Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2023

ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

 Του Ευάγγελου Πατετσίνη *

            Μέχρι 31/12/2022 έχουν προθεσμία να τροποποιήσουν τα καταστατικά τους τα αθλητικά σωματεία της χώρας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 4603/2019, Ν. 4726/2020 και Ν. 4809/2021. Οι βασικές αλλαγές που πρέπει να επέλθουν είναι η εναρμόνιση με τα άρθρα 3 και 5 του Ν.2725/1999, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τους παραπάνω νόμους, και αφορούν τη διαδικασία εκλογής των διοικητικών συμβουλίων και τα κωλύματα εγγραφής στο σωματείο.

            Η διαδικασία της τροποποίησης περιλαμβάνει την προκήρυξη και διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα ψηφίσει την τροποποίηση του καταστατικού, την κατάθεση αίτησης στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο της περιφέρειας του σωματείου για έγκριση της τροποποίησης, τη δημοσίευση της απόφασης στον τοπικό τύπο, την καταχώρηση του τροποποιημένου καταστατικού στο Πρωτοδικείο και την ανάρτησή του στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

            Δεδομένου αφενός των πολλών και χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούνται και αφετέρου της περιορισμένης λειτουργίας των δικαστηρίων κατά την περίοδο των Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς, οι υπεύθυνοι των σωματείων που δεν έχουν προβεί ακόμα στην τροποποίηση καταστατικού οφείλουν να βιαστούν για να αποφύγουν την αυτοδίκαιη άρση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία (31/12/2022), όπως προβλέπει το άρθρο 30 του Ν. 4726/2020.

* Δικηγόρος Έδεσσας

MA Sport Development and Management

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more