Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014

Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ενημερώνει τα μέλη του

  • ΕΩΣ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Παράταση δύο εβδομάδων στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έδωσε τελικά το υπουργείο Οικονομικών. Έτσι η προθεσμία η οποία έληγε κανονικά, 30 Ιουνίου, παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014 ανεξαρτήτως του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΠΟΛ. 1169/30.06.2014). Οι συμπληρωματικές - τροποποιητικές δηλώσεις θα υποβάλλονται εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου έως και τις 14 Ιουλίου 2014, εφόσον οι αρχικές τους δηλώσεις έχουν υποβληθεί και εκκαθαριστεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.
Σε κάθε άλλη περίπτωση θα υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ.. Επίσης με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών, ορίζεται ότι η πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί από όλους υποχρεωτικά τον Ιούλιο, ακόμη και αν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την 30η Ιουνίου, και οι επόμενες δύο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και το τέλος Νοεμβρίου αντίστοιχα. Επιπλέον με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών παρατείνεται ως τις 14 Ιουλίου 2014 η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9.

·         ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΙ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ  

Θετικά φαίνεται να "βλέπει" το θέμα της μετατόπισης της ημερομηνίας υποχρέωσης υποβολής των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων που λήγει στις 31/7, η νέα Γ.Γ.Δ.Ε. κα Κατερίνα Σαββαίδου. Αυτό φάνηκε και από τις δηλώσεις του προεδρείου της Πανελλήνιας Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) μετά την συνάντηση που είχαν στις 28/6/2014 με την ΓΓΔΕ.

·         ΑΠΟ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΜΕΙΩΣΗ 3,9% ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

Ξεκίνησε από 1η Ιουλίου 2014 η μείωση των εισφορών κατά 3,9 μονάδες, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μικρές αυξήσεις στους μισθούς και ελάφρυνση στις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, μειώνονται κατά 3,9% οι ασφαλιστικές εισφορές (2,9% για τους εργοδότες και μια μονάδα για τους εργαζομένους).Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο: Καταργούνται οι εισφορές 1% που κατέβαλαν ο εργοδότης και ο ασφαλισμένος αντίστοιχα, υπέρ του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (ΔΛΟΕΜ). Καταργείται η ειδική εισφορά 1% που κατέβαλε ο εργοδότης υπέρ στράτευσης για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών. Ειδικά για το έτος 2014 καταβάλλεται το ήμισυ του ποσού οικογενειακών επιδομάτων. Από 1/7/2014 οι προβλεπόμενοι πόροι του ΛΑΕΚ οι οποίοι αποτελούν πόρους του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) διαμορφώνονται από ποσοστό 0,81% σε ποσοστό 0,46% ως εξής:α) εργοδοτική εισφορά 0,24% υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΕΛΠΕΚΕ), β) εργοδοτική εισφορά 0,12% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (ΕΚΛΑ), γ) εισφορά εργαζομένου 0,10% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (ΕΚΛΑ).

·         ΑΠΟ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΙΚΑ

Ηλεκτρονικά θα υποβάλλεται από 1η Ιουλίου 2014 η αίτηση για συνταξιοδότηση από τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ. Η διαδικασία αφορά τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική σύνταξη, ενώ εξαιρούνται από αυτή, οι ασφαλισμένοι στα ταμεία που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ, οι ασφαλισμένοι του ταμείου του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ και του Ταμείου Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών και Συνεταιριστικών Οργανώσεων. Ο διοικητής του ΙΚΑ, Ροβέρτος Σπυρόπουλος, δήλωσε ότι σε δύο χρόνια όλες οι συναλλαγές με το Δημόσιο θα γίνονται διαδικτυακά.


  • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής σε συνεργασία με την Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής «ΕΠ.ΑΝ.Ε.Χ.» πραγματοποιεί σεμινάρια ΕΦΕΤ για «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων» (10 ώρες εκπαίδευσης, κόστους 80,00€). Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν τόσο στον Πολύγυρο στο Επιμελητήριο, όσο και σε οποιαδήποτε περιοχή της Χαλκιδικής, εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ενδιαφερομένων (30 άτομα). Βασική προϋπόθεση για τα μέλη μας που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα σεμινάρια είναι να είναι ταμειακά ενήμεροι για το έτος (2013) στα μητρώα του Επιμελητηρίου. Μαζί με την αποστολή της αίτησης προς το Επιμελητήριο θα πρέπει να σταλούν 1.Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, 2.Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού σημειώματος ή Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΦΜ, 3.Απόδειξη κατάθεσης κόστους σεμιναρίου 80€ ανά εκπαιδευόμενο, το οποίο κόστος του σεμιναρίου καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό της Επιμελητηριακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Χαλκιδικής: Τράπεζα Πειραιώς  5276 034 671 536,  IBAN  GR  11 0172 2760 0052 7603 4671 536. Για οποιαδήποτε πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ. του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής: 2371024200 – 24300 και στο e-mail: info@epichal.gr, υπεύθυνη κα Τζηρίτη Γεωργία. Η αίτηση συμμετοχής υπάρχει αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου:  www.epichal.gr.

  • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Β΄ & Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής σε συνεργασία με την Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής «ΕΠ.ΑΝ.Ε.Χ.» προτίθεται να πραγματοποιήσει σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας Β΄ κατηγορίας επικινδυνότητας (35 ώρες εκπαίδευσης κόστους 90,00€) και Τεχνικού Ασφαλείας Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας (10 ώρες εκπαίδευσης, κόστους 50,00 €). Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στον Πολύγυρο στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Επιμελητηρίου, εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ενδιαφερομένων ανά κατηγορία. Βασική προϋπόθεση για τα μέλη του Επιμελητηρίου που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα σεμινάρια είναι να είναι ταμειακά ενήμεροι για το τρέχον έτος (2014) στο μητρώο του Επιμελητηρίου και να έχουν καταβάλλει το ανάλογο κόστος του σεμιναρίου. Μαζί με την αποστολή της αίτησης προς το Επιμελητήριο θα πρέπει να σταλούν τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά καθώς και 1.Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, 2.Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού σημειώματος ή Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΦΜ, 3.Απόδειξη κατάθεσης κόστους σεμιναρίου, το οποίο κόστος του σεμιναρίου καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό της Επιμελητηριακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Χαλκιδικής: Τράπεζα Πειραιώς  5276 034 671 536,  IBAN  GR  11 0172 2760 0052 7603 4671 536. Για οποιαδήποτε πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ. του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής: 2371024200 – 24300 και στο e-mail: info@epichal.gr, υπεύθυνη κα Τζηρίτη Γεωργία. Οι αιτήσεις συμμετοχής, οι προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υπάρχουν αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου: www.epichal.gr. Οι αιτήσεις για τα σεμινάρια του Τεχνικού Ασφαλείας Β’ & Γ΄ κατηγορίας θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2014.

  • ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΦΟΡΕΑ Η ΕΚΔΟΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
Εθνικό Κέντρο Απονομής Συντάξεων δημιουργείται, έως το τέλος του έτους, με πρωτοβουλία του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση. Ο νέος φορέας θα απονέμει τις συντάξεις για όλα τα Ταμεία, ενώ θα δέχεται ενιαία όλες τις αιτήσεις που αφορούν κύριες ή επικουρικές, συντάξεις και τα εφάπαξ. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο υπουργός Εργασίας, «στο εξής, η απονομή της σύνταξης με την υποστήριξη και του πληροφοριακού συστήματος "'Ατλας", θα είναι υπόθεση λίγων ημερών». Ακόμη δεν θα απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του ασφαλισμένου, αλλά η διαδικασία θα ξεκινά με μία απλή ηλεκτρονική αίτηση.

  • ΚΟΜΙΣΙΟΝ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Μεγάλη ήταν η βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μηνιαίας έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος (economic sentiment index, ESI) διαμορφώθηκε στις 103,7 μονάδες από 99,1 μονάδες τον Μάιο, σε αντίθεση με τον αντίστοιχο δείκτη για το σύνολο της Ευρωζώνης που μειώθηκε στις 102 μονάδες από 102,6 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.

