Τρίτη 21 Ιουνίου 2016

Η «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ NEO ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Η Διοίκηση της ΠΚΜ ψήφισε πρόσφατα νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), με βασικό στόχο να  προετοιμάσει τις Υπηρεσίες της να ενσωματώσουν αποτελεσματικά τις αλλαγές του νέου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ που έρχεται, τις αναδιαρθρώσεις στο Δημόσιο που περιλαμβάνουν τα «μνημόνια», παλιά, νέα και «συμπληρωματικά» καθώς και το νέο σύστημα αξιολόγησης και επιλογής του προσωπικού και των υπηρεσιών της.
Ο  νέος  Ο.Ε.Υ., με την ενίσχυση της επιτελικότητας στην διοίκηση των υπηρεσιών της Π.Κ.Μ., που διαπερνά το  σύνολό του,  εντάσσεται στην  πολιτική του μικρότερου και ευέλικτου κράτους-στρατηγείου και θεματοφύλακα των συμφερόντων των μονοπωλιακών ομίλων.    Αυτός αποτελεί κοινό τόπο όλων των κομμάτων και όλων των Περιφερειακών Αρχών και των παρατάξεων που κινούνται με κριτήριο τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας  και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Για αυτό άλλωστε  ο νέος Ο.Ε.Υ είχε την ανοιχτή στήριξη της παράταξης «ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ»-ΠΑΥΛΙΔΟΥ (ΠΟΤΑΜΙ) και συμβούλων της Παράταξης «Περιφέρεια Πρωταθλήτρια»- ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (ΝΔ). 
Γι’ αυτό και    η κριτική που δέχτηκε από τους υπόλοιπους, εκτός της «Λαϊκής Συσπείρωσης», ήταν επί της διαδικασίας εισαγωγής του για συζήτηση και  σε  επιμέρους σημεία του ενώ την ίδια στιγμή η στάση τους καλλιεργούσε την αυταπάτη ότι θα μπορούσε ο οργανισμός να έχει φιλολαϊκό περιεχόμενο χωρίς να τεθεί σε αμφισβήτηση το πραγματικό περιεχόμενο και οι προτεραιότητες της πολιτικής που υπηρετεί.
Οι σαφείς αναφορές του νέου Ο.Ε.Υ. για την στενότερη συνεργασία της Π.Κ.Μ. με τους μηχανισμούς της κυβέρνησης και της ΕΕ δεν αφήνουν καμιά αυταπάτη για το  περιεχόμενο και τις προτεραιότητές του.

 Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Π.Κ.Μ. ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΝ ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΠΟΥ :
Για πολλοστή φορά αποδεικνύεται αυτό, που από την πρώτη φορά τόνισε το ΚΚΕ και η «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», ο συνδυασμός που στήριξε πανελλαδικά.  Ότι  η Τοπική Διοίκηση μέσω και του «Καλλικράτη» αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος του αστικού κράτους, υπηρετεί τις στρατηγικές επιδιώξεις του κεφαλαίου σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Για αυτό το λόγο ο Ο.Ε.Υ. της Π.Κ.Μ:

v  Διέπεται από τη λογική της «απόδοσης των πόρων» και της «απόκτησης εσόδων», στο όνομα της «οικονομικότητας» και των «περιορισμένων πόρων»,  που αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές της Διεύθυνσης Οικονομικού της ΠΚΜ. Είναι ολοφάνερος ο προσανατολισμός στα έσοδα από φόρους, τέλη και δικαιώματα αλλά και την λεγόμενη αξιοποίηση της περιουσίας της που σημαίνει και παραχώρηση εκτάσεων! 
Οι προθέσεις της διοίκησης της Περιφέρειας  δεν μπορούν να κρυφτούν αφού, μαζί με όλους τους Περιφερειάρχες έχει δώσει δείγματα γραφής με την αποδοχή της μείωσης των Κ.Α.Π., την δυνητική εκχώρηση των αποθεματικών και των διαθέσιμων για την πληρωμή των δανειστών και πρόσφατα  της μεταφοράς της μισθοδοσίας των εργαζομένων στους Κ.Α.Π.

