Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΑ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΑ
 Η  Δ/νση Κοινωνικής  Προστασίας  του Δήμου  Πέλλας  ενημερώνει  σε  εφαρμογή  της  αριθ.  Γ.Δ.5οικ.2961-10/24-01-17 ΚΥΑ «Καθορισμός  των  όρων  και  των  προϋποθέσεων  εφαρμογής  του  προγράμματος  Κοινωνικό  Εισόδημα  Αλληλεγγύης»  ότι:
Η  εισοδηματική  ενίσχυση  ΚΕΑ  καταβάλλεται  για  δώδεκα  (12)  μήνες  από  την  ημερομηνία  της  πρώτης  καταβολής.
Μετά  την  πάροδο  του  ανωτέρω  διαστήματος  ο  δικαιούχος  είναι  υποχρεωμένος  να  επανυποβάλλει  αίτηση  ένταξης  στο  πρόγραμμα  με  όλα  τα  προβλεπόμενα  δικαιολογητικά. 
Παράδειγμα.    Αν  η  καταβολή  της  εισοδηματικής  ενίσχυσης  ξεκινήσει  τον  μήνα  Μάρτιο  2017  (για  τις  αιτήσεις  που  θα  εγκριθούν  τον  μήνα  Φεβρουάριο  2017), και  εφόσον  δεν  συντρέξουν  στο  μεταξύ  λόγοι  διακοπής  της , η  καταβολή  του  ΚΕΑ  θα  γίνει  μέχρι  και  τον  μήνα  Φεβρουάριο  2018.
Για  περισσότερες  πληροφορίες  απευθυνθείτε: 
στο  Δήμο  Πέλλας  τηλ.23823-50849, 879, 840  καθημερινά  από  08: 00  μέχρι  14:00 

και  στο  Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  Πέλλας  τηλ. 23820-24623  καθημερινά  από  08: 00  μέχρι  18:00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου