Σάββατο 6 Ιουλίου 2024

Θεοδώρα Τζάκρη: «Συνεχίζεται ο εμπαιγμός με την κατασκευή του φράγματος Αλμωπαίου»

 Δημοπρατείται το Αρδευτικό Σύστημα Αλμωπαίου ενώ αγνοείται η κατασκευή  του ιδίου του φράγματος.

 

Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της Κυβέρνησης για το φράγμα Αλμωπαίου. Στις 4 Ιουλίου ανακοινώθηκε η «Δημοπράτηση της ΒΙΙ φάσης του Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Αρδευτικό Σύστημα Αλμωπαίου» μέσω ΣΔΙΤ, κόστους 115 εκ. € (πλέον ΦΠΑ),εκ των οποίων τα 34,2 εκ. € θα καταβληθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η κατασκευή των αρδευτικών δικτύων του φράγματος Αλμωπαίου είναι το δεύτερο μέρος του έργου και για να λειτουργήσουν πρέπει να ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος που αφορά στην κατασκευή του ταμιευτήρα (του φράγματος δηλαδή) που θα συλλέγει το νερό, το οποίο στη συνέχεια με τα αρδευτικά δίκτυα θα μεταφέρεται προκειμένου να καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργούμενων εκτάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

Ενώ λοιπόν ανακοινώθηκε η Δημοπράτηση της ΒΙΙ φάσης του Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Αρδευτικό Σύστημα Αλμωπαίου για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών μέχρι τις 7 Αυγούστου 2024 για τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση, μέσω ΣΔΙΤ, του έργου «αρδευτικό σύστημα Αλμωπαίου», δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για το πρώτο μέρος του έργου που είναι η κατασκευή του φράγματος.

Σημειώνεται ότι το φράγμα Αλμωπαίου είναι άγνωστο πότε και πως θα κατασκευαστεί, καθώς το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέχρι σήμερα μιλά αόριστα, χωρίς να ενημερώνει ούτε για το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, ούτε για την κατασκευαστική δαπάνη, ούτε για το χρηματοδοτικό εργαλείο που θα μπορούσε να ενταχτεί.

Ξεκινάμε ανάποδα από το τέλος χωρίς μάλιστα να έχει εξασφαλιστεί η αρχή.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more