Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023

Η ακρίβεια αποτελεί μείζον πρόβλημα για την κοινωνία και τις επιχειρήσεις

 

Απαιτούνται άλλου τύπου μέτρα στήριξης…


Οικονομικές υποχρεώσεις, διαχείριση ανατιμήσεων και ρευστότητα, οι βασικές προκλήσεις σύμφωνα με την ετήσια Έκθεση της ΕΣΕΕ

FPA

• Στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι 222.000 εμπορικές επιχειρήσεις της χώρας και στις παγίδες που καλούνται να αντιμετωπίσουν (μειωμένες πωλήσεις, αυξημένο λειτουργικό κόστος και εύθραυστο χρέος), αναφέρεται η Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2022, που παρουσιάστηκε το Σάββατο από την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ). Παράλληλα αποτυπώνονται και οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού στη βιωσιμότητα και τις προοπτικές των επιχειρήσεων.

Την ίδια ώρα, έρχεται και η έρευνα της Opinion Poll για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών να επιβεβαιώσει το δυσμενές και αβέβαιο οικονομικό κλίμα, λόγω της ακρίβειας, η οποία αποτελεί σήμερα το μείζον πρόβλημα για την κοινωνία, ενώ έχει αρνητικές συνέπειες και για το επιχειρείν.

Πρόβλημα που διογκώνεται 

«Όταν το 50% των ελεύθερων επαγγελματιών και το 39.7% των επιχειρηματιών δηλώνουν δυσκολία ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις τους, όταν το 44% των ερωτηθέντων αναγκάζεται να περιορίσει βασικές ανάγκες λόγω της ακρίβειας ή όταν το 53% δηλώνει ότι τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση προσφέρουν σχεδόν μηδαμινή βοήθεια, δείχνουν με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι το πρόβλημα όχι απλώς παραμένει αλλά διογκώνεται και ότι απαιτούνται άλλου τύπου μέτρα στήριξης από όσα έχουν ληφθεί έως σήμερα», ανέφερε ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α., Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας.

Όπως μεταξύ άλλων, προκύπτει από την έρευνα:

- Το 44% απαντά ότι λόγω της ακρίβειας αναγκάζεται να περιορίσει βασικές ανάγκες για να μπορέσει να ανταποκριθεί, ενώ το 13% δεν μπορεί να ανταποκριθεί. 

- Η πλειοψηφία όσων απάντησαν σε ποσοστό 53% απαντούν ότι δυσκολεύονται πολύ και αρκετά να ανταποκριθούν συνολικά σε υποχρεώσεις όπως αποπληρωμές δανείων, καρτών κ.λ.π. Λίγο ή πολύ απαντά το 28%. Το 57% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, το 50% των ελεύθερων επαγγελματιών και το 39,7% των επιχειρηματιών δηλώνουν δυσκολία ανταπόκρισης.

- Το 56% όσων απάντησαν αισθάνονται σίγουρα και μάλλον απαισιόδοξοι για το πώς αντιμετωπίζουν την προσωπική τους οικονομική κατάσταση. 

- Το 53% έχει αρνητική άποψη για τα μέτρα της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, ενώ θετική άποψη έχει το 46%.  

Να ληφθούν μέτρα

Σύμφωνα με την έρευνα η μεγάλη πλειοψηφία τάσσεται υπέρ της αναγκαιότητας λήψης συγκεκριμένων μέτρων που θα έφερναν άμεσο αποτέλεσμα στη μείωση των τιμών και του κόστους ζωής. Το 88,6% τάσσεται υπέρ της μείωσης του Φ.Π.Α στα καταναλωτικά προϊόντα, το 88,4% υπέρ της μείωσης του Φ.Π.Α στα καύσιμα και το 77,4% υπέρ της αύξησης των δόσεων αποπληρωμής υποχρεώσεων προς το Δημόσιο.

Με ίδια κεφάλαια…

Ενδιαφέροντα ευρήματα προκύπτουν όμως και από την ετήσια έκθεση της ΕΣΕΕ όπως το ότι βασική πηγή χρηματοδότησης μιας εμπορικής επιχείρησης εξακολουθούν να είναι τα ίδια κεφάλαια και μάλιστα σε ισχυρότερο βαθμό σε σχέση με το 2021 (81,8%), ενώ σημαντική είναι η αύξηση της χρηματοδότησης από τα προσωπικά κεφάλαια του ιδιοκτήτη που καταγράφεται σε σχέση με πέρυσι (53,7% από 42,3%). Ο κύκλος εργασιών του εμπορίου υπερβαίνει τους αντίστοιχους των υπολοίπων δραστηριοτήτων και αναμένεται να ξεπεράσει τα 155 δισ. ευρώ για το 2022. Πάντως όπως τονίζεται στην έρευνα ο κλάδος αποτελεί το μεγαλύτερο εργοδότη της χώρας, παρέχοντας απασχόληση σε 724.355 άτομα!

Οι οφειλές…

Σύμφωνα με την έκθεση, περίπου μία στις τέσσερις επιχειρήσεις έχει οφειλές προς την Εφορία, ενώ μία στις πέντε έχει χρέη προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία.  Επιπλέον, το ποσοστό των εμπορικών επιχειρήσεων με ανοιχτό επαγγελματικό δάνειο παρουσιάζει σημαντική αύξηση σχετικά με το πρώτο εξάμηνο του 2021 (26% από́ 17%). 

«Πονοκέφαλος» οι ανατιμήσεις…

Οι ανατιμήσεις κόστους ενέργειας, η αύξηση κόστους εμπορευμάτων από τους προμηθευτές, η μείωση της καταναλωτικής δαπάνης, η φορολόγηση, το λειτουργικό κόστος και η έλλειψη ρευστότητας αποτελούν πλέον τα σημαντικότερα προβλήματα των εμπορικών επιχειρήσεων.

Όπως τονίζεται, ο κύκλος εργασιών του 83,6% των εμπορικών επιχειρήσεων έχει επηρεαστεί αρνητικά από τις ανατιμήσεις στο κόστος ενέργειας και εξαιτίας του ενεργειακού κόστους το 76,7% των επιχειρήσεων αναγκάστηκε να αυξήσει τις τιμές των προϊόντων τους.

Οι κυριότερες προκλήσεις 

Οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εμπορικές επιχειρήσεις εν μέσω «πολυκρίσεων» είναι: α) οι οικονομικές υποχρεώσεις (42,8%), β) η διαχείριση των ανατιμήσεων (25%) και γ) η ρευστότητα (23,6%).

 Μειωμένη η καταναλωτική δαπάνη

Σημαντική πτώση της τάξης του 32,9% καταγράφει η συνολική μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών μεταξύ του 2008 και του 2021, όπως καταγράφεται στο ειδικό θέμα της έρευνας που αφορά στον μετασχηματισμό της καταναλωτικής δαπάνης.

Οι περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ηπείρου, της Πελοποννήσου, του Βορείου Αιγαίου, της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι αυτές που η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών τους υπολείπεται σταθερά (και κατά σημαντικό βαθμό) από τον εθνικό μέσο όρο. Αντίθετα η περιφέρεια Αττικής αυξάνει σταθερά το ποσοστό της ως προς τον εθνικό μέσο όρο της καταναλωτικής δαπάνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more