Πέμπτη 23 Μαΐου 2013

Έγραφες στην ΕΠΑ.Σ Βοηθών Νοσηλευτών Γ. Ν Έδεσσας


Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών-τριών  στην ΕΠΑ.Σ Βοηθών Νοσηλευτών του Γ.Ν Έδεσσας για το σχολικό έτος 2013-2014 θα πραγματοποιηθούν από 1/6/2013 έως και 30/6/2013 για τον μήνα Ιούνιο  και  για τον μήνα Σεπτέμβριο από 1/9/2013 έως και την  έναρξη των μαθημάτων.


Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από  8:00πμ μέχρι  14:00μμ
Δικαιολογητικά
1.       Απολυτήριο Λυκείου ή αποδεικτικό σπουδών Α’ τάξης  Λυκείου
2.       Πιστοποιητικό γέννησης από τον εκάστοτε Δήμο   
3.       Υπεύθυνη Δήλωση για την κηδεμονία του μαθητή. Κηδεμόνας του μαθητή, εφόσον είναι ανήλικος, είναι ο πατέρας του ή η μητέρα του  και απουσία αυτών , ο έχων την επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα
4.       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, σχετικά με την διπλή φοίτηση η οποία δεν επιτρέπεται.         

Οι αλλοδαποί μαθητές πρέπει να έχουν επάρκεια της  Ελληνική γλώσσας.
Κατά τους θερινούς μήνες η Σχολή θα παραμείνει ανοιχτή για τον Ιούλιο: Τρίτη 16 /7/2013 και Τρίτη 30/7/2013, για τον Αύγουστο Τρίτη 13/8/2013 και Τρίτη 27/8/2013 από της 9:00πμ έως 13:00μμ. 
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο της  Σχολής 2381022340.

Η Διευθύντρια της Σχολής
                                                                                                          Γιαμαλή Ευαγγελία  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more