Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CESME ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παρουσία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα πραγματοποιήθηκε η διεθνής ημερίδα με θέμα «Κυκλική οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» που συνδιοργάνωσαν η  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας στο πλαίσιο του έργου “CESMECircular economy for SMEs “ που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg Europe.
Όπως τόνισε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Τζιτζικώστας, «για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η κυκλική οικονομία αποτελεί ταυτόχρονα ευκαιρία και ανάγκη τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα συνιστά όχημα μέσω του οποίου η περιοχή μας θα έρθει ακόμα πιο κοντά στο μεγάλο στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης». Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας ανέλυσε τη σύγχρονη προσέγγιση της κυκλικής οικονομίας βάσει της οποίας «κάτι που θεωρείται ‘απόβλητο’ για μια επιχείρηση, μπορεί να μετατραπεί σε πρώτη ύλη για την ίδια ή για κάποια άλλη. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι πλέον σε θέση να καταστήσουν τα προϊόντα τους, τις παραγωγικές τους διαδικασίες και τις επιχειρηματικές τους πρακτικές πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Την ίδια στιγμή, αυτή η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας ολόκληρης της οικονομίας μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση νέων επενδύσεων.
«Ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αξιοποιούμε στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες που μας παρέχει το διακρατικό πρόγραμμα Interreg Europe. Μέσα από τη συμμετοχή μας σε ευρωπαϊκά προγράμματα, κάνουμε τα πρώτα πολύ σημαντικά βήματα αντλώντας και τεχνογνωσία από χώρες που έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή τα σχέδιά τους για την κυκλική οικονομία. Επιδίωξή μας είναι να οικοδομήσουμε σε στέρεες βάσεις ένα περιφερειακό σχέδιο για την Κυκλική Οικονομία. Ένα σχέδιο το οποίο δε θα μείνει στη θεωρία, αλλά θα μπορεί να είναι εφαρμόσιμο. Ενσωματώνουμε, λοιπόν, δράσεις για την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην κυκλική οικονομία στη στρατηγική μας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της Περιφέρειάς μας καθώς και στον σχεδιασμό που έχουμε ξεκινήσει για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021 -2027 και την ενσωμάτωση των ζητημάτων της κυκλικής οικονομίας στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας της επόμενης προγραμματικής περιόδου», υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας.
Η ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου “CESME- Circular Economy for SMEs, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe, και έχει ως στόχο την προώθηση δράσεων κυκλικής οικονομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω της αξιοποίησης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων. Στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν 10 φορείς από 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την Ελλάδα στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και η «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε».
Στην ημερίδα απεύθυναν επίσης χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος Αθανάσιος Σαββάκης, ο Α’ Αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Εμμανουήλ Βλαχογιάννης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη Μιχάλης Γεράνης, ο Γενικός Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας Γεώργιος Τσακούμης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας Κωνσταντίνος Γιουτίκας και ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ Αν. Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ» Ιάκωβος Σαρηγιάννης.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κώστας Γιουτίκας επισήμανε ότι «στο επόμενο δίμηνο η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα έχει ολοκληρώσει το Πληροφοριακό Σύστημα Χαρτογράφησης της Μεταποιητικής Δραστηριότητας στο νομό Θεσσαλονίκης και μέσα στον Μάρτιο αναμένεται και το αντίστοιχο σύστημα για τις βιομηχανίες που παράγουν απόβλητα, επικίνδυνα και μη. Πρόκειται για εργαλεία που θα αποτελέσουν το μέσο για την προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών και εφαρμογής των καλών πρακτικών της κυκλικής οικονομίας, που αποτελεί βασικό πυλώνα επανίδρυσης της τοπικής οικονομίας. Επόμενος στόχος είναι η ψηφιοποίηση αυτή να προχωρήσει σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ Ευθύμιος Σαββάκης τόνισε ότι ήδη υπάρχουν επιτυχημένα παραδείγματα επιχειρήσεων στην Κεντρική Μακεδονία, που εφαρμόζουν το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, ενώ υπογράμμισε ότι νομοτελειακά στο μέλλον όλες οι επιχειρήσεις θα κληθούν να εφαρμόσουν το μοντέλο, προκειμένου να είναι βιώσιμες. «Η υιοθέτηση δράσεων κυκλικής οικονομίας από τις επιχειρήσεις μέλη μας, είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα της αναπτυξιακής κατεύθυνσης προς την οποία πρέπει να κινηθούν οι επιχειρήσεις μας τόσο για την αναζήτηση της βιωσιμότητας, όσο και για την γενικότερη συμβολή τους στη δημιουργία του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας. Η εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, ο περιορισμός της σπατάλης των τροφίμων, η φροντίδα των εδαφών, αλλά και δράσεις που τελικά κρατούν μακριά από τις χωματερές και τη θάλασσα σημαντικά προϊόντα του τεχνολογικού μας πολιτισμού όπως το πλαστικό και το πυρίτιο, είναι ενδεικτικές μόνον δράσεις που μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της αειφορίας. Γιατί οι συγκεκριμένες δράσεις, για μας τους επιχειρηματίες αποτελούν, εκτός από προκλήσεις, και σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες», εξήγησε ο κ. Σαββάκης.
Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Βασίλειος Λιόγκας παρουσίασε το ευρωπαϊκό πλαίσιο και τις γενικές κατευθύνσεις του υπό διαμόρφωση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία.
Στη συνέχεια, η Προϊστάμενη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Χρυσάνθη Κισκίνη, μετά από σύντομη αναφορά στη μεθοδολογία και στους στόχους του έργου CESME, αναφέρθηκε στην στρατηγική επιλογή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξης της Κυκλικής Οικονομίας στον Περιφερειακό σχεδιασμό της τρέχουσας αλλά και της επόμενης προγραμματικής περιόδου, με ιδιαίτερη αναφορά στην ενσωμάτωση δράσεων κυκλικής οικονομίας, στο πλαίσιο της βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ.
          Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης Δημήτριος Πολιτόπουλος παρουσίασε το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων και την κυκλική οικονομία και τους στόχους που θέτει αυτό.
Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Μπολόνια και του Οικονομικού Πανεπιστημίου των Αθηνών Αναστάσιος Ξεπαπαδέας, παρουσίασε το θεσμικό πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας στην Ιταλία, τις καλές πρακτικές της Περιφέρειας Emilia Romana, καθώς και τις οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις της κυκλικής οικονομίας.
Η Σύμβουλος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βόρειας Δανίας Mette Schjøt Høj παρουσίασε το πρόγραμμα της Βιομηχανικής Συμβίωσης που υλοποιείται στη Δανία, το οποίο συνεισφέρει σημαντικά στην προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας.
Ο Καθηγητής του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ Νικόλαος Μουσιόπουλος δήλωσε ότι πολλαπλά οφέλη έχουν οι επιχειρήσεις του αγροκτηνοτροφικού τομέα στη χώρα μας από τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία, αφού όπως είπε ο τζίρος της βιο-οικονομίας στη χώρα μας διαμορφώθηκε στα 27,14 δισ. ευρώ το 2014. Ο κ. Μουσιόπουλος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Bioregio, που επίσης υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με προϋπολογισμό 1,55 εκ. ευρώ, με στόχο την τόνωση της κυκλικής οικονομίας στο πεδίο των ρευμάτων οργανικών υπολειμμάτων αι αποβλήτων.
Τέλος, ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ Αν. Θεσσαλονίκης  «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ» Ιάκωβος Σαρηγιάννης παρουσίασε τα επιχειρηματικά μοντέλα της Κυκλικής Οικονομίας και παραδείγματα καινοτόμων καλών πρακτικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή θεματικών εργαστηρίων για τη διαχείριση αστικών αποβλήτων και βιοαποβλήτων με στόχο την  κυκλική οικονομία. Στα παράλληλα εργαστήρια παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές κυκλικής οικονομίας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αφορούν στη διαχείριση αποβλήτων, ενώ λειτούργησε και έκθεση καλών πρακτικών κυκλικής οικονομίας από επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ ΚΜ), του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ-ΤΚΜ), του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΟΔΣΑ ΚΜ) και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ).

Η ημερίδα μαγνητοσκοπημένη μεταδίδεται από τον ιστότοπο:
https://www.auth.gr/video/25108


Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more