Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013

ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

Στον αντιλυσσικό εμβολιασμό και την καταγραφή των ποιμενικών σκύλων, προκειμένου να δημιουργηθεί βιολογικός φραγμός κατά της λύσσας, θα πρέπει να προχωρήσουν ΑΜΕΣΑ οι κτηνοτρόφοι σύμφωνα με την  υπ’ αριθμό 331/10301/25-1-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα» (άρθρο 4 παράγραφος 2).

Η καταγραφή και ο αντιλυσσικός εμβολιασμός των ποιμενικών σκύλων γίνεται από τους ιδιώτες κτηνιάτρους και τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται στο Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Χαλκιδικής, το οποίο είναι αρμόδιο για την επιβεβαίωση του αντιλυσσικού εμβολιασμού κατά την διενέργεια των επίσημων ελέγχων στο πλαίσιο εφαρμογής άλλων εθνικών προγραμμάτων (βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων και βοοειδών, φυματίωσης βοοειδών, σαλμονέλωσης ορνίθων,  τήρησης ευζωίας κατά την εκτροφή κ.λ.π).
Για την αποτελεσματική προστασία της Δημόσιας Υγείας η καταγραφή και ο αντιλυσσικός εμβολιασμός κρίνεται απαραίτητος μετά και την ανεύρεση θετικής σε λύσσα αλεπούς στην όμορη Π.Ε. Θεσσαλονίκης και την αύξηση της τουριστικής κίνησης στη Χαλκιδική.      

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 της παραπάνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης στους μη συμμορφούμενους με τις διατάξεις της και των μέτρων που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή της θα επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more