Τρίτη 24 Απριλίου 2018

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) συμμετέχει το GSOC 2018 με 10 έργα ανοιχτού κώδικα

Ανακοινώθηκαν στις 23 Απριλίου 2018, από την Google τα έργα ανοιχτού λογισμικού που θα που  θα συμμετέχουν στο Google Summer Of Code 2018.

To GSoC προσφέρει σε φοιτητές από όλο τον κόσμο την ευκαιρία να συμβάλουν σε ένα έργο λογισμικού, και να μάθουν πώς να εργάζονται σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Κάθε καλοκαίρι συμμετέχουν στο GSoC χιλιάδες φοιτητές από όλο τον κόσμο συμβάλλοντας στην ανάπτυξη έργων ανοιχτού λογισμικού.

Στο φετινό Google Summer of Code συμμετέχουν 212 οργανισμοί από 72 χώρες σε εκατοντάδες έργα ανοιχτού κώδικα.
Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ, eellak.gr) συμμετέχει φέτος με 10 έργα ανοιχτού κώδικα, και οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα θα αμειφθούν με $4800 ο καθένας για την συνεισφορά τους.

Τα 10 έργα ανοιχτού κώδικα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, τα οποία θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του GSOC 2018 είναι τα εξής:
1.  Προσθήκη ελληνικής υποστήριξης στην βιβλιοθήκη NLP του Spacy.io.  Το Spacy είναι μια βιβλιοθήκη Python ανοικτού κώδικα για προηγμένη επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Η προσθήκη της ελληνικής γλώσσας θα προσφέρει τεράστιες βελτιώσεις στην εφαρμογή NLP στην ελληνική γλώσσα και θα επιτρέψει την ανάληψη ενεργειών Named entity recognition και  Part-of-speech tagging.
2. Python PenTest Library (PyPen).  Ανάπτυξη βιβλιοθήκης Python για Penetration Testing  Η βιβλιοθήκη θα περιλαμβάνει ένα σύνολο εργαλείων για την εκτέλεση των βασικών εργασιών για επίθεση σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή. 
3. Υποστήριξη ελληνικών χαρακτήρων στην οικογένεια γραμματοσειρών Work Sans.  Το έργο θα προσθέσει υποστήριξη ελληνικών χαρακτήρων στην οικογένεια γραμματοσειρών Cantarell Work Sans  Στα πλαίσιο του GSOC θα σχεδιαστούν ελληνικές γραμματοσειρές και για όλα τα βάρη της οικογένειας γραμματοσειρών.
4.  Υποστήριξη ελληνικών χαρακτήρων στην οικογένεια γραμματοσειρών Arima Madurai . Το έργο θα προσθέσει υποστήριξη ελληνικών χαρακτήρων στην οικογένεια γραμματοσειρών Arima Madurai.  Στα πλαίσιο του GSOC θα σχεδιαστούν ελληνικές γραμματοσειρές και για όλα τα βάρη της οικογένειας γραμματοσειρών.
5. WSO2 Identity Server Userstore. Ο  WSO2  Identity Server, παρέχει ασφαλή διαχείριση ταυτότητας για εφαρμογές, υπηρεσίες και API εταιρικού δικτύου, και διαχειρίζεται την ταυτότητα και τα δικαιώματα των χρηστών με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Ο στόχος αυτού του έργου είναι να δημιουργηθεί ένας νέος τύπος καταστήματος Userstore, όπου τα διαπιστευτήρια θα διαχωριστούν από τα attirbutes και τα χαρακτηριστικά (αξιώσεις) θα μπορούν να διαμορφωθούν από το web UI ως υπηρεσία SOAP ή REST.
6. Government Gazette text mining, cross linking, and codification.  Αυτό το έργο έχει σαν στόχο την επέκταση του υφιστάμενου κώδικα εξόρυξης κειμένων από τα ΦΕΚ, με την εφαρμογή χαρακτηριστικών για την οργάνωση και τη διασταύρωση των κειμένων ΦΕΚ με νομικά κείμενα και την ανίχνευση των υπογραφόντων μέσω μεθόδων ευρετικής και μηχανικής μάθησης. Αυτό θα επιτρέψει την εξάλειψη των γραφειοκρατικών διαδικασιών και την τεράστια εξοικονόμηση χρόνου για τους νομικούς που αναζητούν, για παράδειγμα, νομικά έγγραφα στη βάση δεδομένων ISOKRATIS.
7. Συνέχιση της ανάπτυξης του Epoptes.  Οι Epoptes είναι εφαρμογή διαχείρισης τάξης που χρησιμοποιείται από εκατοντάδες σχολικά εργαστήρια στην Ελλάδα και δίθνώς. Σκοπός του έργου είναι να προστεθεί υποστήριξη για Python 3  και Gtk3 με GObject Introspection.
8. Clio — Software Components and IP Management System.  Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας web based εφαρμογής  για τη διαχείριση δεδομένων σχετικά με τα στοιχεία λογισμικού και τις σχέσεις τους.   
9. Δημιουργία νομικών templates για το LibreOffice και προσαρμογή του LibreOffice.  Το έργο έχει σαν στόχο την προσραμογή της επιφάνειας χρήσης του LibreOffice 6.0 και την δημιουργία νομικών templates για την εύκολη χρήση του Libreoffice από νομικούς και υπάλληλους δικαστηρίων.    
10.Extraction of Responsibilities per unit in public sector organizations from the Government Gazette. Στόχος του έργου αυτού είναι η επέκταση του υφιστάμενου κώδικα εξόρυξης κειμένων από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με χαρακτηριστικά Named Entity Recognition που θα επιτρέπουν τον προσδιορισμό των διοκητικών μονάδων του δημοσίου τομέα, διευθύνσεων και  των τμημάτων με τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται και τους τύπους υπηρεσιών που πρέπει να παρέχουν σύμφωνα με το θεσμικό τους πλαίσιο.

Όλα τα έργα του GSOC, θα ολοκληρωθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου.

Για τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ
Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται από 35 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των μελών της και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ εκπροσωπεί τα Creative Commons (wiki.creativecommons.org/Greece), είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA (www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data Institute (opendatainstitute.org), και είναι μέλος του Open Budget Initiative (internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).


Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη: 210 7474-271, info at ellak.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more