Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

Νέα ομοσπονδία για τον Τουρισμό με έδρα την Θεσσαλονίκη!


Με πρωτοβουλία του Προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης, κ. Ιωάννη Μανδρίνου, κατατέθηκε στις 25 Απριλίου 2017 στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης από τον πληρεξούσιο δικηγόρο και Β’ Αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ. Στυλιανό Δ. Μαυρίδη, δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση (Ομοσπονδία) με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ», με έδρα τη Θεσσαλονίκη και παραρτήματα στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος. 
                 Σκοπός της Ομοσπονδίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού της είναι εν περιλήψει o εξής: «….. η ανάδειξη του πρωταγωνιστικού ρόλου του τουρισμού (οποιασδήποτε μορφής, ήτοι ιατρικού, συνεδριακού, ιαματικού, καινοτομίας, θρησκευτικού κλπ), της ναυτιλίας και των συναφών επαγγελμάτων στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, η προώθηση, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της, η προβολή της Χώρας ώστε να καταστεί πόλος έλξης τουριστικού προϊόντος και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των φορέων του ελληνικού τουρισμού και ναυτιλίας, μέσω της προσέλκυσης Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για τους φορείς του τουρισμού και της παροχής δυνατότητας στα εγγεγραμμένα μέλη της παρούσας να προσελκύουν ξένες επενδύσεις και να αξιοποιούν αποδοτικά τους πόρους που τους παρέχονται από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία.»
                 Ιδρυτικά μέλη της εν λόγω Ομοσπονδίας είναι Σύνδεσμοι, Ενώσεις και Σύλλογοι πανελλήνιας εμβέλειας που έχουν άμεση σχέση με τον κλάδο του Τουρισμού, της Ναυτιλίας και με συναφή επαγγέλματα όπως για παράδειγμα Ενώσεις Ξενοδόχων, Τουριστικών Πρακτόρων, Επισιτιστικών Επαγγελμάτων, Πλοίων Αναψυχής, Αυτοκινητιστών, Φορτηγών, Ταξί, Αστικών, Υπεραστικών και Τουριστικών Λεωφορείων Δημοσίας Χρήσης, Σώμα Επίλεκτων Μεταφραστών – Διερμηνέων, κλπ».

Το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο την Ομοσπονδίας, οριζόμενο από το Καταστατικό, αποτελείται από τους κατωτέρω:
·        Μανδρίνος Ιωάννης
·        Πεζίκογλου Μιχάλης
·        Ζήκας Ιωάννης
·        Μανδρίνος Αλέξανδρος
·        Σούλη Αθηνά
Το προσωρινό αυτό Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για την εκλογή του οριστικού Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα μέλη του ως άνω Δ.Σ. της νέας Ομοσπονδίας καλούν τα σωματεία που επιθυμούν να γίνουν μέλη της και να βοηθήσουν τις προσπάθειές της για την αύξηση του τουριστικού ρεύματος στη Θεσσαλονίκη, στην Βόρεια Ελλάδα και γενικά σε όλη την χώρα, να επισκεφθούν τα γραφεία της, επί της οδού Αριστοτέλους 3 στον ημιόροφο ή να επικοινωνήσουν στο 2310 270 027 για περισσότερες και άμεσες πληροφορίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου