Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Παρέμβαση του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών για τις ψηφιακές υπογραφές και το οργανόγραμμα του Δημόσιου Τομέα στο Σχέδιο Νόμου της ΚινητικότηταςΑποτέλεσμα εικόνας για Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ 
Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ, www.eellak.gr) συμμετείχε έπειτα από πρόσκληση στην ακρόαση της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» και παρουσίασε τις προτάσεις του Οργανισμού για τις ψηφιακές υπογραφές και το οργανόγραμμα του Δημόσιου Τομέα.

Εκτός από τη συμμετοχή στην ακρόαση ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών έστειλε και γραπτό υπόμνημα στην επιτροπή με το οποίο εκτός από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις για το σχέδιο νόμου ενημέρωνε επιγραμματικά για τα οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση και χρήση των ανοιχτών τεχνολογιών στη δημόσια διοίκηση.
Τα κυριότερα από αυτά είναι ότι (α) το κόστος μετατοπίζεται από την αγορά αδειών στην πληρωμή ανθρωποχρόνου κι έτσι
·       μειώνεται η διαρροή εξειδικευμένων στελεχών
·       ενισχύεται η τοπική οικονομία
·       υπάρχει μεγάλο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην όποια δαπάνη για ΤΠΕ, δημόσια ή ιδιωτική,
(β) οι ανοιχτές τεχνολογίες αποτρέπουν την εξάρτηση από ένα πάροχο (vendor lock in) και ενισχύουν τον ανταγωνισμό και την καινοτομία, και ότι (γ) οι ανοιχτές τεχνολογίες επιτρέπουν την καλύτερη σύνδεση έρευνας και καινοτομίας και ενισχύουν την ουσιαστική μεταφορά τεχνογνωσίας.

Ειδικότερα για το σχέδιο νόμου οι παρεμβάσεις του Οργανισμού, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες αφορούσαν 2 άρθρα και συγκεκριμένα το άρθρο 16 και το άρθρο 24. Για τα άρθρα αυτά ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών πρότεινε να τροποποιηθούν έτσι ώστε να είναι επιτρεπτή η άρση του συνόλου των εξαιρέσεων στο πεδίο εφαρμογής του σχεδίου νόμου (άρθρο 16) έτσι ώστε να περιλαμβάνει το σύνολο των φορέων του δημοσίου τομέα (στενότερου και ευρύτερου), και η εφαρμογή του νόμου να γίνει με το ελάχιστον δυνατό κόστος για τη χρήση των ψηφιακών υπογραφών (άρθρο 24) με την αξιοποίηση των υποδομών που ήδη υπάρχουν.

Αναλυτικά το υπόμνημα υπάρχει εδώ και το βίντεο από την παρέμβαση των εκπροσώπων του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών υπάρχει εδώ. Ολόκληρο το βίντεο από  τη συνεδρίαση της επιτροπής είναι διαθέσιμο εδώ.Για τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ
Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται από 30 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των μελών της και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ εκπροσωπεί τα Creative Commons (wiki.creativecommons.org/Greece), είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA (www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data Institute (opendatainstitute.org), και είναι μέλος του Open Budget Initiative (internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).

Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη: 210 7474-271, info at ellak.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου