Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021

ΔΤ ΑΕΑ: Αποτελέσματα ελέγχων για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού

 Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της

Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού

της διάδοσης του κορωνοϊού.

Χθες, Τετάρτη 3 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια

79.285 έλεγχοι, από τους οποίους οι 41.081 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

«Ελευθέριος Βενιζέλος».

Βεβαιώθηκαν συνολικά 340 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν 5 συλλήψεις, ως

ακολούθως:

 143 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις και

επιβλήθηκαν 138 πρόστιμα των 300 ευρώ και 5 των 150 ευρώ, ως

ακολούθως:

o 37 στη Θεσσαλονίκη,

o 25 στο Βόρειο Αιγαίο,

o 22 στη Δυτική Ελλάδα,

o 15 στην Ήπειρο,

o 13 στη Θεσσαλία,

o 8 στην Πελοπόννησο,

o 7 στην Κεντρική Μακεδονία,

o 4 στην Κρήτη,

o 4 στη Δυτική Μακεδονία,

o 3 στα Ιόνια Νησιά,

o 2 στο Νότιο Αιγαίο,

o 2 στη Στερεά Ελλάδα και

o 1 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020), έχουν

βεβαιωθεί συνολικά 72.749 ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 69.540

διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ και 3.209 των 150 ευρώ.

 12 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης με επιβολή προστίμου των 300

ευρώ, ως ακολούθως:

o 7 στο Βόρειο Αιγαίο

o 2 στη Θεσσαλονίκη,

o 2 στη Θεσσαλία και

o 1 στην Αττική.

Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί

συνολικά 196.099 ομοειδείς παραβάσεις.

 182 παραβάσεις και 5 συλλήψεις, για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων,

ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας

(απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά

άτομο κ.α.).

Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι ακόλουθες κυρώσεις για

παραβίαση αναστολής λειτουργίας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις των σχετικών

διατάξεων και συγκεκριμένα:

Στην Κεντρική Μακεδονία,

- σύλληψη και 25.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καφέ, με επιβολή

15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για παραβίαση αναστολής λειτουργίας του

καταστήματος,

- 6 παραβάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για μη

ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων,

- 17 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτες,

πελάτες και εργαζόμενους καταστημάτων. Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 3

παραβάσεις για μη χρήση μάσκας, από επιβάτες οχήματος.

Στη Δυτική Ελλάδα,

- σύλληψη 2 ιδιοκτητών και από 2.000 ευρώ πρόστιμο, σε 2 καταστήματα

υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας στο

καθένα, για εξυπηρέτηση 8 συνολικά πελατών χωρίς τα απαραίτητα

πιστοποιητικά και από μία παράβαση στους πελάτες,

- σύλληψη και 2.000 ευρώ πρόστιμο, σε προσωρινά υπεύθυνο

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής

λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και

μία παράβαση στον πελάτη.

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

- 2.000 ευρώ πρόστιμο, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με

επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα

απαραίτητα πιστοποιητικά και 4 παραβάσεις σε ισάριθμους πελάτες,

- 1 παράβαση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για μη ανάρτηση

μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων,

- 11 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους

και πελάτες καταστημάτων. Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 1 παράβαση για μη

χρήση μάσκας σε χώρο αναμονής ΚΤΕΛ.

Στη Θεσσαλία,

- 14 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους

καταστημάτων,

- 2 παραβάσεις σε ισάριθμους επιβάτες λεωφορείου, για στέρηση των

απαραίτητων πιστοποιητικών.


Στη Θεσσαλονίκη,

- 25 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους

και πελάτες καταστημάτων,

- 8 παραβάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για μη

ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων,

- 2 παραβάσεις σε ισάριθμους επιβάτες λεωφορείου, για στέρηση των

απαραίτητων πιστοποιητικών.

Στην Αττική,

- 2.000 ευρώ πρόστιμο σε καφέ - ζαχαροπλαστείο, με επιβολή 7ήμερης

αναστολής λειτουργίας, για έλλειψη αντισηπτικών στα τραπέζια,

- 2.000 ευρώ πρόστιμο, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με

επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα

απαραίτητα πιστοποιητικά και 300 ευρώ πρόστιμο στον πελάτη,

- 1 παράβαση σε επιβάτη λεωφορείου, για στέρηση των απαραίτητων

πιστοποιητικών

- 4 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους

καταστημάτων.

Στα Ιόνια Νησιά, 21 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από

εργαζόμενο και πελάτες καταστημάτων.

Στο Βόρειο Αιγαίο, 2 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από

εργαζόμενους καταστημάτων.

Στη Δυτική Μακεδονία,

- σύλληψη και 2.000 ευρώ πρόστιμο, σε ιδιοκτήτρια καταστήματος

υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για

είσοδο πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 300 ευρώ πρόστιμο

στον πελάτη,

- 4 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους και

πελάτη καταστημάτων. Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 4 παραβάσεις για μη χρήση

μάσκας, από επιβάτες λεωφορείου και οχήματος.

Στην Κρήτη,

- 1 παράβαση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για μη ανάρτηση

μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων,

- 10 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους

και πελάτη καταστημάτων. Επιπλέον, βεβαιώθηκε 1 παράβαση για μη χρήση

μάσκας, από επιβάτη οχήματος.

Στη Στερεά Ελλάδα,

- 1 παράβαση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για μη ανάρτηση

μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων,

- 21 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτη,

εργαζόμενο, προσωρινά υπεύθυνο και πελάτες καταστημάτων.

Στην Ήπειρο, 9 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας από

πελάτες καταστημάτων.

Στην Πελοπόννησο, 11 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από

εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν

βεβαιωθεί συνολικά 20.246 ομοειδείς παραβάσεις και έχουν συλληφθεί

2.628 άτομα.

Τέλος, βεβαιώθηκαν 3 παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής

φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη. Από την έναρξη

εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά

421 ομοειδείς παραβάσεις.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας

υγείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more