·         ΚΟΙΝΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με την Κ.Υ.Α. 13725/4430/26.6.2014 καθορίζονται οι βασικοί άξονες και το χρονοδιάγραμμα για το πρόγραμμα μεταρρύθμισης της είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών. Με την κοινή απόφαση υπουργών Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη και Εργασίας Γιάννη Βρούτση, προβλέπεται η δημιουργία κοινού πλαισίου είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών εσόδων. Οι βασικοί άξονες της μεταρρύθμισης αυτής και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους σύμφωνα με την απόφαση είναι: (1) Έως την 30/09/2014 να έχει καταρτιστεί η μελέτη σκοπιμότητας για την ενσωμάτωση των διαδικασιών υποβολής δηλώσεων ασφαλιστικών εισφορών, καταβολής και είσπραξής τους, στη φορολογική διοίκηση, (2) Έως την 31/12/2015 η δημιουργία του Κεντρικού Μητρώου των υπόχρεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και φόρου εισοδήματος φυσικών / νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, (3)Έως την 31/12/2016 η εναρμόνιση της βάσης εισφορών μεταξύ των μεγαλύτερων Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης με το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων/ασφαλιστικών κλάσεων, (4) Έως την 1/07/2017 η συγχώνευση της είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών στη φορολογική διοίκηση. Σύμφωνα με την απόφαση, το νέο μοντέλο κοινής είσπραξης εισφορών και φόρων θα επιτρέψει στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης να επικεντρωθούν στις κύριες αρμοδιότητές τους που είναι η εξυπηρέτηση και έκδοση παροχών στους δικαιούχους και όχι η είσπραξη εισφορών.

·         ΤΑ “ΦΕΣΙΑ” ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ 16 ΔΙΣ ΕΥΡΩ

Η οικονομική κρίση επιδεινώνει το φαινόμενο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη
Δεκαέξι δισεκατομμύρια ευρώ, ή σχεδόν το 9% του εκτιμώμενου για το 2014 ΑΕΠ, υπολογίζεται ότι είναι οι απώλειες στην ελληνική οικονομία από την καθυστέρηση των πληρωμών του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις, καθώς και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές μεταξύ τους. Η οικονομική κρίση επιδείνωσε το φαινόμενο, ειδικά σε ό,τι αφορά την αποπληρωμή των οφειλών του Δημοσίου προς τους προμηθευτές του, που με συντηρητικούς υπολογισμούς έφτασε κατά μέσο όρο στις 174 ημέρες (αποτελεί το ρεκόρ της περιόδου 2008-2014), ενώ το 2014 διαμορφώνεται στις 155 ημέρες. Σύμφωνα με τη φετινή έρευνα του Intrum Justitia που καταρτίζει τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Πληρωμών (EPI- European Payment Index), το 54% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα απολύει εργαζόμενους για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες από την καθυστέρηση πληρωμών, ενώ ένα 68% δηλώνει ότι δεν θα προσλάβει προσωπικό ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕPI 2014 η Ελλάδα καταλαμβάνει στην Ευρωπαϊκή Ενωση τη 2η χειρότερη θέση μετά την Ιταλία σε ό,τι αφορά την αποπληρωμή των οφειλών στις εμπορικές συναλλαγές τόσο μεταξύ επιχειρήσεων όσο και μεταξύ ιδιωτών και Δημοσίου.

  • ΣΤΟ 0,5% Ο ΜΕΣΟΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ
Αμετάβλητος στο 0,5% παρέμεινε ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη τον Ιούνιο σε μέσα επίπεδα σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). Αναλύοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ η Eurostat αναφέρει πως οι υπηρεσίες σημείωσαν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αύξησης τον Ιούνιο (1,3%, έναντι 1,1% το Μάιο), ακολουθούμενες από τις τιμές ενέργειας (0,1%, έναντι 0,0% το Μάιο) και των μη-βιομηχανικών αγαθών εκτός ενέργειας (0,0%, σταθερό σε σύγκριση με το Μάιο). Πτώση κατέγραψαν τον Ιούνιο οι τιμές στα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (-0,2%, σε σύγκριση με 0,1% το Μάιο).

·         ΕΩΣ 26,7% ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΟΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση στην ΕΕ των 28 κατέγραψαν οι ακαθάριστες αμοιβές στην Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του 2014 σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Σύμφωνα με τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία πρώτη ως προς την ποσοστιαία μείωση μισθών κατετάγη η Κύπρος (-7,9%) και ακολούθησαν η Ελλάδα (-3,3%), η Κροατία (-1,7%), η Ιρλανδία (-0,3%) και η Ιταλία (-0,2%). Κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφονται αυξήσεις 1,7% στις ακαθάριστες αμοιβές και ξεχωρίζουν οι αυξήσεις μισθών σε Λετονία (7,7%), σε Εσθονία (7%) και σε Ρουμανία (5,3%).
Αυξήσεις μισθών καταγράφονται, επίσης, μεταξύ άλλων, σε Λουξεμβούργο (3%), Αυστρία (3%), Σουηδία (2,8%), Γερμανία (2,3%), Γαλλία (1,8%), Μάλτα (1,7%), Πορτογαλία (0,9%), Βέλγιο (0,8%) και Ισπανία (0,6%).Ο σχετικός δείκτης για τους μισθούς στην Ελλάδα χωρίς να έχει εφαρμοστεί κανενός είδους προσαρμογή- ούτε εποχική ούτε ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών, μειώθηκε κατά 1,8% στο πρώτο τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, έναντι μείωσης 11,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2013 προς το 2012. Μάλιστα, οι μισθοί βρίσκονται σε συνεχή μείωση από το γ΄ τρίμηνο 2010 και το πρώτο Μνημόνιο. Έκτοτε ο δείκτης μισθών έχει υποχωρήσει με ή χωρίς εποχική προσαρμογή από 19,6% έως 26,7%.

