Τετάρτη 16 Μαΐου 2018

Ολοκληρώθηκε το έργο ενίσχυσης του Κοινοβουλίου της Αλβανίας στο πλαίσιο της ενταξιακής διαδικασίας της


Η τελική εκδήλωση για την περάτωση του έργου Twinning, "Περαιτέρω ενίσχυση του Κοινοβουλίου της Αλβανίας στο πλαίσιο της ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση", με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πραγματοποιήθηκε σήμερα, στις 12:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Αλβανικού Κοινοβουλίου. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα Twinning αποσκοπούν στην παροχή υποστήριξης και τεχνογνωσίας για την εφαρμογή της νομοθεσίας και των ορθών πρακτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην οικοδόμηση μακροπρόθεσμων σχέσεων μεταξύ των εταίρων που συμμετέχουν σ’ αυτά.
Στόχος του συγκεκριμένου έργου ήταν η βελτίωση των ρυθμιστικών και ελεγκτικών μηχανισμών του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Αλβανίας ώστε να ενδυναμωθεί η αποτελεσματική εκπλήρωση των υποχρεώσεων οι οποίες απορρέουν από τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης Ε.Ε.–Αλβανίας και τη διαδικασία ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κύριος σκοπός του έργου ήταν να ενδυναμωθούν περαιτέρω οι λειτουργίες του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Αλβανίας ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη προσέγγιση της νομοθεσίας της με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, να ενδυναμωθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Κοινοβουλίου σε σχέση με το έργο της Κυβέρνησης και των Ανεξάρτητων Αρχών και να ενισχυθεί η οικονομική και δημοσιονομική ανεξαρτησία του Κοινοβουλίου ταυτόχρονα με την προώθηση της διαφάνειας και της ενδυνάμωσης των διοικητικών διαδικασιών.
Την εκδήλωση, με την οποία εορτάσθηκε η επιτυχής υλοποίηση του εν λόγω έργου, τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου, του Ιταλικού Κοινοβουλίου, των Υπηρεσιών του Αλβανικού Κοινοβουλίου και της αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην Αλβανία, εκπρόσωποι Υπουργείων και Ανεξάρτητων Αρχών, μέλη του διπλωματικού σώματος, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Τα αποτελέσματα του έργου παρουσίασαν ο κ. Genci Gjoncaj (Γενικός Γραμματέας του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Αλβανίας και υπεύθυνος του έργου από την πλευρά του δικαιούχου), η Δρ. Αθανασία Διονυσοπούλου (κύρια υπεύθυνη του έργου από την πλευρά του Ελληνικού Κοινοβουλίου) και η κ. Fabrizia Bientinesi (υπεύθυνη του έργου από την πλευρά του Ιταλικού Κοινοβουλίου).

Το έργο υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της Βουλής των Ελλήνων, της Ιταλικής Βουλής, της Ιταλικής Γερουσίας και του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Η διάρκειά του ήταν 12 μήνες, από το Μάιο του 2017 μέχρι το Μάιο του 2018 και για στην υλοποίησή του συμμετείχαν συνολικά 40 εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Κροατία. Έλαβαν χώρα 32 δράσεις σε 45 αποστολές, οι οποίες ολοκληρώθηκαν από ειδικούς με πολύ μεγάλη εμπειρία, συμπεριλαμβανομένων 10 Δράσεων Ανάπτυξης Ικανοτήτων, όπως εκπαιδευτικά σεμινάρια και σεμινάρια εργασίας, τα οποία παρακολούθησαν περισσότερα από 160 άτομα από το διοικητικό προσωπικό του Αλβανικού Κοινοβουλίου, καθώς και 4 Επισκέψεις Εργασίας στη Βουλή των Ελλήνων, το Ιταλικό Κοινοβούλιο, την Ιταλική Γερουσία και το Κοινοβούλιο της Κροατίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more