Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

Δ.Τ. Α.Ε.Α.: Αποτελέσματα ελέγχων για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού

 Επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας σε 20 καταστήματα σε όλη την επικράτεια


7 αναστολές λειτουργίας επιβλήθηκαν σε καταστήματα της Αττικής


Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της

Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού

της διάδοσης του κορωνοϊού.

Χθες, Σάββατο 30 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια

96.901 έλεγχοι, από τους οποίους οι 51.842 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

«Ελευθέριος Βενιζέλος».

Βεβαιώθηκαν συνολικά 315 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν 10 συλλήψεις,

ως ακολούθως:

 101 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις και

επιβλήθηκαν 97 πρόστιμα των 300 ευρώ και 4 των 150 ευρώ, ως ακολούθως:

o 23 στη Θεσσαλονίκη,

o 15 στην Ήπειρο,

o 15 στο Βόρειο Αιγαίο,

o 13 στη Δυτική Ελλάδα,

o 9 στην Κεντρική Μακεδονία,

o 6 στην Πελοπόννησο,

o 5 στη Θεσσαλία,

o 4 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

o 4 στη Δυτική Μακεδονία,

o 3 στα Ιόνια Νησιά,

o 2 στην Κρήτη,

o 1 στο Νότιο Αιγαίο και

o 1 στη Στερεά Ελλάδα.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020), έχουν

βεβαιωθεί συνολικά 72.282 ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 69.091

διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ και 3.191 των 150 ευρώ.

 7 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης με επιβολή ισάριθμων προστίμων

των 300 ευρώ, ως ακολούθως:

o 4 στο Βόρειο Αιγαίο,

o 2 στη Δυτική Μακεδονία και

o 1 στη Δυτική Ελλάδα.

Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί

συνολικά 196.040 ομοειδείς παραβάσεις.

 203 παραβάσεις και 10 συλλήψεις, για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων,

ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας

(απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά

άτομο κ.α.).

Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι ακόλουθες κυρώσεις για

παραβίαση αναστολής λειτουργίας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις των σχετικών

διατάξεων και συγκεκριμένα:

Στην Αττική,

- σύλληψη και 10.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού

ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας για

εξυπηρέτηση 4 πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και από 300

ευρώ πρόστιμο στους πελάτες,

- σύλληψη και 2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού

ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας για

απασχόληση εργαζομένων χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά,

- σύλληψη και 2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού

ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας για

απασχόληση εργαζομένων χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά,

- σύλληψη και 2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού

ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας για

εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 300 ευρώ

πρόστιμο στον πελάτη,

- σύλληψη και 2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού

ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας για

εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 300 ευρώ

πρόστιμο στον πελάτη,

- σύλληψη και 2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού

ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας για

εξυπηρέτηση όρθιων και υπεράριθμων πελατών,

- 2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με

επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα

απαραίτητα πιστοποιητικά και 300 ευρώ πρόστιμο στον πελάτη,

- 5 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτες,

εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων,

- 4 παραβάσεις σε καταστήματα, για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου

αριθμού ατόμων,

- 2 παραβάσεις σε εργαζόμενους καταστημάτων για μη κατοχή των

απαραίτητων πιστοποιητικών.

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

- από 2.000 ευρώ πρόστιμο σε 3 καταστήματα υγειονομικού

ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας για

εξυπηρέτηση 9 πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και από 300

ευρώ πρόστιμο στους πελάτες,

- 5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με

επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς

τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 300 ευρώ πρόστιμο στον πελάτη,

- σύλληψη και 2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού

ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας για

εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 300 ευρώ

πρόστιμο στον πελάτη,

- 2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με

επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς

τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 300 ευρώ πρόστιμο στον πελάτη,

- 13 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτες,

εργαζόμενους, και πελάτες καταστημάτων.

Στην Κεντρική Μακεδονία,

- 2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με

επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς

τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 300 ευρώ πρόστιμο στον πελάτη,

- σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε άτομο για παραβίαση καραντίνας,

- 15 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτες,

εργαζόμενους και ιδιοκτήτες καταστημάτων,

- 9 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας από επιβάτες οχημάτων,

- 2 παραβάσεις σε καταστήματα, για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου

αριθμού ατόμων.

Στη Δυτική Ελλάδα,

- σύλληψη και 2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού

ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας για

εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 300 ευρώ

πρόστιμο στον πελάτη,

- σύλληψη και 2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού

ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας για

εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 300 ευρώ

πρόστιμο στον πελάτη,

- 6 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους

και πελάτες καταστημάτων.

Στα Ιόνια Νησιά,

- 2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με

επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας για εξυπηρέτηση υπεράριθμων

πελατών σε τραπέζι,

- 2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με

επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα

απαραίτητα πιστοποιητικά και 300 ευρώ πρόστιμο στον πελάτη,

- 12 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας από πελάτες και

εργαζόμενο καταστημάτων.

Στη Θεσσαλία,

- από 2.000 ευρώ πρόστιμο σε 2 καταστήματα υγειονομικού

ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας για

εξυπηρέτηση 4 πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και από 300

ευρώ πρόστιμο στους πελάτες,

- 11 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτες,

εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων,

- 1 παράβαση σε κατάστημα, για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου

αριθμού ατόμων.

Στη Δυτική Μακεδονία,

- 5.000 ευρώ πρόστιμο σε άτομο για μη τήρηση των υγειονομικών

πρωτοκόλλων κατά την είσοδό του στη χώρα,

- 2 παραβάσεις σε επιβάτες υπεραστικού λεωφορείου για μη κατοχή των

απαραίτητων πιστοποιητικών,

- 2 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτες

καταστημάτων.

Στην Κρήτη,

- 9 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτη,

εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων,

- 2 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας από επιβάτες οχήματος,

- 1 παράβαση σε κατάστημα, για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου

αριθμού ατόμων.

Στην Πελοπόννησο,

- 6 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους

καταστημάτων.

- 1 παράβαση σε κατάστημα, για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου

αριθμού ατόμων,

Στο Νότιο Αιγαίο,

- 10 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους

και πελάτη καταστημάτων,

- 1 παράβαση για μη χρήση μάσκας από επιβάτη οχήματος.

Στη Θεσσαλονίκη, 27 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από

πελάτες και εργαζόμενους καταστημάτων.

Στη Στερεά Ελλάδα, 20 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από

ιδιοκτήτες και πελάτες καταστημάτων,

Στην Ήπειρο, 5 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από

πελάτες καταστημάτων.

Στο Βόρειο Αιγαίο, 2 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από

πελάτη και εργαζόμενο καταστημάτων.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν

βεβαιωθεί συνολικά 19.591 ομοειδείς παραβάσεις και έχουν συλληφθεί

2.615 άτομα.

Τέλος, βεβαιώθηκαν 4 παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής

φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη. Από την έναρξη

εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά

417 ομοειδείς παραβάσεις.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας

υγείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more