Πέμπτη 3 Μαρτίου 2016

Η Κομισιόν απέσυρε προσφυγές κατά της Ελλάδας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέσυρε την προσφυγή κατά της Ελλάδας για τη μη συμμόρφωση της χώρας με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, καθώς η οδηγία έχει ενσωματωθεί στον ν.4342/15, από τον...
περασμένο Νοέμβριο. Η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση εκδόθηκε το 2012 και έπρεπε να ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο ως τις 5/6/2014. Επειδή η υπόθεση εκκρεμούσε ως τα μέσα του 2015, η Κομισιόν υπέβαλε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με την απειλή επιβολής προστίμου 29.145,6 ευρώ την ημέρα, μέχρι η χώρα να συμμορφωθεί.
«Σήμερα βρισκόμαστε στη φάση της εφαρμογής... και ήδη έχουν εκδοθεί τέσσερις υπουργικές αποφάσεις», ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέργειας. Οι αποφάσεις αφορούν τον Ενδεικτικό Στόχο Ενεργειακής Απόδοσης για το 2020, την έγκριση ετήσιας έκθεσης προόδου για την επίτευξη του στόχου, την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης και την έγκριση της έκθεσης μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων ανακαίνισης του εθνικού κτιριακού αποθέματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more