v Δημιουργεί  νέα αυτοτελή Διεύθυνση για την «Υποστήριξη της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας», (καταργείται η διεύθυνση εξυπηρέτησης του πολίτη), που όπως αναλύει, θα φροντίζει για «την ανεύρεση τρόπων και μηχανισμών χρηματοδότησης», για την «ενίσχυση με πόρους», για την «διαχείριση των προγραμμάτων χρηματοδότησης και παροχής οικονομικών κινήτρων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις». Θα λειτουργεί επίσης ως «αποθετήριο μελετών (κλαδικών και άλλων) που μπορούν να κάνουν χρήση οι επιχειρήσεις»!!!. Αναλαμβάνει μέχρι και τη δουλειά του «ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης», που ως τώρα  κάνουν οι Τράπεζες, ενώ συστήνεται και ειδικό τμήμα ένταξης στα ευρωενωσιακά προγράμματα χρηματοδότησης.  Αναλαμβάνει δηλαδή,  το ρόλο να υποτάξει και με τη στήριξη των μηχανισμών της ΠΚΜ ακόμα περισσότερο την εκπαίδευση και την έρευνα στις ανάγκες κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.

v Προωθεί  τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.  Οι  λεγόμενες ΣΔΙΤ, για τις οποίες οι υπηρεσίες υποχρεούνται να φροντίζουν!!!,  είναι στην προμετωπίδα της, ως εργαλείο πληρέστερης εκμετάλλευσης του πλούτου και των υποδομών της περιοχής από το μεγάλο κεφάλαιο, σε βάρος της τσέπης και της ζωής του λαού. 

v Δίνει προτεραιότητα  στη λειτουργία του ανταγωνισμού στο εμπόριο σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, προδιαγράφοντας την απαρέγκλιτη εφαρμογή πολιτικών, που ισοπεδώνουν εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενούς, όπως η απελευθέρωση ωραρίου καταστημάτων, οι λεγόμενες απελευθερώσεις επαγγελμάτων κλπ.

Ενώ με ειδική πρόβλεψη, που αποτυπώνεται στον  Ο.Ε.Υ., ενσωματώνεται ο νέος ρόλο της Περιφέρειας στην πολιτική νομιμοποίηση και επικύρωση των ομαδικών απολύσεων, που προωθούνται από κυβέρνηση και Ε.Ε.

 Ο  προσανατολισμός που, με σαφήνεια, προωθείται για τις Διευθύνσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού, Τεχνικών Έργων, Διευθύνσεις Ανάπτυξης   αφορά  στη στήριξη της «εξασφάλισης της συνέχειας της πολιτικής ανάπτυξης» !!!,  «στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας» των μεγάλων επιχειρήσεων  στην περιοχή.
Δηλαδή οι  εργαζόμενοι και ο λαός να πληρώνουν, οι υπηρεσίες να παρέχουν τις μελέτες, την χρηματοδότηση και γενικά όλα τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να εξασφαλίζεται η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητά των μεγαλοεπενδυτών.

Ο νέος Οργανισμός αντιμετωπίζει τα σοβαρά ζητήματα των  βασικών υποδομών, όπως πχ τις φυσικές καταστροφές, ξεκομμένα από την ανάγκη στελέχωσης, οργάνωσης και εξοπλισμού των δομών που μπορούν να υλοποιήσουν αντίστοιχα προγράμματα. Αυτό συμβαίνει και με την αντισεισμική προστασία, τα αντιπλημμυρικά έργα,  την αντιπυρική  προστασία,  την προστασία του περιβάλλοντος. Αλλά και τα έργα υποδομής που αφορούν  καθημερινές λαϊκές ανάγκες όπως το επαρχιακό οδικό δίκτυο, οι υποδομές σχολικής στέγης, υγείας, πρόνοιας, πολιτισμού, αθλητισμού, που είναι  σε εγκατάλειψη. Οι αντίστοιχες υπηρεσίες φυτοζωούν και  λειτουργούν, κατόπιν εντολών, ως μηχανισμοί παράδοσης των έργων, που στοιχίζουν πανάκριβα στο λαό, στους κάθε λογής εργολάβους.
 Μέσα από την αναθεώρηση του ρόλου της Διεύθυνσης Τουρισμού,   ενισχύεται η αντιμετώπιση  του τουρισμού ως «εμπόρευμα», ως “τουριστικό προϊόν”. Δηλαδή ως μέσο κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων του Τουριστικού κλάδου, σε  βάρος των μισθολογικών εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζόμενων, αλλά και των οικογενειακών επιχειρήσεων, των αυτοαπασχολούμενων του κλάδου, που συνεχώς συμπιέζονται, σε  πλήρη αντίθεση με  το δικαίωμα των λαϊκών στρωμάτων στην αναψυχή και την ξεκούραση
Επίσης, η ένταξη σε ενιαία Διεύθυνση των τομέων Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, διευκολύνει την παράδοση του φυσικού και ενεργειακού πλούτου στο ιδιωτικό κεφάλαιο και  την παράκαμψη των όποιων αντιδράσεων στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος, από την ασύδοτη δράση του,  με την  «οριζόντια και ομοιογενή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας»  που αίρει και τα τελευταία εμπόδια για αυτό. 
Προωθείται  η «εκχώρηση»  κάθε μορφής  ελέγχων σε ιδιώτες μέσα από την προώθηση των σχεδιασμών της λεγόμενης «απλοποίησης» των διαδικασιών, των «πιστοποιημένων φορέων», το «μητρώο ελεγκτών» και τα υπόλοιπα μέτρα, που προωθούνται και από την σημερινή κυβέρνηση, χέρι-χέρι με την Ε.Ε., τον ΟΟΣΑ και την Παγκόσμια Τράπεζα.
 Είναι χαρακτηριστική  η   αναφορά για «εποπτεία , συντονισμό και μέριμνα για τη λειτουργία» του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού Ελέγχου που αντανακλά την δηλωμένη πρόθεση της Διοίκησης για την εκχώρηση της λειτουργίας του σε ιδιώτες.

