Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

Εμπόριο και ασφάλεια: Η Επιτροπή αναδεικνύει το έργο προάσπισης των συμφερόντων και των αξιών της ΕΕ

 


Αθήνα, 24/11/2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάσε βασικά πορίσματα σχετικά με την υπεράσπιση των συμφερόντων της ΕΕ όσον αφορά τον έλεγχο των εξαγωγών και τις ξένες επενδύσεις στην ΕΕ. Από τότε που άρχισε να ισχύει η νέα νομοθεσία για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων, η Επιτροπή έχει ελέγξει 400 ξένες επενδύσεις. Ο μηχανισμός υπάρχει εδώ και μόλις ένα έτος, αλλά γνωρίζει εντυπωσιακή αποδοχή, πράγμα που σημαίνει ότι τα συμφέροντα της ΕΕ θα προστατεύονται καλύτερα στο μέλλον. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του καθεστώτος ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ, τα κράτη μέλη εξέτασαν πάνω από 30 000 αιτήσεις για εξαγωγές αγαθών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς, εκ των οποίων οι 603 απορρίφθηκαν. Αυτά είναι κάποια από τα βασικά σημεία που επισημάνθηκαν επ’ ευκαιρία της δημοσίευσης των πρώτων εκθέσεων σχετικά με τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων και των εξαγωγών.

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Επίτροπος Εμπορίου, δήλωσε σχετικά: «Η ΕΕ παραμένει ανοικτή στο εξωτερικό εμπόριο και στις ξένες επενδύσεις, που αποτελούν πυλώνα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, η εξωστρέφειά μας δεν είναι άνευ όρων και πρέπει να αντισταθμίζεται από κατάλληλα εργαλεία για τη διαφύλαξη της ασφάλειάς μας και της δημόσιας τάξης. Ο έλεγχος των ξένων επενδύσεων και των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης συμβάλλει στη διαφύλαξη της ασφάλειας της ΕΕ και παράλληλα προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αποτελεί βασικό στοιχείο της εξωστρεφούς, βιώσιμης και σταθερής εμπορικής πολιτικής μας. Οι δύο αυτές εκθέσεις υπογραμμίζουν το πώς τα εργαλεία αυτά μπορούν να βοηθήσουν την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να ενεργούν αποφασιστικά όταν οι καταστάσεις το απαιτούν, προασπίζοντας τα συμφέροντά μας και παράλληλα προωθώντας τις αξίες μας».

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more