Τρίτη 8 Μαΐου 2018

ΠΕΔ-ΚΜ: Σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την Τετάρτη 9 Μαϊου 2018


Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλεί η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ), με μοναδικό θέμα συζήτησης το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου «Κλεισθένης 1».
Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 09-05-2018, στις 14:00 μ.μ στο Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace (Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη). Νωρίτερα στις 12 μ.μ θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ-ΚΜ με το ίδιο θέμα.
Ειδικότερα το θέμα της συνέλευσης αφορά στις:
«Θέσεις, απόψεις και παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών: Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα «Κλεισθένης 1») - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦοΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».


Η ΠΕΔ-ΚΜ συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση με βάση τις αποφάσεις 80/2018 και 84-85/2018 του Δ.Σ. του οργάνου της, τις αποφάσεις του Κοινού Συνεδρίου ΚΕΔΕ-ΕΝΠΕ (Αθήνα, 18-19 Απρ. 2018), και το γεγονός ότι την Παρασκευή 27-04-2018 αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο των δημοσίων διαβουλεύσεων (www.opengov.gr) το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Πρόγραμμα “Κλεισθένης 1”» με προβλεπόμενη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης την 14η-05-2018. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more