Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018

Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων του ΕΚ στους τομείς των ΜΜΕ - Έναρξη δεύτερου γύρου για τη διαδικασία υποβολής προτάσεων για εταιρική σχέση

1. Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (DG COMM) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακοίνωσε τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων από μέσα μαζικής ενημέρωσης για την εταιρική σχέση. 
  2. Η εταιρική σχέση είναι προϋπόθεση για την υποβολή αιτήσεων που αφορούν τις  επιχορηγήσεις για τη συγχρηματοδότηση επικοινωνιακών δράσεων με στόχο την προώθηση και πολλαπλασιασμό της καλύτερης κατανόησης της ταυτότητας, του ρόλου και του πολιτικού χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο ή / και ηλεκτρονικά μέσα)

Εταιρική σχέση για ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο και ηλεκτρονικά μέσα)
Για να μπορούν να υποβάλουν προτάσεις συγχρηματοδότησης οι αιτούντες θα πρέπει απαραίτητα και προηγουμένως να υποβάλουν πρόταση για εταιρική σχέση  πριν από τις 20 Αυγούστου 2018. Μόνο οι επιλεγμένοι συνεργάτες θα είναι επιλέξιμοι για τη χορήγηση επιδότησης βάσει της πρότασης του έργου τους.

Τα έργα, τα οποία μπορούν να λάβουν έως και 60% συγχρηματοδότηση, πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις στην κατηγορία των μέσων ενημέρωσης, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί άμεσα, με προθεσμία υποβολής προτάσεων τις 15 Οκτωβρίου 2018.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν πρόταση έργου στα ακόλουθα πεδία εφαρμογής: τηλεόραση, ραδιόφωνο ή / και ηλεκτρονικά μέσα. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα υποβολής πρότασης έργων πολυμέσων.

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης των έργων είναι 60% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών της δράσης. Η διάρκεια των έργων θα είναι κατ' ανώτατο όριο εννέα μήνες (9) μεταξύ Ιανουαρίου 2019 και Σεπτεμβρίου 2019.

Οι αιτήσεις για  εταιρική σχέση και για επιχορήγηση προτάσεων θα πρέπει να υποβληθούν στα αγγλικά. Τα περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ (βλέπετε λεπτομέρειες στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων).

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων θα πρέπει να απευθύνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο:dgcomm-subvention@ep.europa.eu 

Όλα τα σχετικά έγγραφα μπορείτε να τα βρείτε στον πιο κάτω  σύνδεσμο:
http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/20150201PVL00100/Grants

Επικοινωνία
dgcomm-subvention@ep.europa.eu


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more