Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

Διαδικτυακή ενημέρωση του ΣΘΕΒ: «Επιδοτούμενη μετακίνηση στελεχών και στον τουριστικό κλάδο»

 Επιδοτούμενη μετακίνηση στελεχών και στον τουριστικό κλάδο

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος MobiliseSME ο ΣΘΕΒ διοργανώνει

διαδικτυακή ενημέρωση με θέμα: «Αξιοποιήστε ευκαιρίες διεθνοποίησης μέσω του

MobiliseSME» και για τουριστικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, την Πέμπτη 4

Νοεμβρίου, 13:00 – 14:00.

Το MobiliseSME είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα επιχειρηματικής κινητικότητας που

επιδιώκει να ενισχύσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ευρωπαϊκών

ΜΜΕ, υποστηρίζοντας βραχυπρόθεσμες διασυνοριακές αποσπάσεις για το

προσωπικό τους.

Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής ενημέρωσης, οι εταιρείες που

δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού (ξενοδοχεία, τουριστικά

καταλύματα, πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών, υπηρεσίες φιλοξενίας κά) θα

έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δυνατότητες συμμετοχής τους στο

πρόγραμμα με στόχο και τα οφέλη που θα αποκομίσουν τόσο η επιχείρηση όσο και

οι εργαζόμενοι.

Πολλές επιχειρήσεις βλέπουν σε αυτό το πρόγραμμα την ευκαιρία για να

ενισχύσουν τις διεθνείς τους συνεργασίες, να ενώσουν τις δυνάμεις τους, και να

προσαρμόσουν τις επιχειρήσεις τους στις προκλήσεις που δεν έχουν έρθει ακόμα.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα

γραφεία του ΣΘΕΒ (αρμόδια κ. Ελένη Ευαγγελοπούλου) τηλ: 2410555507 &

email: education@sthev.gr.


Α.Π. 205, 1/11/2021 9:36 πμ

Πληροφορίες: 2410555507

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more