Με τον νέο Ο.Ε.Υ. εντείνεται η εγκατάλειψη των φτωχομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων από την Π.Κ.Μ. και τις υπηρεσίες της, συμβάλλοντας στο   παραπέρα ξεκλήρισμά τους, που αποτελεί εδώ και δεκαετίες στρατηγική στόχευση της Ε.Ε και την υπηρετούν διαχρονικά όλες οι έως και σήμερα κυβερνήσεις, για την συγκέντρωση της γης, της φυτικής και ζωικής παραγωγής σε λίγα χέρια.
Ειδικότερα:
§  Προχωρά  στις συγχωνεύσεις και καταργήσεις Τμημάτων των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, όπως αποτυπώνεται με τις συγχωνεύσεις υπαρχόντων Τμημάτων (π.χ. Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών,) και στις καταργήσεις των Κτηνιατρικών Κέντρων σε όλη την Περιφέρεια.
§  Βάζει  στις προτεραιότητές των υπηρεσιών την εφαρμογή προγραμμάτων αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών.
§  Στον τομέα της αλιείας οι δομές της ΠΚΜ προσαρμόζονται στην πιο αποτελεσματική παράδοση του αλιευτικού πλούτου της περιοχής  στο ιδιωτικό μεγάλο κεφάλαιο σε βάρος των μικρομεσαίων παραγωγών του τομέα.
Ενώ, ως προτεραιότητα που πρέπει να υπηρετούν οι υπηρεσίες της ΠΚΜ στον αγροτοδιατροφικό τομέα , προτάσσει  την εξωστρέφεια  σε αντίθεση με την ανάγκη κάλυψης των σύγχρονων διατροφικών λαϊκών αναγκών όσο και της  πλειοψηφίας των αγροτοκτηνοτρόφων.   
Ενισχύει τις λεγόμενες «αγροτοδιατροφικές συμπράξεις» και δημιουργεί το Τμήμα Προβολής αγροτικών προϊόντων για την αποτελεσματικότερη ενίσχυση των καπιταλιστών που εμπλέκονται στον αγροτοδιατροφικό τομέα.

Την ίδια ώρα που ο Ο.Ε.Υ.   προσπερνά  αδιάφορα το γεγονός ότι  τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών δεν εμβολιάζονται…., ότι δεν πραγματοποιούνται μια σειρά από προγράμματα πρόληψης της υγείας στα σχολεία, που υλοποιούνταν στο παρελθόν, όπως οδοντιατρικός έλεγχος, έλεγχος οπτικής οξύτητας, έλεγχος παχυσαρκίας. Η Περιφέρεια   καταργεί τα 4 από τα 7 τμήματα στις Διευθύνσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (καταργούνται η συγχωνεύονται τα τμήματα πρόληψης, προαγωγής υγείας, κοινωνικής Αρωγής, Αθλητισμού-πολιτισμού). Παράλληλα  ανοίγει ακόμα περισσότερο το δρόμο για εκχώρηση λειτουργιών σε ιδιώτες και Μ.Κ.Ο.  με σαφή αναφορά σε σχετικές συνέργειες.

