Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022

NextGenerationEU: Η Επιτροπή λαμβάνει αίτημα της Ελλάδας για την πληρωμή 3,6 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

 


Αθήνα, 03/01/2022

 

Στις 29 Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή έλαβε το πρώτο αίτημα της Ελλάδας για πληρωμή στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ). Η Ελλάδα απηύθυνε στην Επιτροπή αίτημα για την εκταμίευση χρηματοδοτικής στήριξης ύψους 3,6 δισ. ευρώ (μετά την αφαίρεση της προχρηματοδότησης). Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας θα χρηματοδοτηθεί με συνολικά 17,77 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 12,73 δισ. ευρώ σε δάνεια. Οι πληρωμές της Ελλάδας στο πλαίσιο του ΜΑΑ βασίζονται στις επιδόσεις και εξαρτώνται από την υλοποίηση από την Ελλάδα των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στο ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

 

Το πρώτο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας αφορά 15 ορόσημα που καλύπτουν διάφορες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, της βιώσιμης κινητικότητας, της διαχείρισης αποβλήτων, της πολιτικής προστασίας, των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας, της υγειονομικής περίθαλψης, της φορολογικής διοίκησης, της δικαιοσύνης, της επιχειρηματικής εξωστρέφειας, και του συστήματος λογιστικών και λοιπών ελέγχων που συνδέονται με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δύο από τα ορόσημα και τους στόχους αφορούν τα πρώτα βήματα της υλοποίησης του δανειακού μέρους του Μηχανισμού.

 

Η Επιτροπή έχει τώρα στη διάθεσή της δύο μήνες για να αξιολογήσει το αίτημα. Στη συνέχεια, θα αποστείλει στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή του Συμβουλίου προκαταρκτική αξιολόγηση σχετικά με την εκπλήρωση από την Ελλάδα των ορόσημων και των στόχων που απαιτούνται για την εν λόγω πληρωμή.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία των αιτημάτων πληρωμής στο πλαίσιο του ΜΑΑ είναι διαθέσιμες στις σχετικές ερωταπαντήσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι διαθέσιμες εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more