Σάββατο 20 Αυγούστου 2022

Απόσταξη τσίπουρου και από οινοποιήσιμα σταφύλια - σύκα

 RAKOKAZANA TSIPOYRO

Αν και η περίοδος απόσταξης του τσίπουρου είναι ακόμη μακριά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει αρχίσει ήδη την προετοιμασία. Εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία ενημερώνει ότι τέθηκε σε ισχύ  από την 1η Αυγούστου το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τα προϊόντα απόσταξης από τους διήμερους αποσταγματοποιούς που ενδιαφέρει άμεσα την περιοχή της Ηπείρου καθώς είναι μεγάλος ο αριθμός εκείνων που παράγουν τσίπουρο. 

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο περιλαμβάνει δύο βασικές αλλαγές. Η πρώτη αφορά την καθιέρωση νέου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης, ο οποίος ορίστηκε στα 370 ευρώ ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης. 

Η δεύτερη αφορά την πρόσθεση νέων επιτρεπόμενων προς απόσταξη πρώτων υλών, όπως οι οινοποιήσιμες ποικιλίες σταφυλιών και τα σύκα – απόσυκα. Επίσης έγιναν αλλαγές και στα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζουν οι εν λόγω επιτηδευματίες προκειμένου για τη χορήγηση άδειας απόσταξης, καθώς και σε θέματα που αφορούν στη διάθεση – διακίνηση του παραγόμενου από αυτούς προϊόντος απόσταξης. 

Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, στην οποία καταγράφεται και το σύνολο των διαδικασιών για την εφαρμογή των σχετικών – με τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς – διατάξεων των νόμων 2960/2001 και 2969/2001. Επίσης για τη θέρμανση των αμβίκων γίνεται ρητή αναφορά ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται καυσόξυλα, ενώ για άλλη καύσιμη ύλη θα πρέπει να ζητείται άδεια - έγκριση από τις Τελωνειακές Υπηρεσίες.

Να σημειωθεί ότι οι οδηγίες αφορούν, τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς, τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν άμβικες χωρητικότητας μέχρι 130 λίτρα για χρήση από τους εν λόγω παραγωγούς, καθώς και τις επιχειρήσεις που διακινούν και διαθέτουν το παραγόμενο από αυτούς προϊόν απόσταξης. Επιπλέον αφορά τις τελωνειακές αρχές και τις Χημικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more