Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

Την Δευτέρα θα συνεδριάσει το Δημοτικό συμβούλιο ΈδεσσαςΑποτέλεσμα εικόνας για Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017
           
            Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 και ώρα 18.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της 1ης, 2ης, 3ης & 4ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 10ης, 18ης και  30ης Ιανουαρίου 2017 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
2.      Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή πρανών ποταμού Εδεσσαίου (β’ φάση)» (αρ.μελ. 59/15) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
3.      Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» που θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  1. 14η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  2. Έγκριση της έκθεσης Α΄ τριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απόδοση χρηματοδοτήσεων στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων. (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  4. Διαγραφές ή μη ποσών από φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  5. Λήψη απόφασης διοικητικής αποβολής από κοινόχρηστη έκταση στην Τ.Κ. Ριζαρίου (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  6. Έγκριση ή μη διαρρύθμισης μισθίου που βρίσκεται στην πλατεία Τημενιδών της Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
10.        Οργάνωση άρδευσης Δήμου Έδεσσας, έτους 2017 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης).
11.        Δημιουργία ή μη θέσεων στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Έδεσσας (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. &, Πολεοδομίας και Προγραμματισμού).
12.        Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
13.        Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ. Έδεσσας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου ΈδεσσαςΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου