και δραστηρότητες, ζητώ

την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου μίσθωσης και αλλαγής χρήσης των δημοσίων γαιών και

ειδικότερα για την αλλαγή από χορτολειβαδικές εκτάσεις και βοσκές σε γαίες εγκατάστασης Φ/Β

Πάρκων, οι οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δ/νσεις

Αγροτικής Ανάπτυξης σε εδάφη ποιοτικά υποβαθμισμένα.

Είμαι στη διάθεσή σας για συνεργασία προκειμένου να δώσουμε λύση στο διαφαινόμενο

πρόβλημα, πριν τη κορύφωσή του οπότε και θα είναι αδύνατη η διαχείρισή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more