·       ΣΤΑ 17 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΑΔΗΛΩΤΗ – ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τα 17 εκατ. ευρώ έφθασαν τα πρόστιμα για την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία, έπειτα από τους ελέγχους που πραγματοποίησαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του υπουργείου Εργασίας, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2013 έως τις 31 Μαΐου 2014, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου "Άρτεμις". Ειδικότερα, κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν τη συγκεκριμένη περίοδο, ελέγχθηκαν 14.465 επιχειρήσεις στο σύνολο των κλάδων της οικονομίας και σε σύνολο 90.571 εργαζομένων, βρέθηκαν αδήλωτοι οι 1.646. Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από τις 15 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία, φτάνουν πλέον τα 16.999.022 ευρώ. Αντίστοιχα, τον Μάιο του 2014 διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 1.672 επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούσαν 4.981 εργαζόμενους από τους οποίους οι 1.165 βρέθηκαν ανασφάλιστοι, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 806.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνονται τα πρόστιμα για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.
·         ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 1,8 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΕ 13.629 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συνολικά 484 επενδυτικά σχέδια, προϋπολογισμού 2,6 δισ. ευρώ, εντάσσονται στον αναπτυξιακό νόμο, βάσει του οριστικού πίνακα κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο του α' κύκλου του νόμου 3908/11, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης. H ενίσχυση για τις επενδύσεις αυτές ανέρχεται σε 922 εκατ. ευρώ και η υλοποίησή τους αναμένεται να δημιουργήσει 2.491 θέσεις εργασίας. Επίσης, επενδύσεις από 13.415 μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλης της χώρας συνολικού ύψους άνω του 1,7 δισ. ευρώ ενισχύονται από το ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών». 

·         Eurostat: ΣΤΟ 26,8% Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στο 26,8% του ενεργού πληθυσμού και σε απόλυτους αριθμούς στα 1.275.000 άτομα, υποχώρησε η ανεργία στην Ελλάδα τοn Μάρτιο, από 26,9% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat. Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει τη θλιβερή πρωτιά σε ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ, ακολουθεί η Ισπανία με 25,1% (στοιχεία Μαϊου) ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Αυστρία με 4,7%, τη Γερμανία με 5,1% και τη Μάλτα με 5,7%. Οριακή υποχώρηση καταγράφηκε στην ΕΕ, από 10,4% τον Απρίλιο, σε 10,3% το Μάϊο ενώ στην ευρωζώνη η ανεργία παρέμεινε αμετάβλητη στο 11,6%.

·         ΤτΕ: ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΕ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΟΝ ΜΑΪΟ

Συνεχίστηκε και τον Μάιο η επιστροφή των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). Συγκεκριμένα, οι καταθέσεις ιδιωτών αυξήθηκαν κατά περίπου 700 εκατ. ευρώ και ανήλθαν στα 162,1 δισ. ευρώ από 161,4 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Απριλίου. Από την αρχή του έτους οι καταθέσεις έχουν αυξηθεί κατά περίπου 1 δισ. ευρώ. Ωστόσο, σε σχέση με το τέλος του 2013, οπότε είχαν φθάσει τα 163,2 δισ. ευρώ, εμφανίζονται μειωμένες κατά 1,2 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι οι καταθέσεις είχαν φθάσει στο ανώτατο όριό τους τον Ιούνιο του 2009, όταν είχαν αγγίξει τα 237,5 δισ. ευρώ.

