Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022

Κοινή Γεωργική Πολιτική 2023-2027: η Επιτροπή εγκρίνει τα πρώτα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ


  

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρώτη δέσμη στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ για επτά χώρες: Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ισπανία. Πρόκειται για σημαντικό βήμα προς την εφαρμογή της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) την 1η Ιανουαρίου 2023. Η νέα ΚΓΠ έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο που ευνοεί τη μετάβαση σε έναν βιώσιμο, ανθεκτικό και σύγχρονο ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα. Στο πλαίσιο της μεταρρυθμισμένης πολιτικής, τα κονδύλια θα κατανέμονται πιο ομοιόμορφα μεταξύ των μικρών και μεσαίων οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, καθώς και των νέων γεωργών. Επιπλέον, οι γεωργοί θα ενθαρρύνονται να υιοθετήσουν νέες καινοτομίες, από τη γεωργία ακριβείας ως τις αγροοικολογικές μεθόδους παραγωγής. Υποστηρίζοντας συγκεκριμένες δράσεις σε αυτούς και σε άλλους τομείς, η νέα ΚΓΠ μπορεί να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της επισιτιστικής ασφάλειας και των γεωργικών κοινοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες της ΕΕ θα θέσουν σε εφαρμογή τα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, στα οποία η εισοδηματική στήριξη θα συνδυάζεται με την αγροτική ανάπτυξη και με μέτρα για την αγορά.

Ο Επίτροπος Γεωργίας κ. Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι δήλωσε σχετικά: «Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς την εφαρμογή μιας νέας ΚΓΠ για την προσεχή πενταετία. Και μάλιστα σε μια κρίσιμη στιγμή, στην οποία κανείς πλέον δεν αμφισβητεί πόσο σημαντική είναι η παροχή ισχυρής στήριξης στον γεωργικό μας τομέα. Οι γεωργοί είναι αντιμέτωποι με μια δύσκολη συγκυρία, η οποία χαρακτηρίζεται από την απότομη αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας, καθώς και από την πρόσφατη θερινή ξηρασία. Η γεωργία αποτελεί μια οικονομική δραστηριότητα που απαιτεί μακροχρόνιο σχεδιασμό και οι Ευρωπαίοι γεωργοί χρειάζονται ένα σαφές νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο για το μέλλον.» Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το σχετικό δελτίο Τύπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more