Τρίτη 8 Ιουλίου 2014

Οι τελικές ημερομηνίες καταβολής του κοινωνικού μερίσματος


FOSPHOTOS/Panayiotis Tzamaros
Η 3η και τελευταία πληρωμή θα γίνει μέσα στο πρώτο 10ημερο του Οκτωβρίου και θα αφορά σε αυτούς οι οποίοι θα μπουν στη διαδικασία του επανελέγχου της φορολογικής τους δήλωσης.
Τρεις θα είναι τελικώς οι δόσεις καταβολής του κοινωνικού μερίσματος. όπως προκύπτει από το τελικό κείμενο της υπουργικής απόφασης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Η μεγαλύτερη πληρωμή προγραμματίζεται να γίνει εντός της εβδομάδας (το πιθανότερο είναι να γίνει αύριο ή μεθαύριο).
Θα ακολουθήσει μια ακόμη η οποία θα γίνει 15 ημέρες μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Η 3η και τελευταία πληρωμή θα γίνει μέσα στο πρώτο 10ημερο του Οκτωβρίου και θα αφορά σε αυτούς οι οποίοι θα μπουν στη διαδικασία του επανελέγχου της φορολογικής τους δήλωσης.
Το πλήρες κείμενο της απόφασης το οποίο μπορείτε να δείτε ολόκληρο ΕΔΩ, προβλέπει τα εξής:
  • «Για τις υποβληθείσες αιτήσεις οι οποίες έχουν απορριφθεί ή εκκρεμούν προς εξέταση ως βασικό όριο εισοδήματος λαμβάνεται το ποσό των επτά χιλιάδων πενήντα (7.050) ευρώ, με βάση το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που προκύπτει από την εκκαθάριση των αρχικών ή τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013 που αφορούν τόσο τον δικαιούχο όσο και τα προστατευόμενα τέκνα ή τα πρόσωπα που φιλοξενεί».
  • «Η εξέταση των κριτηρίων χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος θα γίνει από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου υποβολή δήλωσης από τους αιτούντες. Μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, οι αιτήσεις που απορρίφθηκαν επανεξετάζονται αυτεπάγγελτα από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. με βάση τα εισοδήματα των εμπρόθεσμα υποβληθεισών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014, προς το σκοπό χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας». Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους έχοντες χαμηλά εισοδήματα μέσα στο 2013 και υπέβαλαν εμπρόθεσμα την αίτηση για την είσπραξη του κοινωνικού μερίσματος (σ.σ η προθεσμία έληξε στις 30 Ιουνίου). Αν η φετινή τους φορολογική δήλωση δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα, τότε θα χάσουν την ευκαιρία να εισπράξουν το κοινωνικό μέρισμα.
  • «Για τις αιτήσεις που έχουν απορριφθεί με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013 και πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2014, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί 15 ημέρες μετά τη λήξη της εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2014.
  • «Για λοιπές αιτήσεις που εκκρεμούν λόγω ελέγχου των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ή έχουν παραπεμφθεί προς έλεγχο, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί από την 1/10/2014 έως και την 10/10/2014.». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more