Σάββατο 6 Ιουλίου 2024

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η Visa και η Mastercard συνέχισαν οικειοθελώς τις αντιμονοπωλιακές δεσμεύσεις τους για τις διαπεριφερειακές διατραπεζικές προμήθειες


μετά τον Νοέμβριο του 2024

Στις 29 Απριλίου 2019, η Επιτροπή κατέστησε νομικά δεσμευτικές τις δεσμεύσεις που πρότειναν η Mastercard και η Visa, βάσει των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ. Οι εταιρείες δεσμεύτηκαν να μειώσουν σημαντικά (κατά μέσο όρο περίπου 40%) τις πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες τους για πληρωμές στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο με καταναλωτικές κάρτες που εκδίδονται αλλού (διαπεριφερειακές διατραπεζικές προμήθειες). Οι δεσμεύσεις αυτές θα παραμείνουν σε ισχύ έως τον Νοέμβριο του 2024.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι μετά τον Νοέμβριο του 2024 η Visa και η Mastercard διατήρησαν οικειοθελώς τα ανώτατα όρια στις διαπεριφερειακές διατραπεζικές προμήθειες. Οι διαπεριφερειακές διατραπεζικές προμήθειες για συναλλαγές με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες στο πλαίσιο αυτών των συστημάτων θα συνεχίσουν να υπόκεινται σε ανώτατα όρια για άλλα 5 έτη, έως τον Νοέμβριο του 2029. Για τις συναλλαγές με επίδειξη κάρτας (εκτός διαδικτύου), το ανώτατο όριο των προμηθειών θα είναι 0,2% για τις χρεωστικές και 0,3% για τις πιστωτικές κάρτες. Για τις συναλλαγές χωρίς επίδειξη κάρτας (διαδικτυακές), το ανώτατο όριο των προμηθειών θα είναι 1,1% για τις χρεωστικές και 1,5 για τις πιστωτικές κάρτες.

Οι χρεωστικές και οι πιστωτικές κάρτες MasterCard και Visa εξακολουθούν να είναι «υποχρεωτικής αποδοχής» («must-take») για τους εμπόρους του ΕΟΧ. Ελλείψει ανώτατων ορίων, οι έμποροι θα αντιμετώπιζαν κίνδυνο υπερβολικών διατραπεζικών προμηθειών που θα τους μετακυλίονταν μέσω των τελών που καταβάλλουν για την παροχή της υπηρεσίας.

Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν έχει ενδείξεις ότι η αγορά έχει αλλάξει σημαντικά και ότι τα ανώτατα όρια που συμφωνήθηκαν το 2019 δεν θα ήταν πλέον ενδεδειγμένα.

Ωστόσο, οι οικειοθελείς δεσμεύσεις της Visa και της Mastercard δεν εμποδίζουν την Επιτροπή να διεξαγάγει έρευνες ή να κινήσει διαδικασία σε περίπτωση που συγκεντρώσει συγκεκριμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα ισχύοντα ανώτατα όρια δεν είναι πλέον ενδεδειγμένα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more