Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021

«Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην ανάπλαση του λιμένα της Ουρανούπολης»

 ΕΡΩΤΗΣΗ


Θεσσαλονίκη, 6/10/2021


ΤΩΝ: Αποστόλου Αβδελά, Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης

          Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β΄Θεσσαλονίκης


ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Τουρισμού

            Τον κ. Υπουργό Υποδομών και μεταφορών

            Τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας


ΘΕΜΑ: «Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην ανάπλαση του λιμένα της Ουρανούπολης»


Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Παρατηρούνται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην ανάπλαση του λιμένα της

Ουρανούπολης, στην Χαλκιδική. Παρά το ότι από το 2018 έχει εγκριθεί το εν λόγω έργο, εν

τούτοις, παραμένει επί χάρτου. Συγκεκριμένα, στα έργα που προγραμματίστηκαν

περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διαπλάτυνση της διατομής του υφιστάμενου μώλου με

την εσωτερική και εξωτερική του προστασία, η κατασκευή προστατευτικού τοιχίου

προστασίας και η θωράκισή του με φυσικούς ογκόλιθους, η ενίσχυση της κατασκευής του

εξωτερικού κυματοθραύστη από φυσικούς ογκόλιθους και η κατασκευή ράμπας

καθέλκυσης. Η κατάσταση στο λιμάνι επιδεινώθηκε περαιτέρω από την θεομηνία του

Οκτωβρίου του 2014. Βάσει δημοσιευμάτων, το 2018 εγκρίθηκαν τα παραπάνω έργα από

την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Επιπρόσθετα, το 2019

κατατέθηκε αίτηση από τον Δήμο Αριστοτέλη για χρηματοδότηση των μελετών από το

πρόγραμμα «Φιλόδημος».Το λιμάνι της Ουρανούπολης είναι η πύλη εισόδου στο Άγιο

Όρος, ενώ εξυπηρετεί, καθημερινά, εκατοντάδες επιβάτες, η δε ανάπλαση του παραλιακού

μετώπου της Ουρανούπολης είναι απαραίτητη για την διευκόλυνση της μετακίνησης

ιερομονάχων και προσκυνητών.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,


Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Πότε προτίθεσθε να ξεκινήσετε τις εργασίες ανάπλασης του λιμένα της Ουρανούπολης;

2. Γιατί καθυστερεί η ένταξη της χρηματοδότησης της ανάπλασης του λιμένα της

Ουρανούπολης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος»;


Οι ερωτώντες Βουλευτές


ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑθήνα, 27.10.2021


Α.Π. : 888


Προς: Βουλή των Ελλήνων

           Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

           Τμήμα Ερωτήσεων και Α.Κ.Ε.


Κοιν.: 1. Βουλευτή κ. Απ. Αβδελά

           2. Βουλευτή κ. Κων. Χήτα

           3. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

           - Γρ. Υπουργού

           4. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

           - Γρ. Υπουργού


Θέμα: «Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτών».

Σχετ.: Η με Α.Π. 138/08.10.2021 Ερώτηση.


Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου που κατέθεσαν στη Βουλή των

Ελλήνων οι κ.κ. Βουλευτές της Κ.Ο. της Ελληνικής Λύσης, Απόστολος Αβδελάς και

Κωνσταντίνος Χήτας και σε ό,τι αφορά τα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού,

θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Με την υπ’ αριθμ. 8619/6.5.2008 απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης

(ΦΕΚ 186/ΑΑΠ/22.05.2008), χωροθετήθηκε το καταφύγιο τουριστικών σκαφών εντός της

ζώνης λιμένα Ουρανούπολης Χαλκιδικής, κατόπιν αιτήματος της τότε Νομαρχιακής

Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής, στην οποία και παραχωρήθηκε η χρήση και εκμετάλλευσή του ως

φορέας διαχείρισης αυτού, με την υπ’ αριθμ. 23691/20.11.2008 απόφαση του Υπουργού

Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 585/Δ/04.12.2008).

Με την υπ’ αριθμ. 1878/23.02.2009 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Καταφύγιο τουριστικών

σκαφών στο λιμένα Ουρανούπολης», με διάρκεια ισχύος πέντε ετών.

Με το υπ’ αριθμ. Υ.Τ. 17962/07.10.2019 έγγραφο από τη μελετήτρια εταιρεία του

έργου, κατατέθηκε στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού φάκελος μελέτης

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με θέμα «Καταφύγιο τουριστικών σκαφών Ουρανούπολης».

Με το υπ’ αριθμ. 13654/31.8.2020 έγγραφο, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου

Τουρισμού ενημέρωσε τον φορέα διαχείρισης του έργου ότι απαιτείται η τροποποίηση

χωροθέτησης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών Ουρανούπολης. Έκτοτε, δεν έχει

υποβληθεί στην Υπηρεσία αίτημα αναφορικά με την τροποποίηση της χωροθέτησης του εν

λόγω καταφυγίου.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι τα διαλαμβανόμενα σχετικά με τις εργασίες ανάπλασης

του εν λόγω λιμένα, καθώς και τις διαδικασίες για την ένταξη χρηματοδότησης της

ανάπλασης στο πρόγραμμα «Φιλοκτήτης», εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου

Τουρισμού.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more