Κυριακή 28 Αυγούστου 2022

Δάση: η Επιτροπή πραγματοποιεί διαβούλευση σχετικά με το νέο πλαίσιο της ΕΕ για την παρακολούθηση των δασών και τα στρατηγικά σχέδια
Η Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση σχετικά με την επικείμενη νομοθετική πρόταση για νέο πλαίσιο της ΕΕ για την παρακολούθηση των δασών και τα στρατηγικά σχέδια, όπως προβλέπεται στη δασική στρατηγική της ΕΕ για το 2030. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου παρατήρησης των δασών, το οποίο θα παρέχει ανοικτή πρόσβαση σε λεπτομερείς, ακριβείς, τακτικές και έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και τη διαχείριση των δασών της ΕΕ. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους, δήλωσε σχετικά: «Τα δάση μας υφίστανται τεράστια πίεση. Όλοι μας γίναμε μάρτυρες των δασικών πυρκαγιών φέτος το καλοκαίρι. Εκτός από την κλιματική αλλαγή, τα δάση υποφέρουν και από την απώλεια βιοποικιλότητας, την αυξημένη χρήση γης, τους επιβλαβείς οργανισμούς και την εντατικοποίηση της υλοτομίας. Όμως διαδραματίζουν επίσης καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Αυτή η νέα πρωτοβουλία για την παρακολούθηση των δασών και τα στρατηγικά σχέδια θα διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα έγκαιρων και ακριβών πληροφοριών σχετικά με τα δάση της ΕΕ, ώστε οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι δασοκόμοι και οι διαχειριστές γης να είναι σε θέση να αναλάβουν ταχεία και αποφασιστική δράση για την αντιμετώπιση των νέων πιέσεων που ασκούνται στα δάση.» Εκτός από τη βελτίωση της παρακολούθησης των δασών, οι πληροφορίες που θα συλλέγονται μέσω της παρατήρησης των δασών θα οδηγήσουν σε λήψη αποφάσεων για τα δάση οι οποίες θα βασίζονται περισσότερο σε δεδομένα. Αναμένεται να είναι καίριας σημασίας για την αύξηση της εμπιστοσύνης του κοινού στη διαχείριση των δασών, τη μείωση της παράνομης υλοτομίας, την παροχή κινήτρων για την πιο βιώσιμη διαχείριση των δασών και την επιβράβευσή της, και τη στήριξη της προσαρμογής των δασών στην κλιματική αλλαγή. Η πρωτοβουλία αυτή θα συμβάλει επίσης στη δημιουργία μιας Ευρώπης έτοιμης για την ψηφιακή εποχή, καθώς θα ενδυναμώσει τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις διοικήσεις, παρέχοντας πρόσβαση σε εναρμονισμένα δεδομένα σχετικά με τα δάση και αξιοποιώντας καλύτερα τις ψηφιακές τεχνολογίες. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, πρέπει να αναληφθεί δράση για τη βελτίωση της ποσότητας και της ποιότητας των δασών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε η ΕΕ να μπορέσει να επιτύχει τον στόχο της για κλιματική ουδετερότητα και δημιουργία υγιούς περιβάλλοντος. Η νέα δασική στρατηγική της ΕΕ για το 2030 καθόρισε το όραμα για αποτελεσματική δάσωση, διατήρηση και αποκατάσταση των δασών στην Ευρώπη. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να μοιραστούν τις απόψεις τους στο πλαίσιο της διαδικτυακής δημόσιας διαβούλευσης που θα διαρκέσει έως τις 17 Νοεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more