Διαχειρίζεται το πρόβλημα της ανεργίας   στο πλαίσιο των «εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών» όπως αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Τμήματος Απασχόλησης και Υποστήριξης της Εκπαίδευσης, με  έμφαση στα προγράμματα ληξιπρόθεσμης κατάρτισης και προσφοράς δωρεάν επιδοτούμενης εργασίας στους εργοδότες, χωρίς συγκροτημένα δικαιώματα για τους εργαζόμενους-ανέργους απο την άλλη.

Αυτός ο συνολικότερος προσανατολισμός στη λειτουργία και το ρόλο της Περιφέρειας ως κρίκου του αστικού κρατικού μηχανισμού είναι και η αιτία που ο νέος Ο.Ε.Υ.  δεν προτείνει νέες σταθερές και μόνιμες θέσεις εργασίας στο πλαίσιο των υπηρεσιών του, δεν προτείνει καμία πρόσληψη και απλά αποτυπώνει το εναπομείναν προσωπικό που τα τελευταία χρόνια έχει δραματικά μειωθεί. Προσωπικό που θα κληθεί μάλιστα να λειτουργήσει κάτω από τη «Δαμόκλειο Σπάθη» του επερχόμενου νέου Κανονισμού Λειτουργίας.
Προκειμένου μάλιστα η Περιφερειακή Αρχή να «έχει λυμένα τα χέρια της» με αυτόν τον Οργανισμό έχει τη δυνατότητα να συγχωνεύει Γραφεία να κατανέμει το προσωπικό, όπως νομίζει.  “Αναθέτει” (οποιοδήποτε) έργο σε οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού», προωθώντας το σχέδιο κινητικότητας της Κυβέρνησης. Ενισχύοντας έτσι, συνολικά την προσπάθεια για έλεγχο και χειραγώγηση του προσωπικού με στόχο την απόλυτη υποταγή και ευθυγράμμιση του με τις πολιτικές επιλογές της διοίκησης.  

Δεν έχουμε αυταπάτες ότι και ο νέος Οργανισμός θα μπορούσε να διασφαλίσει το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία, το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν υγεία, παιδεία, πρόνοια, την προστασία του περιβάλλοντος, της ελεύθερης πρόσβασης του λαού σε σύγχρονες υποδομές για την κάλυψη των αναγκών του, το δικαίωμα στη ζωή συνολικά. Κανένας Οργανισμός στα πλαίσια αυτών των πολιτικών, αυτού του αντιλαϊκού δρόμου ανάπτυξης, δεν θα μπορούσε να δώσει λύση στα οξυμμένα προβλήματα και ανάγκες τόσο των λαϊκών στρωμάτων της περιοχής, όσο  των εργαζόμενων της Περιφέρειας. 
Αυτά απαιτούν συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές για την ικανοποίησή τους. Κάτι  που εξάλλου προϋποθέτει   ριζικά αντίθετη πολιτική γραμμή: Την οικονομία και την εξουσία στα χέρια του λαού .

Αυτό δεν σημαίνει όμως, ότι δεν θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μαζί με τα λαϊκά στρώματα της Περιφέρειάς μας και τους εργαζόμενους, που καταθέσαν την ομόφωνη διαφωνία τους στον νέο Οργανισμό,  ώστε μέσα από τη λειτουργία των υπηρεσιών να διασφαλίζεται και να προωθείται:
  
·           η ουσιαστική ανακούφιση των λαϊκών προβλημάτων, η διεύρυνση των κοινωνικών δικαιωμάτων τους  με ορίζοντα την κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών αναγκών.
η μόνιμη και σταθερή δουλειά, με σύγχρονα δικαιώματα, όλων των εργαζομένων  της. 

Παλεύοντας αταλάντευτα για την δημιουργία των προϋποθέσεων και των όρων που απαιτούνται  για αυτό το σκοπό, μέσα από την λαϊκή συμμαχία ενάντια στα μονοπώλια την εξουσία τους, τα κυβερνητικά και τοπικοδιοικητικά της όργανα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more