Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΑΤ Η ΣΤΑΦΙΔΑ - ΣΤΟΧΟΣ Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ


 


Η σταφίδα αποτελεί ιστορικά ένα εμβληματικό προϊόν για την ελληνική αγροτική παραγωγή,

υψηλής διατροφικής αξίας και με διακρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το ΥΠΑΑΤ εγγυάται τη στήριξη και την ανάπτυξη του κλάδου και των συντελεστών του.

Στηρίζει τους παραγωγούς, τα συλλογικά σχήματα και το δίκτυο εμπορίας ειδικά στη

συγκυρία που διανύουμε όπου η πανδημία δημιούργησε μια σειρά προβλημάτων για όλο τον

κλάδο και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Στο πλαίσιο αυτό, επαναφέρουμε το αίτημα ασκώντας νέες πιέσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να επιτραπεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής η ένταξή του  σε πρόγραμμα της απόσυρσης των αποθεμάτων εσοδείας 2020.

Είμαστε σε πλήρη ευθυγράμμιση και συνεργασία με τους φορείς και όλους τους

συνδεόμενους με την παραγωγική διαδικασία, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα ένταξής τους

στο μέτρο αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών, με πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που

παρέχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ενεργοποιούμε κάθε δυνατότητα των οργανισμών, υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου για

την απορρόφηση αυτής της «υπερτροφής» από τις κρατικές δομές.

Δημιουργούμε ομάδα εργασίας για την κορινθιακή σταφίδα και την κρητική σουλτανίνα,

προκειμένου  να διευρύνουμε τους ορίζοντες οικονομικής ανάπτυξης του προϊόντος σε

μεγάλες αγορές, διασφαλίζοντας την ευημερία των παραγωγών και των εργαζομένων στην

αλυσίδα παραγωγής και διακίνησής του. 

Εκμεταλλευόμαστε τα προγράμματα προώθησης στην κοινωνία, υπερβαίνοντας τις δυσκολίες

που δημιούργησε η πανδημία, προς όφελος των καταναλωτών αλλά και διαγράφοντας ένα

λαμπρό μέλλον για την ελληνική σταφίδα.

Συνεργαζόμαστε αποδοτικά με την Τράπεζα Πειραιώς προκειμένου να υλοποιήσουμε όλες τις

υπάρχουσες μελέτες που τεχνοκρατικά έχουν εκπονηθεί και εγγυώνται βιώσιμα αναπτυξιακά

σχήματα και προοπτικές.

Η στρατηγική του ΥΠΑΑΤ, απαρέγκλιτα όπως άλλωστε επανειλημμένα έχει εκφραστεί από

τις δηλώσεις και δημόσιες ανακοινώσεις του Υπουργού κ. Σπήλιου Λιβανού, εδράζεται στο

τετράπτυχο ανάπτυξη, υγιείς εμπορικές πρακτικές, υγιής ανταγωνισμός, εύνοια δημιουργίας

και ενίσχυσης των συλλογικών σχημάτων. Η στρατηγική αυτή επιβεβαιώνεται και τώρα στον

κλάδο της σταφιδοπαραγωγής και στη στήριξη όλων των συντελεστών του.

Πιστεύουμε πως η εξαιρετική συνεργασία του ΥΠΑΑΤ με παραγωγούς, ενώσεις,

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και  θεσμικούς και εμπορικούς φορείς, αλλά και η δημιουργία

προϋποθέσεων για καλύτερες και υγιέστερες εμπορικές πρακτικές, αποδίδει και θα αποδώσει

τα μέγιστα για το μέλλον αυτού του πολύ σημαντικού προϊόντος της χώρας μας.

Στόχος μας είναι η υπέρβαση των προβλημάτων που δημιούργησε η υγειονομική κρίση και η

ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την ελληνική σταφίδα, ώστε να κυριαρχήσουμε στις

μεγάλες αγορές της Δυτικής Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Ασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more