·         ΙΟΒΕ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

Ο ∆είκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα, τον Ιούνιο, διατηρεί την πρόσφατη ανοδική τάση του και διαμορφώνεται στις 103,7 (από 99,1) μονάδες, στην καλύτερη επίδοση από τον Απρίλιο του 2008, σύμφωνα με το Μηνιαίο Δελτίο Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας Ιουνίου 2014 του ΙΟΒΕ. Όπως επισημαίνεται, η απαισιοδοξία πολιτών και επιχειρήσεων για την εξέλιξη της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα συνεχώς αμβλύνεται: στις Υπηρεσίες καταγράφεται αισθητή ανάκαμψη προσδοκιών, ενώ και στη Βιομηχανία, το Λιανικό Εμπόριο και τις Κατασκευές το κλίμα επίσης βελτιώνεται. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη συνεχίζει να βελτιώνεται για τέταρτο διαδοχικό μήνα, στα λιγότερο αρνητικά επίπεδα των τελευταίων 4½ ετών, αντανακλώντας λιγότερο απαισιόδοξες προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και της χώρας. Όπως είναι εύλογο, επισημαίνεται, ένα μέρος της καταγραφόμενης βελτίωσης θα πρέπει να αποδοθεί στην ιδιαίτερα θετική πορεία του τουρισμού που, με τη σειρά της, επηρεάζει διάφορους κλάδους της οικονομίας ενώ στηρίζει εισοδηματικά μεγάλο πλήθος νοικοκυριών, κυρίως στην περιφέρεια.

·         ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Σε ισχύ μπαίνει από αύριο 1η Ιουλίου το νέο πλαίσιο που διέπει την ασφάλιση των αυτοκινήτων σύμφωνα με διατάξεις που προβλέπονται σε πρόσφατα ψηφισμένο νόμο. Συγκεκριμένα από την 1η Ιουλίου 2014, τίθεται σε εφαρμογή από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες ο Ν. 4261/14, που προβλέπει ότι ο ασφαλισμένος θα πρέπει να καταβάλει το κόστος του ασφαλίστρου μέχρι τη λήξη του, χωρίς πλέον να έχει την δυνατότητα αποπληρωμής του έως και 30 ημερών μετά. Έτσι πλέον η έναντι τρίτων ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης του κυρίου ή κατόχου αυτοκινήτου για ατυχήματα, από την κυκλοφορία αυτού αρχίζει μόνον με την καταβολή ολόκληρου του οφειλομένου ασφαλίστρου στον ασφαλιστή, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης.

·         ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Νέες προθεσμίες για την υπαγωγή αυθαιρέτων στον νόμο 4178/2013 και την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015, ορίζει με νέα υπουργική απόφαση ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικόλαος Ταγαράς, με στόχο να ενισχυθεί ο υποτονικός ρυθμός νομιμοποίησης αυθαιρέτων. Ενόψει, δε, και της ολοκλήρωσης του πληροφοριακού συστήματος, παρέχεται μεγαλύτερη προθεσμία, πέραν της αρχικής ενδεικτικής προθεσμίας των έξι μηνών που είχε παρασχεθεί, για την ηλεκτρονική υποδοχή των στοιχείων ώστε να μην υπάρχουν κενά και αμφιβολίες για την εφαρμογή των διατάξεων.
·         «ΙΟΣ» ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟ e-banking

«Iός» (κακόβουλο λογισμικό) απειλεί τους χρήστες του Διαδικτύου και ειδικά των υπηρεσιών που έχουν να κάνουν με τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές (e-banking).Για την εμφάνιση του «EMOTET», που εξαπλώνεται γρήγορα μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εξέδωσε προειδοποίηση προς τους πολίτες η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Συγκεκριμένα, το λογισμικό, το οποίο στοχεύει στην παράνομη πρόσβαση του τραπεζικών λογαριασμών, μπορεί να υποκλέπτει τα ηλεκτρονικά στοιχεία του e-banking και να «συλλέγει» τα δεδομένα της κίνησης του δικτύου του χρήστη (sniff network traffic), υποκλέπτοντας ευαίσθητα δεδομένα και των υπολοίπων συνδεδεμένων χρηστών. Αρχικά, στον χρήστη αποστέλλεται ένα e-mail, το οποίο τον ενημερώνει για κάποια μεταφορά ποσού, που έγινε στο τραπεζικό του λογαριασμό και το οποίο περιέχει ένα σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίμαχη τραπεζική μεταφορά. Μόλις ο χρήστης πατήσει στο σύνδεσμο που περιέχεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αρχίζει η διαδικασία εγκατάστασης του κακόβουλου λογισμικού, εν αγνοία του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more