Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

Χρηματοδοτούμενο έργο αντικατάστασης λαμπτήρων

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της πρότασης του Δήμου Έδεσσας με τίτλο «Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών με νέα φωτιστικά LED». Το έργο, προϋπολογισμού 159.900€, θα χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με φορέα υλοποίησης το Δήμο Έδεσσας.

Το έργο προβλέπει αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων πυρακτώσεως σε δρόμους και πλατείες, αλλά και δημοτικά κτήρια, με λαμπτήρες τύπου led. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί μεγάλη οικονομία, καθώς οι λαμπτήρες αυτού του τύπου καταναλώνουν ελάχιστη ενέργεια και θα επιτευχθεί μεγάλη μείωση του κόστους του Δήμου σε δημοτικό φωτισμό.
Εκτός της μεγάλης οικονομίας με τους λαμπτήρες τύπου led θα βελτιωθεί ο φωτισμός των δημόσιων χώρων, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει μεγάλη συμβολή στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με τη μείωση του ενεργειακού μας αποτυπώματος. Η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς είναι γνωστό ότι ο Δήμος Έδεσσας συμμετέχει ενεργά στο δίκτυο πόλεων Energy Cities και το Σύμφωνο των Δημάρχων και το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του Συμφώνου.

«Πρόκειται για ένα έργο με μικρό κόστος αλλά σημαντικά αποτελέσματα στην εξοικονόμηση πόρων, τη βελτίωση των υπηρεσιών στους δημότες και την περιβαλλοντική προστασία. Αποτελεί την πρώτη φάση του σχεδιασμού μας για αντικατάσταση του συνόλου του δημοτικού φωτισμού με λαμπτήρες τύπου led » τόνισε ο Δήμαρχος Έδεσσας κ. Δημήτρης Γιάννου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more