Κυριακή 6 Μαΐου 2018

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας.

             

 To Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα   7 Μαΐου 2018,
               Κι ώρα 20:00΄με τα εξής  δέκα οκτώ  θέματα σ την  ημερήσια διάταξη:
1.       Λήψη απόφασης και διατύπωση προτάσεων επί του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΣ
      «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι».
2.    Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα.
3.    Έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού – Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου  
      «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΑΡΣΕΝΙΟΥ, ΛΟΥΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ».
4.    Έγκριση των πινάκων  Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής
      (Μ.Π.Δ.Σ.) 2019-2021.
5.    Έγκριση απόφασης  Οικονομικής Επιτροπής για  αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων –
      εξόδων  έτους 2018.
6.    Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 71.690,00 ευρώ από το ΥΠΕΣ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων ,
      κατανομή και ψήφιση πίστωσης.
7.    Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
8.    Επιστροφή ποσού 31,16 ευρώ σε συναλλασσόμενο ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
9.    Επιστροφή ποσού σε συναλλασσόμενη με το Δήμο μας ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
10. Έγκριση ρύθμισης και ψήφιση πίστωσης ποσού 73.000,00 στον Κ.Α. 00/6331
      προϋπολογισμού  έτους 2018 για  την πληρωμή προς Δ.Ο.Υ. Έδεσσας εκκρεμών
      υποχρεώσεων πρώην ΔΗΚΕΣ.
11. Οικονομική ενίσχυση ενδεών.
12. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας για την
     κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
13. Εκλογή δεκαέξι υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2018.
14. Έγκριση θέσεων μαθητείας ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2018-2019.
15. Έγκριση της αριθ. 19/2018 ΑΕΠΖ για υποβολή αιτήματος παραχώρησης του αρ.111 οικοπέδου
      κείμενο  Ο.Τ. 25, έκτασης 4.328 τμ του συνοικισμού Πλευρώματος και επί του οποίου   
      υφίσταται Δημοτικό Σχολείο.
16. Έγκριση πρακτικού επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για την απ’ ευθείας ανταλλαγή ακινήτου  
      χωρίς δημοπρασία στην Τ.Κ.  Μαυροβουνίου.
17. Δωρεάν παραχώρηση 1ου ορόφου του παλαιού  τέως Δημοτικού Καταστήματος  Καλής στον
      Φιλοπρόοδο Επιμορφωτικό Σύλλογο Καλής για δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου.
18. Θεώρηση  αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών)  Δήμου

      Σκύδρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more