Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

Ευρωδικαστήριο: Οι κατ’οίκον εφημερίες ετοιμότητας πρέπει να θεωρούνται «χρόνος εργασίας»

Προσφυγή  Βέλγου πυροσβέστη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ( ΔΕΕ ) έβαλε φωτιά στους νόμους και τους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης να μην πληρώνονται οι εφημερίες ετοιμότητας των νοσοκομειακών γιατρών.
Αυτό αποκαλύπτει σε ερώτηση του προς την Κομισιόν  ο Ευρωβουλευτής της ΛΑΕ Νίκος Χουντής.
Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτηση του ο Έλληνας Ευρωβουλευτής αναφέρεται στην πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ( 21.2.2018 ) , που έκρινε ότι « ο χρόνος των κατ’ οίκον εφημεριών ετοιμότητας ενός εργαζομένου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται στις κλήσεις του εργοδότη του εντός σύντομης προθεσμίας πρέπει να θεωρείται χρόνος εργασίας».
Ο Νίκος Χουντής παραθέτει ταυτόχρονα τη διευκρίνιση του ίδιου του Δικαστηρίου, ότι « ο χρόνος κατά τον οποίον ένας εργαζόμενος παραμένει κατ΄οίκον στο πλαίσιο  των εφημεριών ετοιμότητας με την υποχρέωση να ανταποκρίνεται άμεσα στις κλήσεις του εργοδότη του, που περιορίζει σε πολύ σημαντικό βαθμό άλλες δραστηριότητες, πρέπει να θεωρείται χρόνος εργασίας».
Στη συνέχεια της ερώτησης του, ο Νίκος Χουντής παραπέμπει την Κομισιόν στον Νόμο 4498/2017 που ψηφίστηκε πριν λίγους μήνες ( 16.11.2017 ) και ορίζει ότι  « ως χρόνος εργασίας λογίζεται, εκτός του τακτικού ωραρίου, και ο χρόνος κατά τον οποίο ο εφημερεύων ιατρός βρίσκεται στο χώρο εργασίας του» και ότι « ως εφημερία ετοιμότητας λογίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία ο γιατρός βρίσκεται εντός του χώρου εργασίας», που αφήνει εκτός η σε μία «γκρίζα ζώνη» τις κατ’ οίκον εφημερίες ετοιμότητας.   
Καταλήγοντας, ο Νίκος Χουντής καλεί την Κομισιόν να επιβεβαιώσει ότι η ανωτέρω απόφαση του ΔΕΕ έχει άμεση εφαρμογή στην περίπτωση των νοσοκομειακών γιατρών του ΕΣΥ, οι οποίοι υποχρεούνται στην κατ’ οίκον εφημερία ετοιμότητας να είναι άμεσα στην διάθεση του εργοδότη τους όταν τους καλέσει και ζητά να αλλάξει ο Νόμος 4498/2017.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης :

Στον Ν.4498/2017 ( εναρμόνιση Ελληνικού Δικαίου με την Οδηγία 2003/88/ΕΚ ) για το «χρόνο εργασίας» νοσοκομειακών ιατρών, αναφέρεται :

- «Χρόνος εργασίας, λογίζεται, εκτός του τακτικού ωραρίου, και ο χρόνος που ο εφημερεύων ιατρός βρίσκεται στο χώρο εργασίας του».

-«Ως εφημερία ετοιμότητας λογίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία ο ιατρός βρίσκεται εκτός του χώρου εργασίας και είναι έτοιμος να παράσχει τις υπηρεσίες του εφόσον κληθεί ».

Απόφαση  του ΔΕΕ (21.2.2018) κρίνει ότι «ο χρόνος των κατ’ οίκον εφημεριών ετοιμότητας ενός εργαζομένου, που είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται στις κλήσεις του εργοδότη του εντός σύντομης προθεσμίας, πρέπει να θεωρείται χρόνος εργασίας ».
Διευκρινίζει επίσης ότι ο χρόνος εργαζόμενου σε εφημερία ετοιμότητας περιορίζει πολύ σημαντικά άλλες δραστηριότητες και ως εκ τούτου  πρέπει να θεωρείται «χρόνος εργασίας».

Ερωτάται:

-Μπορεί να βεβαιώσει ότι η απόφαση του ΔΕΕ πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί και στην περίπτωση των νοσοκομειακών γιατρών του ΕΣΥ, που υποχρεούνται επίσης,  στο πλαίσιο της κατ’ οίκον εφημερίας ετοιμότητας, να είναι άμεσα στη διάθεση του εργοδότη τους;


-Τι μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου άμεσα να εναρμονιστεί ο Ν.4498/2017 με την απόφαση του ΔΕΕ ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more